Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи має право прокурор, що пред'явив позов, відмовитися від нього?Задача 3.

Суд при розгляді справи за позовом Ахлябової до Брилова про виселення допустив порушення процесуального закону. Помічник прокурора, що не брав участь у справі, подав до апеляційного суду апеляційне подання на рішення суду.

Чи мав право це робити помічник прокурора, якщо він не брав участі у суді першої інстанції? (При вирішенні задачі ґрун­туйте відповідь на нормах ЦПК та Законі України «Про проку­ратуру»).

Задача 4.

Прокурор вінтересах дітей пред'явив позов до подружжя Хо-хол про позбавлення їх батьківських прав у відношенні непов­нолітніх дітей, мотивуючи тим, що відповідачі систематично пия­чать, вихованням дітей не займаються, діти займаються жебрацт­вом. Заходи адміністративного впливу до відповіда­чів залишились без результату. У справі брав участь представник органу опіки і піклування Уланова.

У судовому засіданні головуючий надав представнику органу опіки і піклування слово для надання висновку з питання необхід­ності позбавлення батьків батьківських прав. Уланова від надання висновку відмовилась.

Чи правильні дії Уланової? Які форми участі органів та осіб в цивільному процесі передбачені законом?

Задача 5.

Смірнова звернулась до суду з заявою про визнання чоловіка Смірнова недієздатним у зв'язку з психічною хворобою останньо­го.

Участь яких органів є обов'язковою у даній справі?

 

Тема 8. Юрисдикція та підсудність цивільних справ.

1. Поняття та види цивільної юрисдикції. Співвідношення цивільної юрисдикції із цивільною підсудністю.

2. Поняття та види цивільної підсудності.

3. Територіальна підсудність та її види.

4. Процесуальний порядок передачі справи в інший суд. Наслідки недотримання правил підсудності справи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

2.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - N 41-42. – 2010. – Ст. 529.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 липня 1963 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

5. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

6. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21. – 2002 р. – ст. 135.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ від 1 листопада 1996 №9 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Один із учасників виборчого процесу в Україні, громадян І., відносно якого рішенням Центрвибіркома України вибори були визнані недійсними, звернувся до юридичної консультації з питанням про те, в який саме суд йому необхідно звернутися із скаргою?

Визначити вид юрисдикції?

 

Задача №2.

Визначте територіальну підсудність наступних справ:

1.За позовом Воронова, що проживає в м. Одеса, до ВАТ «Сталь канат», що знаходиться в Приморському районі в м. Одесі, про відшкодування збитків, завданих внаслідок каліцтва. Воронов був збитий в м. Херсоні автомобілем, що належав відповідачу.

2. За позовом Р. Грачевої, що проживає в м. Києві, до А. Грачева про розлучення. Рішенням суду Грачев був визнаний безвісно відсутнім.

3. За позовом Т. Осетрова, яка проживає в м. Черкаси, до його матері, яка проживає у м. Львові, до колишньої дружини, яка проживає з дітьми в м. Луцьк, про пониження розміру аліментів;

4. За позовом С. Смирнової до Т. Селиванової про встановлення порядку користування земельною ділянкою. С. Смирнова та Т. Селиванова є співвласниками будинку, що розташований на зазначеній ділянці.

 

Задача №3.

Іванова звернулась до суду з позовом до Петрова про виселення із будинку, що знаходиться в Березівському районі Одеської області. Відповідач пред’явив зустрічний позов про стягнення вартості зробленого ремонту будинку. Суд відклав розгляд справи, зазначивши, що свої вимоги відповідач повинен заявити до суду за місцем проживання Іванової.

Чи відповідає ухвала суду нормам цивільного процесуального законодавства?

Як визначається підсудність справи за зустрічним позовом?

 

Задача №4.

Іванова Т.С. вирішила розірвати шлюб із Івановим К.Л. Подруга Іванової Т.С. порадила їй звернутися до РАГСу, щоб не витрачати додаткові гроші на сплату державного мита, та у зв’язку із тим, що неповнолітніх дітей у них не було.

Іванова Т.С. вирішила звернутися із цим питанням до юридичної консультації.

Надайте Івановій Т.С. вичерпну консультацію та роз’яснить в якому порядку Іванова Т.С. може розірвати шлюб? Чи зміниться порядок розірвання шлюбу, якщо у подружжя Іванових є спір із приводу квартири, що була придбана під час шлюбу?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.