Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Годинники функціонального підйому (підвищення працездатності) протягомдоби (по теорії внутрішньо добового біологічного ритму):

А - 3, 8, 12, 16, 20;

*В - 5, 11, 16, 20, 24;

С - 1, 7, 10,16, 21;

D - 4,10,13,17,21;

Е - 2, 9, 14, 18, 22.

20.Знання біоритмів необхідно лікареві лікувального профілю для:

*А - діагностики захворювань;

В - оздоровлення умов праці;

С - оцінки фізичного розвитку дітей;

D - оздоровлення умов у лікувальній установі;

Е - охорони навколишнього середовища.

21.Знання біоритмів необхідно лікареві лікувального профілю для:

А - поліпшення гігієнічних умов у дитячих установах;

В - оздоровлення умов праці;

*С - лікування захворювань;

D - оцінки фізичного розвитку дітей;

Е - охорони навколишнього середовища.

22.Знання біоритмів необхідно лікареві лікувального профілю для:

А - поліпшення гігієнічних умов у лікарнях;

В - оздоровлення умов праці;

С - оцінки фізичного розвитку дітей;

*D - профілактики захворювань;

Е - охорони навколишнього середовища.

23.Зміни в організмі при гіпокінезії:

*А - зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну в крові

В - гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму

С - збільшення поглинання тканинами кисню

D - зменшення частоти й хвилинного обсягу подиху

Е - збільшення частоти й хвилинного обсягу подиху.

24.Зміни в організмі при гіпокінезії:

А - збільшення кількості формених елементів крові;

*В - розпад білкових структур м'язів, збільшення виведення азотистих речовин з організму;

С - збільшення поглинання тканинами кисню;

D - зменшення частоти й хвилинного обсягу подиху;

Е - збільшення кількості гемоглобіну й холестерину в крові.

25.Зміни в організмі при гіпокінезії:

А - збільшення кількості формених елементів крові;

В - гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму;

С - збільшення поглинання тканинами кисню;

*D - збільшення хвилинного обсягу подиху;

Е - зменшення частоти подиху й пульсу.

26.Зміни в організмі при гіпокінезії :

*А - збільшення основного обміну;

В - зменшення основного обміну;

С - збільшення вироблення антитіл, фагоцитарної активності лейкоцитів;

D - збільшення енерговитрат;

Е - збільшення лейкоцитів у крові.

27.Зміни в організмі при гіпокінезії:

А - зменшення основного обміну;

В - збільшення енерговитрат;

*С - зменшення вироблення антитіл і фагоцитарної активності лейкоцитів;

D - збільшення лейкоцитів у крові;

Е - збільшення кількості гемоглобіну в крові.

28.Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

*А - займатися постійно й систематично;

В - починати займатися з 16-ти років;

С - займатися систематично із семирічного віку;

D - займатися із частотою 1 раз в 10 днів;

Е - ураховувати азотистий баланс організму.

29.Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

А - ураховувати зміст холестерину в крові;

В - починати займатися з 16 років;

С - займатися систематично з 7 літнього віку;

D - займатися із частотою 1 раз в 10 днів;

*Е - ураховувати індивідуальні особливості організму.

30.Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А - займатися із частотою 1 раз в 10 днів;

В - постійної зменшувати фізичне навантаження;

С - не змінювати величину фізичного навантаження;

*D - створити оптимальні гігієнічні умови для занять;

Е - заняття можна проводити з 16 до 60 років.

31.Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А - займатися із частотою не рідше 1 раз в 10 днів;

*В - постійно збільшувати фізичне навантаження;

С - не змінювати величину фізичного навантаження;

D - постійної зменшувати фізичне навантаження;

Е - заняття можна проводити з 16 до 60 років.

32.Ознаки загартовування організму:

А - збільшення частоти пульсу й подиху;

*В - слабо виражена рефлекторна реакція на місцеве охолодження;

С - сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження;

D - повільне відновлення температури шкіри після охолодження;

Е - повільне відновлення тактильної чутливості шкіри після

охолодження.

33.Ознаки загартовування організму:

А - збільшення частоти пульсу й подиху;

В - виражена рефлекторна реакція на загальне охолодження;

С - сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження;

D - повільне відновлення температури шкіри після охолодження;

*Е - швидке відновлення температури шкіри після охолодження.

