Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. «СУТНІСТЬ І ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»Лекційне заняття – 2 години.

План

1. Етнокультурні проблеми походження українського народу

2. Матеріальна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт)

3. Трипільська культура

4. Духовна культура стародавнього населення України (протонеоліт – епоха бронзи)

5. Культура епохи раннього залізного віку (кіммеріщі, скіфи, сармати)

6. Культура слов'янського населення України

Тема 2. «КУЛЬТУРА ПЕРІОДУ КНЯЖОЇ ДОБИ»

Лекційне заняття 2 години

План

1. Значення княжої доби для культурного поступу

2. Освіта у Київській Русі.

3. Наука, література, книг описання.

4. Театральне мистецтво. Музика. Танок.

5. Художня культура Київської Русі.

6. Внесок Київської Русі у розвиток культури.

7. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.

Тема 3. «КУЛЬТУРА ПЕРІОДУ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ»

Лекційне заняття 4 години

План

1. Суспільно-політичні умови розвитку української культури. Мистецтво XIV–XVI ст.

2. Розвиток освіти і наукових знань. Книгодрукування.

3. Діяльність братських шкіл.

4. Полемічна література.

5. Західноєвропейський вплив на розвиток української культури.

 

Змістовий модуль 2. "Розвиток української культури з сер. XVII ст. по поч. ХХІ ст."

Тема 4. « РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЧАСИ ГЕТЬМАНЩИНИ»

Лекційне заняття 2 години

План

1. Козацтво як явище історії та культури.

2 .Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки

3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

Тема 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII – XIX ст.

Культура українських земель під владою Російської імперії

Лекційне заняття 2 години

План

1. Початок українського культурного відродження. Формування української національної свідомості.

2. Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій.

3. Романтизм та реалізм в українській літературі, театрі, музиці.

4. Репресії російського царизму проти української культури.

Тема 6. «КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ І ПОСТМОДЕРНУ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.»

Лекційне заняття 2 години

План

1. Вплив модерну на розвиток української культури початку ХХ ст.

2. Українське національно-культурне відродження періоду «українізації»

3. Нищення української культури сталінською тоталітарною системою

4. Характеристика основних напрямів розвитку української культури періоду 60-80-х років ХХ ст.

5. Постмодерністські тенденції сучасної української культури

 

 

6. Плани семінарських занять.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

«Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби »

Тема 1. Сутність та витоки української культури

Семінарське заняття2 год.

План

1. Поняття, сутність української культури та її періодизація.

2. Трипільська культура.

3. Культура індо-іранського та еллінського населення (кіммерійці, скіфи, сармати, давньогрецькі міста-поліси).

4. Формування української культури в дохристиянський період.

Теми рефератів:

1. Світогляд і вірування давніх трипільців.

2. Скіфо-еллінські культурні взаємини в VІ-ІІІ століттях до нашої ери.

3. Культурно-просвітницька діяльність Кирила та Мефодія.

4. Язичницькі вірування стародавніх слов’ян.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.1.- 2001. – 1134 с.;

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

 

Додаткова:

1. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1992. – 204 с.

2. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. І тис. до н.д. – І тис. н.д. / Упорядн., ритм. переклад, підг. автентичного тексту, довід. мат. Б.Яценка / Заг. ред. В.Довгича. – Індоєвропа. – 7503 (1995). – Кн. 1-4.

3. Лук’янець Н.П., Прибутько П.С. Основи православ’я – К., 2008.–200 с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.