Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи правомірна відмова судді? До якого кола прав належить право сторони на ознайомлення з матеріалами справи?Задача3.

Баглай вирішив шантажувати свого знайомого Петрова, якому надавав у тимчасове користування автомобіль, що належав йому на праві власності. Петров повернув автомобіль та розрахувався з Баглаєм за оренду автомобіля в повному обсязі. Але Баглай зали­шився незадоволеним сплаченою йому за домовленістю між сторо­нами сумою грошей. Щоб змусити Петрова сплатити більшу суму за оренду автомобіля, Баглай подав до суду позов про відшкоду­вання моральної шкоди, нібито завданої йому Петровим внаслідок недобросовісного користування автомобілем. Суд прийняв позов­ну заяву та порушив провадження у справі.

Проаналізуйте характер здійснення Баглаєм своїх процесуаль­них прав та, зокрема, права на судовий захист, яким скористався Баглай, щоб звернутись до суду.

Задача 4.

18-річний Брилов та 17-річний Орлов домовились про купівлю-продаж фотоапарату в сумі 80 грн. Брилов передав Орлову фотоапарат, але останній відмовився сплатити гроші, не повертав фотоапарат Брилову. Брилов звернувся до суду з позовом про стяг­нення вартості фотоапарата, в якому зазначив як позивача 17-річного Орлова, вказавши, що Орлов має власні доходи - щоміся­ця отримує стипендію як учень профтехучилища.

Визначте учасників спору та обсяг їх цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності.

Чи зміниться Ваша відповідь, якщо Орлову 13 років і він є учнем середньої загальноосвітньої школи?

Задача 5.

Панькін звернувся до суду зпозовом до Шемчукова про відшкодування збитків, завданих його здоров'ю внаслідок дорожньо-транс­портної пригоди. Суму збитків він визначив в розмірі 3000 грн. При проведенні попереднього судового засідання Панькін збільшив розмір позовних вимог, заявивши про це клопотання суду, та вка­зав, що йому завдані збитки на суму 4500 грн.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання Панькіна про збільшен­ня позовних вимог, вказавши, що він не має права це робити.

Чи правомірна відмова судді?

Заняття №2

1. Процесуальна співучасть. Мета та підстава співучасті. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

2. Поняття належного та неналежного відповідача. Поняття, умови та порядок заміни неналежного відповідача. Наслідки зміни неналежного відповідача.

3. Процесуальне правонаступництво (поняття та підстави). Порядок вступу в процес правонаступника та його правове положення.

4. Поняття та склад інших учасників процесу. Їх права та обов’язки.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 6.

У комунальній квартирі жилими кімнатами, які знаходились у комунальній власності, користувались дві сім'ї - Казанцевих та Шимановських. Але фактично Шимановські мали інше житло, проживали у приватному будинку, а кімнатами у комунальній квартирі не користувались, за користування квартплату не спла­чували. Сім'я Казанцевих перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, іншого житла, крім кімнат у кому­нальній квартирі, не мала. Подружжя Казанцевих вирішило звер­нутись до суду з позовом про виселення подружжя Шимановських зі спірної жилої площі, оскільки вони хотіли, щоб внаслідок висе­лення Шимановських їм, як поліпшення житлових умов, була надана у користування вся квартира, а не окремі кімнати.

Чи виникає в даному випадку співучасть? Якщо виникає, то визначте вид співучасті, вкажіть процесуальний статус співучас­ників, підстави для співучасті.

Задача 7.

Козлов звернувся до місцевого районного суду з позовом до Синіцина про стягнення матеріальних збитків в розмірі 200 грн. Суд прийняв позов та призначив справу до розгляду. При прове­денні попереднього судового засідання Козлов заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуват­цем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої він постраж­дав, є Синіцин, оскільки він керував автомобілем, але суддя відхи­лив клопотання Козлова, вказавши що той не має на це права на стадії провадження у справі до судового розгляду.

Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Синіцин, а аграрне підприємство — власник автомобі­ля, оскільки Синіцин про цей факт повідомив суд. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв'язку з неналежним відповіда­чем.

Чи правомірні дії суду? Як суд повинен вирішити дану проце­суальну ситуацію, якщо матеріалами справи підтверджується, що власником автомобіля, як джерела підвищеної небезпеки, є аграр­не підприємство (підстави відшкодування даної шкоди див. у ст. 1187 ЦК).

Задача 8.

Філіпова пред'явила позов про визнання таким, що втратив право на користування жилим приміщенням, яке знаходиться у державній комунальній власності, свого чоловіка Фількіна з підстав, передбачених ч. 4 ст. 71, ст. 72 ЖК у зв'язку з відсутні­стю його без поважних причин у жилому приміщенні понад 6 місяців.

Суд позов задовольнив.

Апеляційний суд м. Києва рішення Печерського райсуду м. Ки­єва скасував, а справу направив на новий розгляд. При новому розгляді справи Філіпова в судове засідання не з'явилась у зв'язку зі смертю. У судове засідання з'явилась дочка Філіпової та заяви­ла клопотання про допуск її до участі у справі як позивача.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.