Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Облік процесу виробництва.Процес виробництва припускає здійснення певних витрат, склад яких приведений в П(С) БУ 16 « Витрати».

Завдання обліку процесу виробництва:

- правильне визначення фактичних витрат;

- контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових засобів;

- складання звітних калькуляцій продукції ( робіт, послуг);

- виявлення внутрішніх резервів зниження витрат і збільшення власного капіталу.

 

2.1. Загальна класифікація витрат ( витрат).

Всі витрати підприємства класифікуються і враховуються по видах діяльності.

Всю діяльність підприємства ділять на звичайну і надзвичайну.

Звичайна діяльність включає :

- операційну;

- інвестиційну;

- фінансову;

- іншу звичайну.

Тому всі витрати ділять на операційні, інвестиційні, фінансові та інші витрати звичайної діяльності.

Операційна діяльність – це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією, продукції ( робіт, послуг), що є основною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, фінансових інвестицій, які не є такими, що становлять еквівалентів грошових средств*.

* еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції ( цінні папери), які вільно конвертуються в грошові кошти і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансова деятельность- це діяльність, яка приводить до зміни розміру власного (випуск акцій власної емісії) і позикового (кредити, облігації) капіталу підприємства.

Надзвичайна діяльність – операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно

( наприклад, стихійні лиха: землетруси, повені, смерчі і так далі, пожежі, техногенні аварії і тому подібне).

Операційні витрати класифікуються за функціями і за економічними елементами (табл.1.7)

Таблиця 1.7.

Операційні витрати ( за функціями ) Операційні витрати ( за економічними елементами)  
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) (сч.90) Матеріальні витрати ( сч. 80 )  
Витрати на оплату праці ( сч.81) – заробітна плата, премії, компенсації  
Адміністративні витрати ( сч. 92)  
Відрахування на соціальні заходи (сч.82)-сборы в ПФ і Фондах соціального страхування  
Витрати на збут ( сч.93)  
Амортизація (сч. 83)- амортизація ОЗ, НМА  
Інші операційні витрати ( сч.94)  
Інші операційні витраты* (сч. 84)  

 

*У статті « Інші операційні витрати» відбиваються витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізації іноземної валюти, собівартість реалізації виробничих запасів, сумнівні і безнадійні борги, втрати від операційних курсових різниць, втрати від зниження ціни запасів, недостачі і втрати від псування цінностей, визнані пені, штрафи неустойки, інші витрати.

Угрупування витрат по економічних елементах дозволяє визначити скільки і яких видів витрат понесено підприємством.

Це угрупування використовується для заповнення 2-го розділу Ф №2

« Звіт про фінансові результати», а також для складання кошторисів витрат на виробництво і, на їх основі, визначення собівартості проведеної продукції. Показник «собівартість ТП» використовується при аналізі фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства (прибули і рентабельності).

Для визначення собівартості окремої одиниці продукції

(робіт, послуг) підприємство класифікує витрати по статтях калькуляції.

Склад статей калькуляції встановлюється підприємством самостійно на основі типової загальноприйнятої класифікації, згідно якої всі витрати діляться на наступні статті:

1) сировина і матеріали;

2) купувальні напівфабрикати і що комплектують, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх організацій і підприємств;

3) паливо і енергія на технологічні цілі;

4) поворотні відходи ( віднімаються);

5) основна зарплата виробничих робочих;

6) додаткова зарплата виробничих робочих;

7) відрахування на соціальні заходи виробничих робочих;

8) загальновиробничі витрати;

9) втрати унаслідок неминучого браку;

10)інші виробничі витрати.

Існують і інші класифікації витрат по різних ознаках:

Класифікаційна ознака Види витрат
1. За способом віднесення на собівартість продукції - прямі - пов'язані з виробництвом конкретної продукції ( прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці і ін.)
2. По ступеню впливу об'єму виробництва на рівень витрат -змінні ( витрати, які змінюються із зміною об'ємів виробництва: сировина, матеріали, п/ф, паливо, енергія на технологічні цілі, ЗП робочих, частина ОПР); - постійні ( не міняються із зрад. об'ємів произ-ва)Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.