Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи можна в процесі виконання місцевого бюджету передавати кошти із загального фонду до спеціального?A) так, тільки за рішенням виконавчого органу влади;

Б) так, тільки за рішенням відповідної ради;

B) так, тільки за рішенням відповідної ради до бюджету розвитку.

Г) ні, не можна.

153. До надходжень бюджету розвитку належать:

A) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фі­
нансових установ комунальної власності);????????

Б) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;

B) плата за надання місцевих гарантій; місцеві запозичення, здійснені у порядку, виз­
наченому цим Кодексом та іншими законами України;

Г) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та май­на, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несіль-ськогосподарського призначення або прав на них;

Д) усі відповіді правильні.

154. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

A) погашення місцевого боргу;
Б) капітальні видатки;

B) внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта госпо­
дарювання;

Г) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу;

Д) усі відповіді правильні.

 

За яких умов місцеві бюджети можуть затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом?

A) у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

Б) при внесенні змін після затвердження звіту про виконання бюджету за минулий рік;

B) при внесенні змін в процесі виконання бюджету;
Г) місцеві бюджети з дефіцитом не приймаються.

За яких умов місцеві бюджети можуть затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом?

A) у разі залучення коштів із загального фонду місцевого бюджету;

Б) надходження внаслідок продажу/пред`явлення цінних паперів;

B) у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень;

Г) у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

Д) усі відповіді правильні.

За яких умов місцеві бюджети можуть затверджуватися з профіцитом за загальним фондом?

A) у разі спрямування до бюджету розвитку коштів загального фонду місцевого бюд­
жету;

Б) у разі виконання зобов’язань за непогашеними позиками;

B) для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів;
Г) Усі відповіді правильні.

158. Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі:

А) фінансування непередбачуваних видатків спеціального фонду місцевого бюджету;

Б) для придбання цінних паперів;

В) для створення резерву місцевого бюджету;

Г) для погашення місцевого боргу;

Д) правильні відповіді Б) і Г).

На який термін відповідні місцеві ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів?

А до шести місяців у межах поточного бюджетного періоду;

Б) на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

B) на строк до двох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
Г) на один місяць у межах поточного бюджетного періоду;

Д) на будь-який строк у межах поточного бюджетного періоду.

Чи передбачено Бюджетним кодексом надання позичок з одного бюджету іншому?

A) так, виключно на покриття тимчасових касових розривів;

Б) так, виключно на покриття дефіциту;

B) так, лише для обласних бюджетів;

Г) ні, не передбачено.

Чи має право виконавчий орган сільської, селищної та міської ради в процесі виконання бюджету брати позички на покриття тимчасових касових розривів?

А) так, тільки з відповідного районного бюджету;

Б) ні;

В) так;

Г) так, виключно за погодженням з міською або районною радою

Які місцеві бюджети мають право на отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку?

A) усі місцеві бюджети;

Б) обласні, районні, міські міст обласного значення;

B) сільські, селищні та міські міст районного значення.
Г) жодні.

Які місцеві ради мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення?

A) обласні, районні ради;

Б) сільські, селищні, міські міст районного значення ради;

B) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради;
г) жодні.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.