Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи вірні твердження щодо співвідношення процентних ставок на ринку?а) депозитна нижча ніж позичкова;

б) облігаційна нижча ніж депозитна;

в) міжбанківська нижча ніж облікова;

г) облігаційна нижча ніж міжбанківська.

11. До мотивів попиту на гроші відносять :

а) трансакційний;

б) сезонний;

в) еволюційний.

12. Пропозиція грошей, визначена як М1 ­включає в себе:

а) готівку в обігу і банківські депозити;

б) готівку в обігу і строкові депозити;

в) готівку в обігу і банківські резерви;

13. Грошова база — це:

а) готівка обігу і банківські депозити;

б) готівка обігу і резерви банків;

в) строкові депозити і банківські резерви;

14. В банк А покладено депозит 10 тис. грн. Норма резервних вимог 20%. Цей депозит збільшить обсяг позичок, які надасть банк на:

а) 2 тис.грн.

б) 8 тис. грн.

в) 40 тис. грн.

15. Норма обов’язкових резервів:

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси та підтримки ліквідності банків;

б) запроваджується як засіб, що обмежує вилучення грошей із вкладів;

в) все вищеперераховоне вірно.

16. Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо необхідно збільшити масу грошей в обігу:

 

а) підвищити;

б) знизити;

в) інше.

17. До процесу створення грошей причетні:

а) центральний банк;

б) фінансові посередники;

в) все вірно.

18. Банківська система створює гроші, надаючи кредити. В результаті грошова маса:

а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;

б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

в) не збільшується і не зменшується.

19. Якщо норма обов’язкових резервів становить 100 %, то величина мультиплікатора поточних рахунків дорівнює:

а) 0;

б) 1;

в) 10.

20. Мультиплікатор поточних рахунків визначається за формулою:

а) m = 1 / r ;

б) m = cr + 1 / cr + rr ;

в) m = 1 / rr .

Завдання для розрахунків:

Задача 1.Визначити сьогоднішню дисконтовану цінність долара (СДЦ) через 2 роки, якщо:

а) процентна ставка на ринку є постійною і становить 8 %;

б) процентна ставка на ринку є постійною і становить 10 %;

в) процентна ставка цього року становить 10%, а наступного 8%.

 

Задача 2.Підприємець має можливість вкласти капітал за таких умов: на інвестуванні 100 тис. дол. сьогодні, 150 тис. дол. через рік , він заробить 300 тис. дол. через 2 роки. Чи слід йому здійснювати це вкладення капіталу за ставки 5%? За ставки 15%? Поясніть чому.

Задача 3.Інвестору пропонують два варіанти надходження грошей (тис. грн.):

Роки Сьогодні Через 1 рік Через 2

Платіжний потік А 100 100 -

Платіжний потік В 20 100 100

Який з двох варіантів найбільш вигідний для інвестора при ставці 5%? При ставці 10%? При ставці 15%?

 

Задача 4.Кредитор видає протягом трьох років кредит частинами: певні суми на початку кожного року. Позичальник буде повертати позику теж по частинах: певні суми наприкінці 3-го, 4-го, 5-го років. Чи буде така операція вигідною для кредитора?

 

Показники Одиниці виміру Сума
І ІІ ІІІ
Сума кредиту, всього млн.. грн. 4,0 3,0 5,0
В т. ч. на початку 1-го року млн.. грн. 2,0 1,0 2,5
початку 2-го року млн.. грн. 1,0 0,5 1,5
початку 3-го року млн.. грн. 1,0 1,5 1,0
Сума, яку повинен повернути позичальник, всього млн.. грн. 6,0 5,0 8,5
в т. ч. наприкінці 3-го року млн.. грн. 3,0 2,0 3,5
4-го року млн.. грн. 2,0 2,0 2,0
5-го року млн.. грн. 1,0 1,0 3,0
Процентна ставка на ринку %

 

Задача 5.Є два варіанти надходження грошей :

1. Сьогодні 20 тис.грн.

Через рік 50 тис. грн.

Через два роки 50 тис. грн.

2. Через рік 100 тис. грн..

Визначити найбільш вигідний варіант при ставці 10 %.

 

Задача 6.Інвестиція в розмірі 10 млн. грн. буде приносити фірмі А щорічний доход в розмірі 960 тис. грн. протягом 10 років. Визначити, при якій процентній ставці ця інвестиція буде вигідною для фірми.

 

Задача 7. Визначити майбутню вартість капіталу фірми, якщо ії початковий капітал в розмірі 10 млн. грн. вкладений на 4 роки і процента ставка банку становить 8 % річних.

 

Задача 8. Визначити суму початкового капіталу фірми, необхідну для отримання через 7 років капіталу в розмірі 3500 млн. грн. при ставці 6 % річних.

 

Задача 9. Інвестор має 400 тис. грн. і бажає отримати через 2 роки 1000 тис. грн. Яке повинно бути значення коефіцієнта дисконтування.

Задача 10.Депозити банку складають 10 тис. дол. Норма обов’язкового резервування 20%. Визначити обсяг позичок, які може надати банк та вся банківська система.

Задача 11.Баланс банку має вигляд:

Активи (тис. грн.) Пасиви (тис. грн)

1. Кошти в касі 10 1. Вклади до запитання 150

2. Резерви 40 2. Строкові депозити 25

3. Кредити видані 125 3. Власні кошти 50

4. Цінні папери 50

Норма обов’язкового резервування становить 10%. Визначити обов’язкові резерви, надлишкові разерви, кредитний потенціал банку та банківської системи.

 

Задача 12. Комерційний банк має на поточних рахунках 100 тис. грн. і підтримує необхідний рівень резервів. Норма обов’язкового резервування становить 10%. Підприємство поклало на поточний рахунок 5 тис. грн. готівкою, які банк вирішив зарезервувати. Визначити величину обов’язкових та надлишкових резервів банку.

Задача 13.Комерційний банк отримує новий вклад у розмірі 20 тис. грн. В банківській системі всі банки мають касовий резерв в розмірі 5% і мінімальний резерв в розмірі 15%. Надлишкові резерви використовуються на видачу банківських кредитів, виплачена готівка повертається в банківський аппарат. Визначити величину можливої емісії безготівкових грошей у всій банківській системі.

Задача 14. Баланс банку має вигляд:

Активи(тис. грн.) Пасиви (тис. грн.)

1. Резерви 59 1. Вклади до запитання 75

2. Кредити видані 186 2.Строкові вклади 120 3. Власні кошти 50

Норма обов’язкового резервування 10%. Складіть баланс банку після того, як він надасть позики на максимально можливу суму.

 

Задача 15. Визначити грошовий мультиплікатор та мультиплікатор поточних рахунків, якщо норма обов”язового резервування становить 10 %, норма фактичного резервування 20 %, відношення готівки до депозитів 30 %.

 

Задача 16. Баланс банку має вигляд : тис. грн..

Актив Пасив Резерви 30 Депозити 80

Кредити надані 50

Норма обов'язкового резервування становить 15 %. Визначити кредитний потенціал банку та банківської системи

 

 

Задача 17.Норма резервування депозитів складає 30%, а відношення готівки до депозитів 40%. Грошова база дорівнює 200 млрд. дол. Визначити величину пропозиції грошей.

Задача 18.Норма резервування депозитів 40%. Коефіцієнт депонуваня 50%. Грошова база дорівнює 250 млрд. дол. Визначити пропозицію грошей, величину депозитів та готівки в обігу.

 

Задача 19. Визначити величину мультиплікатора поточних рахунків при нормі обов”язкового резервування 10, 15, 20 %.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.