Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Облік непрямих витрат на проиводство і порядку їх віднесення на собівартість продукції згідно П(С) БУ.Непрямі витрати – це витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт обліку. Вони пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва декількох видів продукції (робіт, послуг).

До них відносять загальновиробничі витрати:

- витрати по управлінню виробництвом ( зарплата апарату управління цехами, ділянками, відрахування на соц.страхование від ФЗП цих працівників, витрати на їх службові відрядження і так далі);

- амортизація ОС загальновиробничого призначення ( цехового устаткування, будівлі цеху) і НМА загальновиробничого призначення ;

- витрати на зміст і експлуатацію, ремонт, оренду основних засобів і інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на удосконалення технології і організації виробництва (оплата праці і відрахування на соц. страхування таких працівників);

- витрати на опалювання і, освітлення, водопостачання і зміст виробничих приміщень)

- витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону природного середовища і тому подібне

Загальновиробничі витрати (ОПР) ділять на постійних і змінних.

Постійні ОПР - це витрати, які не міняються із зміною об'ємів виробництва ( напр., зарплата працівників по управлінню цехами);

Змінні ОПР - це витрати, які міняються прямо або майже прямо пропорціонально зміні об'ємів виробництва (амортизація ОПФ і інших необоротних матеріальних активів).

 

Підприємство самостійно визначає перелік і склад постійних ОПР і вибирає методику їх розподілу виходячи із специфіки свого виробництва ( закріплює в Наказі про облікову політику).

Облік ОПР ведуть на активному сч. 91 «Загальновиробничі витрати».Он по виконуваних функціях відноситься до собирательно- розподільним рахункам.

По Д-ту сч. 91 відображають суму визнаних в звітному періоді ОПР

по К-ту сч.91 – щомісячне списання цих витрат на сч.23 або сч.901

„ Собівартість реалізації”.

Первинними документами при віддзеркаленні ОПР є: накладна, рахунок, виписка банку, авансовий звіт, розрахунок бухгалтерії.

В кінці місяця ОПР розподіляються по кожному цеху окремо між якісною продукцією і поправним браком, між ТП і НЗП (незавершеним виробництвом), а також між виробами.
Як база розподілу може бути вибрано: час роботи, зарплата, прямі матеріальні витрати, всі прямі витрати виробництва і ін.

Постійні ОПР розподіляються на кожен об'єкт обліку з використанням певної бази розподілу виходячи з нормальної потужності, яка визначається підприємством самостійно і відбивається в обліковій політиці.

Під нормальною потужністю розуміється очікуваний середній об'єм діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства в перебігу декількох років.

Розподілені ОПР включаються до складу собівартості продукції.

Нерозподілені постійні ОПР включаються до складу собівартості реалізації продукції в період їх виникнення.

Порядок розподілу ОПР представлений в П(С) БУ 16 ( табл. 1.8).

Основні бухгалтерські проводки по обліку ОПР. Таблиця 1.8

Зміст господарських операцій Дт Кт
1. Списання запасів на витрати по обслуговуванню виробництва
2. Нарахована зарплата персоналу цеху
3. Проведені відрахування на обов'язкове страхування від зарплати персоналу цеху
4. Нарахований знос основних засобів загальновиробничого призначення
5. Сплачені наявними з каси загальновиробничі витрати
6. Акцептуються рахунки постачальників за послуги з обслуговування цехів
7. Списана сума змінних і постійних розподілених ОПР на виробничу собівартість    
8. Списана сума постійних нерозподілених ОПР

Приклад 3.

Припустимо на підприємстві базою розподілу ОПР є об'єм виробництва.

Нормальна виробнича потужність ( ПМ ) підприємства за звичайних умов роботи складає 1000 ед. готовій продукції в перебігу звітного періоду.

Сума змінних ОПР при нормальній ПМ – 9000 грн.

Сума постійних ОПР при нормальній ПМ - 4000 грн.

У першому звітному періоді об'єм виробництва составил- 900 ед. готовій продукції, а фактичні ОПР – 13000 грн.

