Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тип споровики: особливості будови у зв'язку з способом життя, представники, місце їх паразитування і захворювання, які вони спричиняють. Профілактика захворюваньЗгальна характеристика підцарства Одноклітинні

Будь-який організм має таку будову, яка відповідає його способу життя і забезпечує життєдіяльність у певному зовнішньому середовищі існування.

Одноклітинні організми – це організми які складаються лише з однієї клітини, у якій здійснюються всі необхідні життєві функції притаманні багато клітинним організмам .

Ці організми зустрічаються серед прокаріотів (бактерій , ціанобактерії, архебактрерії) і серед основних царств еукаріотів .

Є одноклітинні тварини (амеба-протей, евглена зелена , інфузорія-туфелька), одноклітинні рослини (зелені водорості Хламідомонада і хлорела,діатомові водорості), одноклітинні гриби (мукор, Дріжджі).

Одноклітинні організми мають малі розміри , тобто є мікроорганізмами .

Одноклітинними були перші організми на Землі. Одноклітинні тварини-це тварини,які знаходяться на клітинному рівні організації тобто за будовою їхнє тіло відповідає одній клітині а за функціями – окремій живій істоті . Представники підцарства одноклітинні були відкриті 1673 року голландцем Антоні ван Левенгуком. Вони поширені по всій земній кулі , а також організмах тварин, рослин і людини наука одноклітинних тварин називається протозоологією .

Процеси розмноження у найпростіших

Процеси розмонеження Найпростіших здійснюється статевим та нестатевим способами. Нестатеве розмноження представляють поділ клітин навпіл, шизогонія (множинний поділ клітин) , брунькування . статевий процес може відбуватись копуляція ( у джгутикових) і кон’югація(в інфузорій) , які підвищують пристосованість до умов середовища . Копуляція – статевий процес який забезпечує видозміну спадкової інформації внаслідок злиття двох спеціалізованих клітин в одну- зигота , яка дає початок новому організму . Конюгація – статевий процес, який забезпечує видозміну спадкової інформації внаслідок переходу частини генеративних ядер з однієї клітини в іншу через тимчасові цитоплазматичні містки.

3 Характеристика тваринних джгутикових , ряди та їх представники . особливості їх будови та захворювання , які спричиняють паразитичних джгутикових у свійських тварин і людини . Їх профілактика. Підклас Джгутикові, або зоомастігіни – це група джгутиконосців, які не мають хроматофори і живляться гетеротрофно . серед них є представники родів Лямблія , Трипаносома, Лейшманія . Лямблія- група паразитів хребетних та деяких безхребетних ,що налічує понад 100 видів. Рух здійснюється за допомогою чотирьох пар джгутиків . Лямблії Зустрічаються в людини і багатьох савців , зокрема у кроликів , мишей Трипанасоми- це паразити людини й інших хребетних, які живуть у плазмі крові, Лімфі, лімфатичних вузлах , спинномозкові рідині, тканинах спинного і головного мозку .Зустрічаються в екваторіальних районах Західної Африки, де є причиною африканської сонної хвороби.(яка переноситься мухою цеце). Лийшманії – внутрішньоклітинні дрібні паразити , локалізується в клітинах шкіри . У життєвому циклі проходять 2 стадії :Безджгутикову (в організмі людини та іншохребетних) і джгутикову (в організмі комах- переносники, якими є москіти) є серед тварин джгутикових і мутоалістичні види , які живуть у кишечнику термітів і тарганів. Отже , джгутикові є дуже своєрідною групою типу Саркоджгутикові ,

Ознаками яких є наявність джгутиків та поєднання різних типів живлення.

Тип споровики: особливості будови у зв'язку з способом життя, представники, місце їх паразитування і захворювання, які вони спричиняють. Профілактика захворювань

Він об'єднує найпростіших, які ведуть паразитичний спосіб життя, тому у них проявляються ознаки спрощення організації. Органоїди руху у дорослих споровиків відсутні, тільки на стадії розмноження у мікрогамет іноді є джгутики. Відсутні також травні та скоротливі вакуолі, тому поживні речовини потрапляють в тіло осмотично. Представники: еймерія, малярійний плазмодій, токсоплазма, бабезії, тейлерії, нутилії. Місце паразитування: в епітеліальних клітинах кишечника, печінкі, нироках , у клітинах крові різних тварин і людини. Захворювання: Спричиняють захворювання тварин - кокцидіози. людини - малярію. Профілактика кокцидіозу це утримання тварин у сухих, чистих приміщеннях, які періодично дизенфікують, пропарюють кип'ятком; хворих тварин необхідно ізольовати. Профілактичні заходи проти малярії є осушення водойм, де розвиваються комарі.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.