Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 7. Методика гігієнічної оцінки грунту1.Поняття про грунт:

*А - рихлий, поверхневий, родючий шар земної кори;

2.Поняття про грунт:

*Е - самостійне природно-історичне тіло, що утворилося в результаті впливу грунтоутворюючих чинників і сукупної діяльності людини.

3.Поняття про грунт:

*В - материнська порода земної кори;

4.Грунтоутворюючий фактор:

*С- клімат;

5.Грунтоутворюючий фактор:

*D - вік материка.

6. Грунтоутворюючий фактор:

*А - тваринні організми;

7.Грунтоутворюючий фактор:

*Е - рослинні організми.

8.Грунтоутворюючий фактор:

*В - рельєф місцевості;

9.Роль грунту як кліматоутворюючого фактору:

*А - тепловий режим грунту, що впливає на температуру приземного шару повітря;

10.Роль грунту як кліматоутворюючого фактору:

*С - заболоченість грунту, що збільшує вологість повітря;

11.Джерела забруднення грунту мінеральними речовинами:

*D - мінеральні добрива;

12.Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

*В - кладовища, скотомогильники;

13.Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

*А - підприємства харчової промисловості;

14.Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

*В - підприємства нафтової і нафтопереробної промисловості;

15.Джерела забруднення грунту токсичними речовинами:

*В - застосування отрутохімікатів в сільському господарстві;

16.Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

*С - аварійні ситуації на АЕС;

17.Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

*Е - відходи підприємств (об'єктів), що використовують радіоактивні речовини.

18.Поняття про процес самоочищення грунту:

*С - складний біохімічний процес перетворення органічних речовин в мінеральні або гумус, що

19.Сутність процесу мінералізації грунту:

*В - перетворення органічних речовин на неорганічних;

20.Сутність процесу гумініфікації грунту:

*В - перетворення органічних речовин на гумус;

21.Сутність процесу мінералізації вуглеводів в аеробних умовах:

*В - перетворення вуглеводів у присутності кисню до кінцевих продуктів - вуглекислого газу і води;

22.Сутність процесу мінералізації вуглеводів в анаеробних умовах:

*D - перетворення вуглеводів при нестачі кисню в метан та інші смердючі гази;

23.Сутність процесу мінералізації жирів в аеробних умовах:

*Е - перетворення жирів у присутності кисню до кінцевих продуктів - вуглекислого газу і води.

24.Сутність процесу мінералізації жирів в анаеробних умовах:

*D - перетворення жирів при недостатності кисню в смердючих жирних кислотах.

25.Стадії процесу мініралізації білків:

*В - 1 - амоніфікація ; 2 - нітрифікація;

26.Сутність процесу дезамінування білків:

*Е - розпад амінокислот до аміаку і його солей.

27.Сутність процесу нітрифікації білків:

*С - окислення аміаку і його солей до азотистої, а потім до азотноїкислоти;

28.Стадії (фази) процесу нітрифікації білків:

*Е - 1 - окислення аміаку і його солей до азотистої кислоти (нітриту); 2 - окислення нітриту до нітратів.

29.Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

*В - присутність в грунті актиноміцетів, грибів, бактеріофагів;

30.Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

*D - аерація грунту;

31.Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

*Е - присутність в грунті відповідних мікроорганізмів.

32.Санітарне значення процесів самоочищення у грунті:

А - підвищення родючості грунту;

В - має значення для рекультивації землі;

С - сприяє збільшенню кількості кисню в атмосферному повітрі;

D - використання грунтових методів знешкодження покидьків і фекально-господарських стічних вод;

Е - сприяє зменшенню кислотності грунтів.

33.Гігієнічне значення гранулометричного складу грунту:

*В - в великозернистих грунтах створюються кращі умови для протікання процесів самоочищення;

34.Гігієнічне значення фізичних властивостей грунту:

*А - впливають на ефективність протікання процесів самоочищення в грунті;

35.Гігієнічне значення фізичних властивостей грунту:

*С - впливають на кліматичні умови в даній місцевості;?