У другому звітному періоді об'єм випуску готової продукції склав – 1100 ед., а фактичні ОПР – 13000 грн.

Розподілити ОПР між об'єктами обліку.


Рішення:

( Перший звітний період):

1) Знайдемо суму ОПР на одиницю продукції при нормальній виробничій потужності (Пмн), тобто нормативи:

а) змінних питомих ОПР при Пмн= 9000/ 1000 = 9 грн.

б) постійних питомих ОПР при Пмн = 4000/1000 = 4 грн.

 

2) Знайдемо суму змінних ОПР виходячи з нормативу:

9 х 900 = 8100 грн.

3) Сума всіх постійних ОПР складе:

13000 – 8100 = 4900 грн.

4) Знайдемо суму постійних ОПР, які можуть бути віднесені на собівартість продукції, тобто в Дт сч 23 ( знаходиться виходячи з нормативу і називається постійними розподіленими ОПР): 4 х 900 = 3600 грн

5) Знайдемо суму постійних нерозподілених Опр,т.е. тих, які повинні бути списані в Дт сч 901: 4900 – 3600 = 1300 грн.

 

У обліку будуть записи:

1) віддзеркалення визнаних в звітному періоді ОПР:

Дт 91 Кт 20 (66;65;685 і так далі) – 13000 грн.;

1) списання ОПР на собівартість продукції ( все переменныые і постійні розподілені ОПР):

Дт 23 Кт 91 – 11700 грн.( 8100 + 3600);

2) списані постійні нерозподілені Опрс віднесенням на фінансовий результат:

Дт 901 Кт 91- 1300 грн.;

Дт 791 Кт 901-1300 грн.

 

(Другий звітний період):

 

1) Знайдемо суму змінних ОПР виходячи з нормативу:

9 х 1100 = 9900 грн.

2) Сума всіх постійних ОПР складе:

13000 – 9900 = 3100 грн.

3) Знайдемо суму постійних розподілений ОПР ( виходячи з нормативу): 4 х 1100 = 4400грн.

 

Оскільки постійні розподілені ОПР, розраховані виходячи з нормативу (4400) більше, ніж фактичні постійні ОПР (3100 ), то це означає, що всі фактичні постійні ОПР можуть бути списані в цьому періоді на собівартість продукції .

У обліку другого звітного періоду будуть записи:

1) віддзеркалення визнаних в звітному періоді ОПР:

Дт 91 Кт 20 (66;65;685 і так далі)-13000 грн.;

2) списання ОПР на собівартість продукції ( все переменныые і постійні розподілені ОПР):

Дт 23 Кт 91 – 13000 грн.( 9900+3100).

 

 

2.5.Операційні витрати, що не включаються в собівартість продукції, їх склад, порядок списання і віддзеркалення в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість продукції ( товарів, робіт, послуг), ділять на адміністративних, витрати на збут, і інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносять загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства вцелом, зокрема:

а) загальні корпоративні витрати ( організаційні витрати, витрати на проведення щорічних зборів, представницькі і так далі);

б) витрати на службові відрядження і зміст апарату управління підприємством і іншого загальногосподарського персоналу;

в) витрати на зміст основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання ( операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалювання, освітлення, водопостачання, охорона);

г) винагорода за професійні послуги ( юридичні, аудиторські, за оцінкою майна і тому подібне);

д) витрати зв'язку ( поштові, телеграфні, телекс, факс і тому подібне);

е) амортизація НМА загальногосподарського призначення;

ж) витрати на врегулювання суперечок в судових органах;

з) податки, збори, обов'язкові платежі ( окрім тих, які включаються в собівартість продукції, робіт, послуг);

и) плата за рассчетно- касове обслуговування і інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення.

