Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хвилі Гуляєва-Блюстейна (електроакустичні)Такі хвилі мають місце в напівнескінченному п’єзоелектричному середовищі. Вузли кристалічної гратки зміщюються перпендикулярно до вектору поширення та паралельно до вільної поверхні; поширення хвилі супроводжується електричним полем.

Глибина проникнення хвилі тим менша, чим сильніше п’єзоелектричні властивості середовища: та сягає 100 l, що значно більше, ніж в ПАХ Релея. Швидкість хвиль Гуляєва-Блюстейна дещо менша, ніж поперечної хвилів цьому ж середовищі:

,

Наявність електричного поля дає змогу керувати властивостями цих хвиль (підсилення при взаємодії з рухомими носіями заряду). Хвилі Гуляєва-Блюстейна є поперечними та у відсутності п’єзоефекту вироджуються в об’ємну зсувну хвилю.

Хвилі Стоунлі

Хвилі Стоунлі поширюються на межі поділу двох напівнескінченних середовищ за умови, якщо їх густина та модулі пружності не сильно відрізняються:

.

Зміщення вузлів кристалічної гратки відбуваються в сагітальній площині, що є нормальною до межі розподілу.

Хвиля Стоунлі “складається” з двох релеєвських хвиль по одній в кожному із середовищ. Вертикальна та горизонтальна компоненти зміщень в кожному з середовищ зменшуються при віддаленні від межі розподілу: енергія хвиль зосереджена в приповерхневих шарах товщиною d~l. Фазова швидкість ПАХ Стоунлі менша за значення повздовжніх та поперечних хвиль в обох середовищах .

Розподіл повздовжних та поперечних зміщень хвилі Стоунлі, яка поширюється по межі поділу пластин алюмінію та вольфраму:

Практичний інтерес хвилі Стоунлі мають з причини можливості їх використання в таких приладах, де поверхня поділу не зазнає впливу атмосфери.

Хвилі Лява

Хвилі Лява поширюються в структурі: напівнескінченне середовище – тонка плівка (пластина).Це хвилі з горизонтальною поляризацією, вузли кристалічної гратки зміщюються перпендикулярно до хвильового вектора та паралельно площині поділу. Плівка грає роль одномірного хвилевода з неоднаковими стінками.

Умова існування хвиль Лява: швидкість поперечної хвилі в плівці має бути менша за швидкість в напівнескінченному середовищі .

Зміщення в плівці розподілені за тригонометричною функцією, а в напівпросторі - експоненціально зменшуються із глибиною. Глибина проникнення хвилі в напівпростір d змінюється від долей до багатьох l в залежності від товщини шару S, частоти w та параметрів середовища, тобто .

Саме існування хвиль Лява (як поверхневих АХ) пов’язано із існуванням шару на напівпросторі: при глибина проникнення хвилі прямує до нескінченності, а сама хвиля переходить в об’ємну зсувну хвилю.

Дисперсіне співвідношення для хвиль Лява : (n - номер моди).

- приклад дисперсії хвиль Лява.

Зміна за товщиною амплітуди різних мод хвиль Лява (плівка плавленого кварцу на підкладці кремнію): на заданій частоті, проникнення хвилі в підкладку збільшується із збільшенням номеру моди.

З ростом частоти збільшується частка енергії, що поширюється в плівці: на низьких частотах хвиля Лява являє собою типову ПАХ, а на високих – ПАХ–ОАХ.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.