Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Культура періоду литовсько-польської добиВ цей період українська культура розвивалася в надзвичайно складних умовах. До них слід віднести роз’єднаність українських земель, відсутність єдиного політичного центру, соціальне і національне гноблення з боку польських, литовських, угорських, турецьких та інших іноземних загарбників. Разом з цим, період литовсько-польської доби став періодом подальшого формування українського народу, активізації його боротьби проти польсько-литовського панування. В цей період на історичній арені України появляється українське козацтво, яке стає одним із найбільш самобутніх політико-культурних явищ і з яким безпосередньо стає пов’язаними як політичний так і культурний розвиток українського народу. В цей період розпочинається процес формування української мови, активно розвивається український національно-культурний рух, та українська світська література, засновуються перші українські вищі навчальні заклади у вигляді Острожської академії та Києво-Могилянського колегіуму.

Тема 4: Розвиток української культури у часи Гетьманщини

Українська культура в даний період розвивалася в досить суперечливих умовах. Ліквідація в результаті визвольної війни польсько-шляхетського режиму і формування української козацької держави у вигляді Гетьманщини в цілому сприяли розвитку української культури. Однак, становлення Гетьманщини відбувалося в умовах постійних війн, які тривали протягом 60 років, які призводили до масового винищення культурних цінностей, загибелі носіїв і потенційних діячів культури, гальмували розвиток українського культурного процесу загалом. Відносне покращення культурної ситуації відбулося лише за гетьманування І. Мазепи і цей період по праву можна назвати ренесансом української культури, хоча він також тривав недовго.

Тема 5: Українська культура наприкінці XVIII – ХІХ ст.

 

Період кінця XVIII –ХІХ століття в історії української культури пов’язаний з українським національно – культурним відродженням. Національно-культурне відродження як поняття окреслює процес набуття етносом таких якісних рис, які дозволяють йому усвідомити себе нацією. Воно було характерним для тих етнічних спільнот, які в попередні часи втратили власну державність і самостійне національне життя взагалі. До числа таких спільнот відносилися і українці. Соціальним підґрунтям для українського національно-культурного відродження було українське село, яке зберігало головну його цінність-українську мову.

Наприкінці XVIII століття етно-історична територія України була поділена між Російською та Австрійською імперіями, що суттєво вплинуло на особливості формування української культури на східноукраїнських та західноукраїнських землях.

 

Тема 6: Культура українського модерну і постмодерну ХХ – поч. ХХІ ст.

 

На початку ХХ століття ми можемо чітко прослідкувати наявність двох тенденцій, які визначили подальший розвиток української культури в умовах нової епохи. Перша тенденція полягала у збереженні тяглості української культурної традиції, яка була напрацьована в попередній період, зокрема в ХІХ столітті, у вигляді романтизму. Другу тенденцію становили основні впливи на українську культуру, які були пов`язані з катаклізмами ХХ століття. Оцінюючи ХХ століття загалом, слід зазначити, що до цього світова історія ще не зазнала такої кількості цивілізаційних потрясінь, яких відчуло на собі людство у цей період. До таких потрясінь насамперед належать: дві світові війни, жовтневий переворот 1917 року, загибель колоніальних, а також виникнення і крах тоталітарних режимів, поділ світу на два ворогуючих табори, поява зброї масового винищення, екологічна катастрофа, негативні наслідки політики глобалізації тощо.

Початок ХХ століття в історії культури ознаменувався появою нового художнього явища, яке отримало назву «модернізм», який з часом переріс у постмодерн.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.