Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Умови завдань для другого розділу курсової роботиУмови завдання № 1.Застосування методу сітьового планування в практичній діяльності підрозділу.

В результаті аналізу комплексу робіт по проведенню перевірки підприємства складено збільшений сітковий графік, який відображає порядок виконання робіт (рис.1). Експертним шляхом визначити термін виконання кожної роботи tіј, яка подана в умовних одиницях часу.

З використанням методу сіткового планування і управління виконати розрахунки характерних подій у часі та робіт для сіткової моделі.

Знайти критичний шлях і розрахувати його протяжність за часом. Визначити роботи, які є критичними. Надати загальні пропозиції щодо своєчасного комплексу робіт.

 

Рис.1 Сітковий графік

Дані для рішення завдання № 1

(номер варіанта – остання цифра номера залікової книжки)

Термін роботи Номер варіанта
t01
t02
t03 - -
t13 - -
t14 - - -
t23
t25 - -
t34 - -
t35 - -
t36 - -
t46
t56

Умови завдання № 2.Визначення необхідної кількості ДПРЧ в місті.

Місто з кількістю населення Q тис. чоловік займає територію S км2 (таблиці № 2 та № 3). Протягом останніх десяти років має відповідний розвиток. Місто поділене на два територіальних райони: «Придніпровський» та «Соснівський».

У Придніпровському зосереджена більша частина промисловості міста.

Соснівський район – торговий та культурний центр міста. В ньому розташовані кінотеатри, палац культури, торговий центр, готелі, навчальні заклади, лікарні. Селищна зона забудована в основному 9 – 11 – поверховими будинками з високою щільністю забудови – 60 -70%.

Водопостачання міста здійснюється з р. Дніпро та з артезіанських свердловин. Розвиток телефонного зв’язку знаходиться на середньому рівні. Місто охороняють три пожежно-рятувальні частини. На підприємстві по виробництву мінеральних добрив є дві об’єктові пожежно-рятувальні частини (рис. 2).

 
 

 

 


Рис. 2 Схема розміщення оперативно-рятувальних підрозділів

Таблиця № 2

Чисельність населення протягом 10 років (тис. чол.)

Рік Передостання цифра номера залікової книжки

Таблиця № 3

Площа території (км2) на останній рік

Передостання цифра номера залікової книжки

Таблиця № 4

Перспектива розвитку міста на 5 років

Показник Передостання цифра номера залікової книжки
Площа території міста S’, км2
Чисельність населення Q’, тис.в.
Середня швидкість V, км/год.
Коефіцієнт непрямолінійності вуличної мережі γ 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4

 

Таблиця № 5

Динаміка кількості виїздів пожежно-рятувальних частин за 10 років

Рік Остання цифра номера залікової книжки

Таблиця № 6

Наявність пожежної та аварійно-рятувальної техніки

ПРЧ-1 АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(43І3120)63Б.01; АЦ-40(131)137А; АД-30(131)506В; АПД-2(3741)253; ААРТС-16(260Г)261; АЗОГДЗС-16(42021)254; ПНС-110(255Б.1)259
ПРЧ-2 АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(375)Ц1А; АГДЗС-90(4314)251; АКГ-2/5-110(260Г)2б2; АД-30(131)506В
ПРЧ-3 АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(130)63Б
ПРЧ-4 АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(130)63Б; АЦ-25(3309)231
ПРЧ-5 АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(53211)240.01

Таблиця № 7

Середній час обслуговування одного виклику (tобс, в.)

Передостання цифра номера залікової книжки

 

Під час виконання завдання проводиться:

- аналіз та прогнозування обсягу роботи оперативно-рятувальних підрозділів міста;

- визначення необхідної кількості відділень на основних та спеціальних оперативно-рятувальних автомобілях порівняно з існуючою кількістю;

- визначення необхідної кількості депо та місць їх розташування порівняно з існуючими;

- розробка структури управління пожежно-рятувальними підрозділами міста;

- пропозиції по вдосконаленню оперативної діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки.

Обсяг висновків не повинен перевищувати дві сторінки. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми і надаються пропозиції та рекомендації.

Список використаних джерел має містити 10-15 назв. Посилання на них повинні наводитись у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури (наприклад, [19]).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.