Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

При якій умові в кабінеті терапевтичної стоматології передбачається окреме приміщення для готування амальгами й стерилізації інструментів?*С - у кожному разі, при застосуванні металевих пломб на амальгамі;

95.Відділення ортопедичної стоматології складається з наступного набору приміщень:

*С - кабінети лікарів і зуботехнічна лабораторія;

96.При систематичній роботі з амальгамою варто робити аналіз повітря на вміст парів ртуті за допомогою:

*В - якісного аналізу;

97.Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:

*В – бактеріальне забруднення повітря;

98.Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:

*D - вміст СО2 у повітрі;

99.Санітарно-гігієнічні умови в лікарняній палаті характеризують результати наступних досліджень:

*Е - стан мікроклімату.

100.Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті треба виконати дослідження:

*В - відносної вологості;

101.Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті треба виконати дослідження:

*D - температури повітря;

102.Для характеристики мікроклімату в лікарняній палаті треба виконати дослідження:

*Е - швидкості руху повітря.

103.Для характеристики освітленості в лікарняній палаті треба знати (виміряти):

*А - величину штучної освітленості;

104.Для характеристики освітленості в лікарняній палаті треба знати (виміряти):

*D - СК;

105.Для характеристики освітленості в лікарняній палаті треба знати (виміряти):

*Е - КЕО.

106.Для характеристики природної освітленості в лікарняній палаті варто знати (виміряти):

*Е - орієнтацію палат.

107.Для характеристики природної освітленості в лікарняної палатам необхідно знати:

*С - коефіцієнт закладення;

108.Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті варто виміряти:

*С - швидкість руху повітря;

109.Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті варто виміряти:

*Е - кратність повітрообміну.

110.Вимір температури повітря в лікарняній палаті треба робити:

*D - у зовнішньої й внутрішньої стіни й у центрі;

111.Вимір температури повітря в лікарняній палаті треба робити на таких рівнях:

*Е - 0,5м від підлоги, 0,5м від стелі й на половині висоти приміщення.

112.Вимір швидкості руху повітря в лікарняній палаті треба проводити в точках:

*А - у вікна, у центрі й у внутрішньої стіни не висотах 0,1м; рівень ліжка й

1,5м;

113.Для визначення коефіцієнта природної освітленості в лікарняній палаті варто обчислити:

*В - процентне відношення мінімальної освітленості в палаті до

горизонтальної освітленості під відкритим небом;

114.Для характеристик перепаду температури повітря в лікарняної палатам по горизонталі вимір проводиться в наступних місцях:

*В - 0,5 м від вікна й від внутрішньої стіни;

115.Для виміру температури повітря в лікарняній палаті можна використовувати:

*В - термометр, психрометр;

116.Для виміру відносної вологості повітря в лікарняній палаті використовують:

*В - психрометр;

117.Для виміру швидкості руху повітря в лікарняній палаті використовують:

*С - кататермометр;

118.Для виміру освітленості в лікарняній палаті використовують:

*С - люксметр;

119.Гігієнічні нормативи температури повітря в лікарняних палатах різного профілю(°С):

*В - 20-26;

120.Гігієнічні нормативи площі на 1 ліжко в лікарняній палаті різного профілю (м2):

*D - 6-13;

121. Оціните, у якому варіанті умови в терапевтичній палаті можна охарактеризувати як охолодний мікроклімат:

*В - температура повітря 18°, вологість 75%, швидкість руху 0,3 м/с;

122.Відстань від вікна до ліжка в палаті (м):

*В - не менш 0,9.

Тема №15: Методи контролю протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальнихзакладах,зокрема в рентгенологічномувідділені(кабінеті) стоматологічної поліклініки.

1.Типи радіологічних відділень:

*В - рентгенодіагностичні, дистанційної променевої терапії, променевий

терапії відкритими й закритими радіоактивними речовинами,

діагностичні з використанням радіоактивних речовин, змішані;

2.Правильне розміщення радіологічних відділень:

*D - в ізольованій прибудові (блоці) до будинку лікарні;

3.Правильне розміщення радіологічних відділень:

*А - в окремому будинку;

4.Поняття про зовнішнє опромінення хворого (персоналу) у радіологічних відділеннях:

*D - вплив на організм іонізуючих випромінювань від зовнішніх по

відношенню до нього джерел випромінювання;

5.Поняття про відкрите джерело випромінювання в радіологічному відділенні:

*D - радіоактивне джерело випромінювання, при використанні якого

можливе попадання радіоактивних речовин, що містяться в ньому, в

зовнішнє середовище у відділенні;

6.Основні принципи профілактики при роботі із закритими джерелами іонізуючого випромінювання в радіологічному відділенні:

*А - захист кількістю, часом, відстанню, екрануванням;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.