Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Проаналізуйте зміст та значення реформи 1965р. в УкраїніУ 1965 р. до влади в СРСР прийшло нове партiйно-державне керiвництво, очолене Л. Брежневим. Свою дiяльнiсть воно також роэпочало з економiчної реформи, яка часто ототожнюсться з iменем тогочасного Голови Ради Мiнiстрiв СРСР О. Косигiна. Цією реформою передбачалось: скоротити планові показники для пiдприемств, створити на пiдприемствах фонди матерiального стимулювання; фiнансувати промислове будівництво шляхом кредитування, а не дотацiй; лiквiдувати раднаргоспи і вiдновити галузеву систему управлiння; підвищити закупiвельнi цiни на сiльськогосподарську продукцію; перерозподiлити долю нацiонального прибутку на користь аграрного сектору. Першi кроки реформи принесли позитивнi результати, але це тривало недовго. Причини невдачi економiчних реформ 50—60-х рокiв лежать в основi тоталiтарно керованоi економiки, якою й була економiка радянська. Економiчне реформування не могло принести ycпixy без полiтичних змін, демократизації і без реального суверенiтету республiк.

1. Оригінальна концепція … Аристотеля

2. Ж.Б.Сейвважав, щокожна форма доходумаєсвоє джерело.Якийз нихпороджуєпраця?ЗП

3. Л. Вальрас … лозанськая школа

4.В запропонованому г) Т. Мальтус ?

5.Теорія, яка виходить з уявлень про вирішальний вплив грошової маси на ціни, інфляцію та хід економічних процесів називається…количественная теория денег

6. Якакраїнавикористовувала?США

7. Хто з американських?А.Линкольн

8. Хто є автором?Т. Джефферсон

9. Світове значення …Фултон

10.Хто очолив УЦР? М.Грушевський

 

Екзаменаційний білет №23

В чому полягали особливості що призвели до виникнення трудової теорії вартості у Англії та Франції.

Засновником класичної буржуазної політичної економії в Англії був Вільям Петті (1623—1687) він є засновником трудової теорії вартості, він перший у Європі дійшов висновку, що джерелом вартості є праця. Обґрунтуванню цього положення присвячене його вчення про "природну ціну": якщо один товар обмінюється на інший, то останній є природною ціною першого. Товари рівні один одному, якщо в них уречевлена однакова кількість праці. Вартість товарів вимірюється робочим часом, що витрачений на їх виробництво, і залежить від продуктивності праці. Учений зробив висновок, що вартість створюється не будь-якою працею, а тією, що витрачена на виробництво золота й срібла.

Генезис класичної школи політекономії у Франції відбувався в інших історичних умовах, ніж в Англії. П. Буагільбер, як і В. Петті, був прихильником трудової теорії вартості, "істинну вартість" товару визначав працею, а мірою вартості вважав робочий час. Учений стверджував, що всі предмети й товари мають постійно перебувати в рівновазі та зберігати ціну пропорційно до відносин між ними та згідно з витратами, які слід здійснити для їх виробництва. За теорією П. Буагільбера, розподіл праці між галузями має здійснюватися шляхом вільної конкуренції.

Перелічіть методологічні особливості та загальні напрямки дослідження неоінституціоналізму.

В 60-70 г.г. ХХ ст. обострились противоречия между высокоразвитыми капиталистическими государствами и странами третьего мира, что вызвало обеспокоенность первых, особенно состоянием экономики слаборазвитых стран и их бедности, которые из-за этого тормозили развитие высокоразвитых государств.

Неоинституционализм имел существенные отличия по сравнению с классическим (старым) институционализмом. Старый институционализм двигался от права и политики к экономике, неоинституционализм пытался выяснить основу правовых, социальных, политических и других проблем при помощи неоклассического подхода. Также, в старом институционализме основным методом познания был метод индукции, новый – использовал уже дедуктивный подход, создав, в отличие от старого, единую экономическую теорию анализа институций. Старый нституционализм исходил из коллективных действий, как условия защиты интересов индивида, новый – обращал внимание на независимого индивидал – брал за основу принцип «методологического индивидуализма».
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.