36.Принцип методу визначення вологості грунту:

*С - визначення процентного вмісту вологи в грунті по відношенню до абсолютно сухого грунту;

37.Принцип методу визначення максимальної вологоємності грунту:

*D - визначення кількості води (у відсотках), яка може максимально поглинути грунт;

38.Принцип методу визначення вологопроникності грунту:

*D - визначення часу, за який вода пройде через шар грунту;

39.Принцип методу визначення капілярності грунту:

*А - визначення відстані, на яку піднімається вода по капілярах грунту через певний час;

40.Принцип методу визначення пористості грунту:

*В - визначення загального об'єму пір в грунті (у відсотках), засноване на витісненні повітря водою;

41.Одиниця вимірювання вологості грунту:

*Е - відсоток.

42.Одиниця вимірювання максимальної вологоємності грунту:

*В - відсоток;

43.Одиниця визначення капілярності грунту:

*В - сантиметр;

44.Одиниця визначення пористості грунту:

*D - відсоток;

45.При приготуванні водної витяжки грунту необхідний реактив:

*А - сірчанокислий алюміній (13 % розчин);

46.При приготуванні водної витяжки грунту необхідний реактив:

*С - їдкий натр (7 % розчин);

47.Особливості фільтрування при приготуванні водної витяжки грунту:

*D - фільтрування проводиться через гарячий фільтр;

48.Принцип напівякісного методу визначення вмісту нітратів в грунті:

*Е - візуальне порівняння забарвлення водної витяжки досліджуваної проби грунту, що утворюється при взаємодії нітратів з дифеніламіном, із забарвленням стандартного ряду розчинів.

49.Визначення санітарного числа грунту (число Хлебнікова):

*В - розрахунок відношення кількості азоту гумусу (грунтового білкового азоту) до кількості органічного азоту грунту, що не розклався;

50.Показник санітарного стану грунту:

*А - число личинок і лялечок мух на 0,25м2 грунту;

51.Показник санітарного стану грунту:

*D - число Хлебнікова;

52.Показник санітарного стану грунту:

*Е - титр анаеробів.

53.Показник санітарного стану грунту:

*В - число яєць гельмінтів в 1 кг грунту;

54.Показник санітарного стану грунту:

*D - санітарне число;

55.Показник санітарного стану грунту:

*Е - колі-титр.

56.Показник епідемічної безпеки грунту:

*D - число яєць гельмінтів в 1 кг грунту;

57.Показник епідемічної безпеки грунту:

*С - титр анаеробів;

58.Показник епідемічної безпеки грунту:

*А - колі-титр;

60.Санітарно-бактеріологічний показник забруднення грунту:

*В - колі-титр;

61.Санітарно- бактеріологічний показник забруднення грунту:

*D - титр анаеробів;

62.Колі-титр грунту - це:

*D - найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 кишкова паличка;

63.Титр анаеробів грунту - це:

*А - найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 анаеробний мікроорганізм;

64.Основні геогельмінти:

*А - аскариди;

65.Основні геогельмінти:

*D - власоглав;

66.Основні геогельмінти:

*Е - кривоголовка (дванадцятипала, американська).

67.Санітарно-хімічний показник забруднення грунту:

*Е - санітарне число.

68.Вага первинного грунту (до висушування) 10г, вага грунту після висушування 8,5г. Визначіть вологість грунту у відсотках абсолютно сухого грунту (%):

*А - 17,7;

69.Вага первинного грунту (до висушування) 10г, вага грунту після висушування 9,5г. Визначите вологість грунту у відсотках абсолютно сухого грунту (%):

*В - 5,25;

70.Вага первинного грунту (до висушування) 10г, вага грунту після висушування 7,8г. Визначите вологість грунту у відсотках абсолютно сухого грунту (%):

*С - 28,2;

71.Вага первинного грунту (до висушування) 10г, вага грунту після висушування 6,8г. Визначите вологість грунту у відсотках абсолютно сухого грунту (%):

*D - 47;

72.Показник санітарного стану грунту:

*D - число Хлебнікова, титр анаеробів, санітарне число;

73.Показник санітарного стану грунту:

*D - число Хлебнікова, титр анаеробів, санітарне число;

74.Санітарно-бактеріологічний показник забруднення грунту:

*В - колі-титр, санітарне число (число Хлебнікова).;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.