Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4: Розвиток української культури у часи ГетьманщиниСемінарське заняття2 год.

План

1. Козацтво, як соціокультурне явище в історії українського народу.

2. Культуротворча діяльність І. Мазепи.

3. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

4. Українське бароко та його вплив на розвиток літератури, театру, музики.

5. Барокова архітектура.

Теми рефератів:

1. Феномен запорозького козацтва та його вплив на подальший розвиток української культури.

2. Теоретична спадщина Юрія Немирича.

3. Культурно-освітня діяльність останнього гетьмана України К. Розумовського.

 

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.3.- 2004. – 1246 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

Додаткова:

1.Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2.Грабовецький В. Життя і діяльність премудрого книжника Тимофія.// Дзвін. 1992.- №2.- с. 12-18.

3. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

4. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: „Освіта”, 1992. – 192 с.

1. Костомаров М. Істория України в житєписях визначнїйших єї дїячів. – К., Видавництво „Україна”, 1991. – 493 с.

2. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

3. Лоха В. Духовенство Переяслава ІІ половини XVII-XIX ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 27-34.

4. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447с.

 

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Дати розгорнуту характеристику теоретичної спадщини Ф. Прокоповича та С. Яворського.

2. Козацьке літописання та його вплив на процес формування української національної свідомості.

3. Розкрити нові тенденції у розвитку української музичної культури.

4. Дати характеристику козацькому бароко, як новому архітектурному стилю.

5. Як проявив себе класицизм в українському мистецтві ХVІІІ століття?

 

Тема 5: Українська культура наприкінці XVIII – ХІХ ст.

Семінарське заняття4 год.

Заняття 1 – 2- год.

Культура українських земель під владою Російської імперії.

План

5. Початок українського культурного відродження. Формування української національної свідомості.

6. Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій.

7. Романтизм та реалізм в українській літературі, театрі, музиці.

8. Репресії російського царизму проти української культури.

Теми рефератів:

1. Культурницька діяльність членів Кирило-Мефодіївського братства.

2. Значення творчості І. Котляревського у формуванні української літературної мови.

3. Світочі українського романтизму. Творча спадщина Г. Квітки – Основ’яненка та М. Гулака.

 

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Грушевський М.С. Історія української літератури. - В 6 т.– К.: Либідь.–Т.5.-1995.–254 с.;

7. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – 685.

8. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

Додаткова:

1. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

2. Лоха В. Духовенство Переяслава ІІ половини XVII-XIX ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 27-34.

3. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447 с.

4. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. – Івано-Франківськ: Плай. – 1999. – 336 с.

5. Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті
Св. Володимира в ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип.. 18. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 77-83.

6. Попович М.В. Нарис історії культури України – К.: Артек, 2001. – 727 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Як у період XVIII – початку ХХ ст. здійснювалася імперська політика поневолення українського народу, культури, мови?

2. Як розвивалася освіта в Україні в складі Російської імперії в середині XVIII – ХІХ ст.?

3. Хто очолив рух за збереження української культури? Яка роль культурно-просвітницьких об’єднань у розвитку української культури?

4. Як розвивалася наука в Україні (природничі та математичні науки, історія, етнографія) в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.?

5. Які особливості розвитку української літератури, театрального мистецтва та музики другої половині XVIII – початку ХХ ст.?

6. Який вклад Тараса Шевченка в розвиток української культури?

Заняття 2 – 2- год.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.