Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законими платіжними засобами?а) всі;

б) не всі;

в) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави.

11. Товарні гроші – це:

а) гроші, які мають здатність обмінюватись на товари;

б) гроші, засновані на використанні в якості загального мінового еквіваленту якогось товару;

в) гроші, вартість яких на ринку вища від їх офіційної вартості.

12. Однією з основних рис золотодевізного стандарту є:

а) вільних обіг золотих монет;

б) розмін паперових грошей на зливки золота;

в) вільне карбування монет.

13.Сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які знаходяться в розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент часу це:

а) грошова маса;

б) грошова база;

в) грошовий агрегат.

14. Агрегат М1 включає:

а) металеві і паперові готівкові гроші та депозити до запитання;

б) металеві і паперові готівкові гроші та строкові вклади;

в) металеві і паперові готівкові гроші та всі банківські депозити.

15. Швидкісь обігу грошей визначається як:

а) V = ВВП / Q;

б) V = ВВП / М;

в) V = ВВП / РQ.

16. Якщо гроші обертаються в середньому 10 разів на рік, то кількість грошей, необхідних для обміну:

а) в 10 разів більша ніж обсяг ВВП;

б) становить 10 % від обсягу ВВП;

в) дорівнює обсягу ВВП.

17. Грошова маса в Україні включає гроші:

а) на руках у населення;

б) касові залишки підприємств і організацій;

в) гроші у сейфах і касах комерційних банків;

г) у сейфах НБУ.

 

Завдання для розрахунків:

Задача 1.Із товарів, які спочатку використовувались в якості засобу обміну дорогоцінні метали швидко набули особливого значення.

Запитання:

1.Обгрунтуйте, чому золото і срібло краще придатні для використання в якості грошей, ніж сіль, перли, шкіри, раковини або слонова кістка?

2.Тривалий час мішечок золота і пара вагових чашок були складовими елементами оснащення купця. Які нові форми грошей зробили зайвим цей елемент купецького оснащення?

3.Чим сучасні металеві гроші відрізняються від грошей, які вперше з’явилися втой час?

Задача 2.Припустимо, законом встановлено, що грошова маса, яка знаходиться в обігу, забезпечена на 40 % золотом. Золотий запас Центрального банку оцінюється в 10 млрд. доларів.

Запитання:

1. Якою може бути допустима маса грошей в обігу?

2. Про яку систему грошового обігу йде при цьому мова?

3. Грошову масу необхідно збільшити до рівня 30 млрд. доларів. На скільки млрд. доларів повинні збільшитись золоті запаси в Центральному банку?

Задача 3. Визначити функції грошей при виконанні наступних операцій (всі операції містять функцію — міра вартості).

1. Придбання підприємством товарів за готівку.

2. Виплата підприємством заробітної плати працівникам.

3. Купівля періодичних видань.

4. Передплата періодичних видань.

5. Виплата виграшів по облігаціям.

6. Придбання акцій.

7. Надання банківського кредиту на індивідуальне будівництво.

8. Оплата комунальних послуг.

9. Передоплата готівкою за побутові послуги.

10. Перерахування податку на прибуток в бюджет.

 

Задача 4.Які функції гроші виконують в наступних прикладах?

1. На ринку трансфертних операцій футболіст оцінюється в 1 млн. гр. од.

2. Два торговці антикваріатом домовилися між собою обміняти картину Рубенса на картину Рембранта.

3. Учень відкладає щомісячно 50 гр. од. для того, щоб отримати права водія.

4. В магазині покупець купує товар і оплачує його чеком.

5. На переговорах з роботодавцем службовець вимагає річний оклад в розмірі 50 тис. гр.од.

Задача 5. Готівка складає 500 млн. грн., ощадні вклади 300 млн. грн., поточні вклади 800 млн. грн., строкові вклади 750 млн. грн. Визначити величину грошового агрегату М2.

Задача 6.Кошти на рахунках комерційного банку характеризуються наступними даними (тис. грн.)

 

№ п/п Найменування Сума  
Кошти в депозитах до запитання
Кошти в строкових депозитах
Кошти в касі
Кошти на поточних рахунках підприємств
Кошти в цінних паперах
Кошти на чекових рахунках

 

Визначити величину М0 – М3

 

Задача 7.Кошти на рахунках комерційного банку характеризуються наступними даними (тис. грн.)

 

№ п/п Найменування Сума
Кошти в касі
Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ
Кошти в депозитах до запитання
Кошти на поточних рахунках підприємств
Кошти в цінних паперах

 

Визначити величину М0 – М3

 

Задача 8.Фактична кількість грошей в обігу 5 тис. грошових одиниць. Середня кількість вироблених товарів 6500 одиниць. Середній рівень цін 4 грошових одиниці. Швидкість обігу грошей V1 = 3 оберти, V2= 6 обертів. Визначити необхідну грошову масу. Проаналізувати ситуацію.

Задача 9.Обсяг ВВП становить 240 млрд. грн. На початок року за агрегатом М3 в обігу перебувало 25,8 млрд. грн., на кінець року - 32,1 млрд. грн. Визначити средню швидкість обігу гривні та середню тривалість одного обороту гривні.

 

Задача 10. Визначити грошову масу, необхідну для обігу. Сума цін по реалізованим товарам становить 230 млрд. грн. Сума цін товарів, робіт, послуг, проданих у розсрочку 12 млрд. грн. Сума платежів по довгостроковим зобов”язанням, строк сплати яких настав, 45 млрд. грн. Сума платежів, що здійснюються шляхом взаємного заліку 1,3 млрд. грн. Середнє число обертів грошей за рік – 5.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.