Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?Завдання №7.

Вирішіть наступну правову ситуацію:

 

Який вид провадження буде порушено судом при розгляді на­ступних справ:

1)У споріміж Ляпіним та Свіденко про розподіп»будівлі;

2) За заявою про встановлення факту перебування Ломоносова
на тяжких роботах;

3) У спорі між подружжям Іванових з приводу розірвання шлюбу;

4)За заявою про встановлення факту родинних відносин між
Шевченко та Симоненко;

5) У спорі між Коваленко та державним виконавцем зприводу
неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення
у цивільній справі;

6) У спорі між Хохловим та Агентством з авторських прав з
приводу стягнення сум гонорару;

7) У спорі між Кашкіною та Пеньківським про визнання дого­
вору купівлі-продажу недійсним;

8) За заявою Іванова про видачу судового наказу про стягнення
боргу з Семенова за договором позики;

9) За заявою про визнання громадянина Бичкова недієздатним;

10) У спорі між колишнім подружжям Соколових про визнан­
ня Соколова таким, що втратив право користування жилим при­
міщенням.

 

Задача № 8.

Суд розглянув спір між подружжям Тищенко про розподіл су­місного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як не­законне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

1. Поняття, значення та система принципів цивільного процесуального права.

2. Загально правові принципи цивільного процесуального права.

3. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

4. Принципи окремих інститутів цивільного процесуального права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970.

2. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

4. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.. 1997.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - №6. – Ст. 56.

4. Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. – 2005. – Ст. 446.

5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Джуріч з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Джуріч залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Джуріч не володів українською мовою, відшука­ти перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорсь­кою мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Джуріч. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Джуріч подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Оле­ша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст про­цесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

 

Задача 2.

Ковні пред'явив позов до Чеховського про відшкодування шко­ди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сухова, який про­живав в м. Тернополі, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.