34.Види загартовування організму:

*А - водою, сонячними променями;

В - зменшенням атмосферного тиску;

С - сонячними променями, зміною атмосферного тиску;

D - збільшенням кисню в повітрі;

Е - зменшенням вуглекислоти в повітрі.

35.Види загартовування організму:

А - коливаннями атмосферного тиску;

В - пором;

С - зниженням концентрації кисню повітрі;

*D - місцеві водні процедури (обмивання ніг, полоскання носоглотки);

Е - збільшенням концентрації вуглекислого газу в повітрі.

36.Основний гігієнічний принцип загартовування організму:

*В - поступово, систематично, комплексно;

37.Умова проведення загартовування:

*А - достатня інтенсивність термічного подразника;

В - інтенсивність термічного подразника повинна бути мінімальної;

С - загартовування проводити при температурі повітря не нижче 20С;

D - загартовування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,5 м/з;

Е - незмінна інтенсивність термічного подразника.

38.Умова проведення загартовування:

А - загартовування проводити при температурі повітря не нижче 160 С;

В - інтенсивність термічного подразника повинна бути мінімальної;

*С - швидка зміна термічного подразника;

D - загартовування проводити при швидкості руху вітру не більше ПРО,5 м/с;

Е - незмінна інтенсивність термічного подразника.

39.Умова проведення загартовування:

А - загартовування проводити при температурі повітря не нижче 160 С ;

В - інтенсивність термічного подразника повинна бути мінімальної;

С - загартовування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,2 м/с;

*D - ураховувати кліматичні й індивідуальні особливості;

Е - незмінна інтенсивність термічного подразника.

40.Основна функція шкіри:

А - нервово-емоційна;

*В - є органом почуттів;

С - травна;

D - гуморальна;

Е - антитоксична.

41.Основна функція шкіри:

А - нервово-емоційна;

В - гуморальна;

С - травна;

*D - бар'єрна (захисна);

Е - антитоксична.

42.Основна функція шкіри:

А - нервово-емоційна;

В - гуморальна;

С - травна;

D - антитоксична;

*Е - видільна.

43.Основна функція шкіри:

*А - депо крові;

В - гуморальна;

С - нервово-психічна;

D - травна;

Е - антитоксична.

44.Основна функція шкіри:

А - гуморальна;

*В - участь в обміні речовин;

С - нервово-психічна;

D - травна;

Е - антитоксична.

45.Основна функція шкіри:

А - гуморальна;

В - антитоксична;

С - нервово-психічна;

D - травна;

*Е - терморегуляторна.

46.Основна функція шкіри:

*А - участь у газообміні;

В –антитоксична;

С -нервово-психічна;

D- травна;

Е - перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СО2.

47.Основна функція шкіри:

А - антитоксична;

*В - участь у створенні імунітету;

С - нервово-психічна;

D - травна;

Е - перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СО2.

Тема №17: Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у період надзвичайних ситуацій, катастроф мирного часу й у воєнний час. Гігієна польового розміщення військ, формувань і населення.

1.Класифікація надзвичайних ситуацій (катастроф):

*С - виробничі, транспортні, стихійні, соціальні (специфічні);

2.Стихійні катастрофи:

*Е - метеорологічні, топологічні, тектонічні.

3.Виробничі катастрофи (аварії), що супроводжуються вивільненням енергії:

*D - механічної, термічної, радіаційної, хімічної;

4.До соціального (специфічним) катастрофам ставляться:

*В - голод, тероризм, війни, екологічні, епідемії;

5.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:

*А - нормує фактори зовнішнього середовища по максимально стерпному рівню в короткий строк впливу;

6.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:

*В - нормує (допускає) таке фізичне навантаження, після якого ще можливе відновлення сил;

7.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:

*D - розробляє заходи щодо попередження несприятливих наслідків нервово-емоційної перенапруги.

8.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:

*Е - розробляє міри захисту, що знижують рівень впливу до стерпного для виконання необхідного завдання.

9.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у воєнний час):

*А - організація й проведення санітарно-епідеміологічної розвідки району, участь у розвідці джерел води;

10.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у воєнний час):

*Е - медичне забезпечення всіх видів пересування військ (формувань).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.