 

Синтетічесий облік витрат загальногосподарського призначення

( адміністративних) ведеться на сч. 92 « Адміністративні витрати» - активний, по виконуваних функціях відноситься до рахунків витрат. По Д-ту сч. відбивається сума визнаних в періоді адміністративних витрат, по К-ту – списання їх на сч. 79 « Фінансові результати». Аналітичний облік ведеться по вищезгаданих статтях витрат( табл. 1.9)

Таблиця 1.9

Основні бухгалтерські проводки по обліку адміністративних витрат.

 

Зміст господарських операцій Дт Кт
1. Нарахована зарплата адміністрації
2. Проведені відрахування на обов'язкове страхування від ФОТ адміністрації
3. Затверджена сума витрат на службові відрядження 92
4. Нарахована орендна плата, плата за комунальные послуги, аудиторські послуги, охорону 92
5. Відбита сума ПДВ, включена в собівартість послуг
6. Нарахована амортизація НМА загальногосподарського призначення 92
7. Нарахована амортизація устаткування офісу 92
8. Списані матеріали на ремонт офісу 92
9.Сплачене рассчетно- касове обслуговування і ін. послуги банку 92
10. Віднесена сума адміністративних витрат на зменшення фінансового результату від основної діяльності (списання адміністративних витрат) 92

Приклади операцій і бухгалтерських записів по обліку адміністративних витрат:

  1. Віддзеркалення матеріальних витрат по ремонту адміністративного корпусу:

Дт 92 Кт 20 – 420 грн.

2. Нарахована зарплата апарату управління: Дт 92 Кт 661 – 2000 грн.

3. Здійснені відрахування на соціальні заходи:

Дт 92 Кт 65 – 750 грн.

4.Перераховані засоби в порядку надання добродійній допомозі: . Дт 92 Кт 311 – 250 грн.

5.Надані юридичні послуги: Дт 92 Кт 685 – 180 грн.

6.Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення: . Дт 92 Кт 131 -140 грн.

7. Нарахований комунальный податок і інші податки, що не включаються в собівартість продукції: Дт 92 Кт 641 – 260 грн.

8. Списані адміністративні витрати на фінансові резыультаты:

Дт 791 Кт 92 – 4000 грн.

 

Витрати на збут.

Витрати на збут мають місце в процесі реалізації продукції

(робіт, послуг)

У їх склад включають:

- витрати на тарні матеріали;

- витрати на оплату праці і комісійну винагороду продавців, торгових агентів і працівників підрозділів, що забезпечують збут продукції;

- витрати на рекламу і маркетингові послуги;

- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом продукції;

- витрати на транспортування, транспортно- экспидиционные послуги і так далі

Зміст господарських операцій Дт Кт Сум (грн)
1.Відбиті витрати на тарні матеріали 2.Сплачені маркетингові послуги 3.Нарахована амортизація ОС, використовуваних в збутовій діяльності 4. Нарахована зарплата продавцям 5. Здійснені відрахування на соціальні заходи 6. Витрати на збут відбиті у складі фінансових результатів            

Таблиця 1.10

Основні бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут.

 

 

Інші операційні витрати ( сч. 94) – це расходы.которые включають:

- витрати на дослідження і розробки ( сч.941);

- суми безнадійної дебіторської заборгованості і отчисленияв резерв сумнівних боргів;

- собівартість реалізованих виробничих запасів;

- собівартість реалізованої іноземної валюти ( 942);

- витрати від аперационной курсової різниці ( 945);

- витрати від знецінення запасів ( 946);

- недостачі і втрати від псування цінностей ( 947);

- визнані штрафи, пеня, неустойки ( 948);

- витрати на виплату матеріальної допомоги, на зміст об'єктів соціально-культурного призначення ( 949);

- інші витрати операційної діяльності.

 

Рахунок 94 – активний, витратний. По Д-ту сч.94 відбиваються суми визнаних в періоді витрат, по К-ту – їх списання на сч.79.

Наприклад:

- нараховані штрафи до бюджету:.......Дт 948 Кт 642

- списані матеріали на зміст об'єктів соціально культурного призначення: ........... Дт 949 Кт 201

-відбиті у складі фінансових результатів інші операційні витрати:................... Дт 791 Кт 94

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.