Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Охарактеризуйте кожен із видів навчання, які використовуються у сучасній школіЗалежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, від специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання виділяють такі види навчання:

1Пояснювальо-ілюстративне(традиційне). Основними методами є розповідь, пояснення в поєднанні з наочністю. Види діяльності учнів – сприймання, запам’ятовування і відтворення навчальної інформації, яка є основним критерієм ефективності. Переваги: економія часу, збереження сил вчителів та учнів, полегшення розуміння навчальної інформації. Недоліки: знання пропонуються в готовому вигляді, учні звільняються від необхідності самостійно і продуктивно мислити, недостатні можливості індивідуалізації та диференціації навчального процесу.

2Проблемне навчання – передбачає самостійне оволодіння знаннями у процесі вирішення пізнавальних проблем, розвиток самостійного мислення і пізнавальної активності учнів. В основі технології пробл.навч. – чіткі алгоритми, що містяь послідовність взаємопов’язаних етапів: створення проблемної ситуації, яка являє собою відчуття розумового утруднення; аналіз проблемної ситуації, пошук нових елементів знань різними способами, розв’язування проблеми і перевірка одержаних результатів, зіставлення їх з робочою гіпотезою; систематизація й узагальнення здобутих знань та вмінь. Недоліки: великі витрати часу, недостатня ефективність для формування вмінь і навичок, слабка ефективність при засвоєнні нового матеріалу, коли самостійний пошук недоступний для учнів.

Способи створення проблемних ситуацій: * повідомлення учням інформації, яка містить у собі суперечність; * сприймання і осмислення різних тлумачень одного і того ж явища; * використання сукупності способів і прийомів. У ході яких виникає проблемна ситуація; *невідповідність між системою знань, навичок і вмінь учнів і новим фактом, явищем.

3Прогрумоване навчання. Тут передача змісту навчального матеріалу здійснюється невеликими, логічно завершеними частинами. Часто навчальну інформацію учні отримують не від вчителя, а з програмованого посібника або з дисплею комп’ютера. Основна мета – удосконалити управління навчальним процесом. Застосування цього виду навчання забезпечує контроль за кожним кроком просування учня. Особливостями програмованого навчання є: * навчальний матеріал поділений на окремі частини; * навчальний процес передбачає послідовні кроки, які містять формування знання і мислитель ні дії з їх засвоєння; *кожний крок завершується контролем; *при правильному виконанні контрольних завдань учень отримує нову дозу матеріалу і виконує наступний крок навчання; * за умови неправильної відповіді учень одержує допомогу і додаткові пояснення; *кожний крок учень опрацьовує самостійно і оволодіває матеріалом в індивідуальному темпі; * результати виконання завдання фіксуються; *педагог є організатором і помічником; * широко застосовуються специфічні засоби навчання(програмовані посібники, тренажери тощо). Позитивне: виділення головного та істотного, забезпечення оперативного контролю за процесом засвоєння знань, логічна послідовність у засвоєнні знань.можливість індивідуалізації навчання.

4Комп’ютерне навчання. Можливості: подача інформації, управління ходом навчання, контроль, корекція результатів, виконання тренувальних вправ, накопичення даних про розвиток навчального процесу. Є три основні напрями використання ЕОМ: * підвищення успішності учнів; * розвиток загальних когнітивних здібностей, автоматизоване тестування, оцінка й управління педагогічним процесом. В основі комп’ютерного навчання – створення навчальних програм, виділення алгоритмів, системи послідовних дій, які необхідні для повноцінного засвоєння знань і вмінь. Ефективність навчальних програм і комп’ютерного навчання повністю залежить від якості алгоритмів управління розумовою діяльністю.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.