Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи правильні дії судді Комарова? Відповідь обґрунтуйте 

 

Тема 7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

1. Підстави та форми участі прокурора в цивільному процесі.

2. Права та обов’язки прокурора в цивільному процесі України.

3. Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

4. Права та обов’язки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному процесі України.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильєв С. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі України / С.Васильєв //Вісник прокуратури. – 2002. – №1(13).

2. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – 400с.

3. Косюта М.В. Правове регулювання представницької функції прокуратури / М.В. Косюта // Право України. – 1997. – № 12.

4. Косюта М. В. Інтереси громадян і держави як предмет прокурорсько-судового представництва / М.В. Косюта //Юридический вестник (Одесса). – 2001. – №1/2.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості 21. – 2002 р. – ст. 135.

3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - N 41-42. – 2010. – Ст. 529.

4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 липня 1963 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

5. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопаду 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 53. – Ст. 793.

6. Про уповноваженого ВРУ з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 13.05.1998 - 1998 р. - № 20. – ст. 99.

7. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №19. – Ст. 123.

8. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень : Наказ Генеральної прокуратури України № 6 від 29 листопада 2006 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

 

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2.Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року №9 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

4. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

5. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2008 року // Вісник Верховного суду України - 2008 р., № 11.

6. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним: Постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 1972 №3 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Прокурор в інтересах Веселова пред'явив до підприємства по­зов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Веселов не з'явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Чи має прокурор право на пред'явлення позову в інтересах Веселова? Якими мають бути дії суду

Задача 2.

Суд закрив провадження у справі в зв'язку з тим, що проку­рор, який пред'явив позов до будівельного тресту в інтересах Ло-. мако про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті не­щасного випадку, відмовився від позовних вимог.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.