Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який з даних показників звуку (шуму) є фізичним?*D - сила;

2.Шум - це:

*D - хаотичне накопичення звуків;

3.Частота коливань - це:

*Е - часова кількість коливань.

Що таке поріг чутності?

*D - мінімальна енергія звуку, яка сприймається вухом;

5.Фізіологічна характеристика (показник) звуку:

*В- висота;

6.Фізіологічний показник (характеристика) звуку:

*D - гучність;

7.Специфічний вплив шумів - це вплив на:

*Е - слухову чутливість.

8.Спектральна характеристика шумів - це:

*С - розподіл акустичної енергії по частотах;

Що таке звук?

*С - коливання матеріальних часток у пружному середовищі;

10.Діапазон частот середньочастотного шуму (Гц):

*В - 300-800;

11.Ознака стомлення слухового аналізатора:

*Е - відновлення слухової чутливості більш, ніж за 5 мінут.

12.Ознака стомлення слухового аналізатора:

*D - зниження слухової чутливості понад 10 ДБ у діапазоні частот 1000-4000 Гц;

Що таке поріг болючої чутливості при впливі шуму (звуку)?

*Е - мінімальна енергія звуку, що викликає болючі відчуття.

14.Метод визначення слухової чутливості:

*С - аудіометрія;

15.Специфічні ознаки фази адаптації при впливі шуму:

*D - зниження гостроти слуху на 5-10 дБ (частота 1000-4000Гц)

16.Високочастотний шум - це шум із частотою (Гц):

*А - понад 800;

17.Професійна приглухуватість - це:

*В - неврит слухового нерва;

18.В основу відносної одиниці виміру інтенсивності звукового тиску (дБ) покладений:

*В - закон Вебера-Фехнера;

19.Аудіограма - це:

*А - графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 125-8000 Гц;

20.Види шуму по джерелах його утворення:

*С - ударні, тертя, аеродинамічні;

21.Поріг чутності - це:

*D - мінімальна сила звуку (мінімальний звуковий тиск), що викликає у звукосприймаючого апарату відчуття звуку;

22.Болючий поріг це:

*Е - мінімальна сила звуку, (мінімальний звуковий тиск), що викликає у звукосприймаючому апараті відчуття болю.

23.Автор (автори) поняття «шумова хвороба»:

*В - Андрєєва - Галаніна;

24.Особливості розвитку професіональної приглухуватості:

*D - хронічний перебіг у розвитку відзначає три стадії;

25.Особливості встановлення діагнозу «професійна приглухуватість»:

*Е - діагноз ставиться на підставі даних аудіометрії.

26.Вирішальне значення в боротьбі із шумом (профілактиці професійної шумової патології) мають:

*А - інженерно-технічні й технологічні міри;

27.Нормування шуму здійснюється:

*В - у дБА (загальний рівень) і в дБ - на середньогеометричних частотах октавних смуг;

28.Один із принципів нормування шуму:

*С - чим більше виражений високочастотний характер шуму, тим менше припустимий рівень

29.Захворювання травної системи в працюючих в умовах інтенсивного й високочастотного шуму:

*D – гіпоацидний гастрит;

30.Організаційні міри боротьби із шумом:

*А - колективні засоби захисту;

31.Організаційні міри боротьби із шумом:

*С - індивідуальні засоби захисту (антифони);

32.Організаційні міри боротьби із шумом:

*D - раціоналізація режиму праці;

33.Основні лікувально-профілактичні міри боротьби із шумовою патологією:

*А - проведення попередніх і періодичних медичних оглядів персоналу;

Тема №12: Хімічні фактори виробничогосередовища.

Профілактика професійних отруєнь.

1.Розміри часток диму (по Джиббсу) (мікрон):

*Е - менш 0,1.

2.При якому вмісті двоокису кремнію в пилу її ПДК становить 1 мг/м3?

*С - більше 70;

3.Для приведення відібраної проби повітря до нормальних умов використовують:

*А - спеціальну таблицю;

4.Патогенетичною ознакою будь-якого пневмоконіозу є:

*D - розвиток легеневого фіброзу;

5.Розміри часток туману (мікрон):

*Е - 0,1 - 10.

Який зв'язок між вмістом у пилу двоокису кремнію і її ПДК ?

*D - зворотний зв'язок: чим більше двоокису кремнію в пилу, тим менше її ПДК і навпаки;

7.Види нормованих концентрацій пилу в атмосферному повітрі:

*А - максимально-разові й середньодобові;

8.Тривалість відбору проб при визначенні разових концентрацій пилу в атмосферному повітрі:

*С - 20-30хв.;

9.Етіологія силікозу - вплив на легеневу тканину пилових часток, які містять:

*В - вільний двоокис кремнію;

10.При якому вмісті вільного двоокису кремнію ПДК пилу в повітрі робочої зони складе 4 мг/м3 (%):

*С - до 10;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.