Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формування первинної вартості запасівТема: Облік господарських процесів.

Для здійснення господарських операцій витрачається праця і енергія, матеріали, грошові кошти, технічні засоби.

Об'єктом бухобліку виступає зазвичай завершена операція. В обліку відображається, як правило, сам факт здійснення господарської операції та її результати.

Під господарською операцією слід розуміти дію або подію, що викликає зміну в структурі активів, зобов'язань або власному капіталі підприємства.

Всі господарські операції відносять до певного господарського процесу: процесу виробництва, процесу реалізації, процесу постачання.

Облік процесу постачання.

 

Процес постачання - це комплекс операцій із забезпечення підприємства необхідними ресурсами. До нього відносять операції із заготовлення або придбання запасів ( сировини, комплектуючих матеріалів і т.д),операції з оплати постачальникам за придбані ТМЦ , з нарахування ПДВ ( податковий кредит), з обліку ТЗР та інші, пов'язані з процесом постачання.

Запаси як об’єкт обліку процесу постачання, поняття, визнання і методи оцінки.

Запаси- це активи, які:

- містяться для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності ( товари- рах.28);

- знаходяться в процесі виробництва з метою їх подальшого продажу (незавершене виробництво- рах.23)
- містяться для використання під час виробництва продукції, робіт, послуг ( сировина і материалы- рах.20).

Запаси визнаються активом якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, зв'язані з використанням цих запасів, і якщо їх вартість може бути достовірно визначена.

Методи оцінки запасів.

У момент придбання від постачальників або іншого надходження на підприємство (внесення до Статутного капіталу, беоплатне отримання, створення) запаси оцінюються і зараховуються на баланс за первинною вартістю, яка залежно від джерела придбання запасів складається з різних компонентів

( табл.1.1).

* До витрат, які формують первинну вартість, згідно п.9 П(С) БУ 16, відносяться:

§ суми, які платяться згідно з угодою постачальникові (продавцеві);

§ суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і придбанням запасів;

§ суми ввізного мита;

§ суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що невідшкодовуються підприємству;

§ витрати на заготівку, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати на страхування і відсотки за комерційний кредит постачальників;

§ інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів) (п. 9).

 

Таблиця 1.1

Формування первинної вартості запасів

Шляхи надходження запасів Порядок формування первинної вартості запасів
Придбання Первинною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання і доведення до стану, придатного до використання за призначенням (п. 9 П(С) БУ 16)*
Виготовлення власними силами Первинною вартістю запасів, які виготовляються власними силами підприємства признається собівартість їх виробництва, яка визначається згідно П(С) БУ 16"Затраты" (п. 10)
Внесення до статутного капіталу Первинною вартістю запасів, які внесені до статутного капіталу підприємства, визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість (п. 11)
Отримані безоплатно Первинною вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість (п. 12)
Придбані в результаті обміну Первинною вартістю одиниць запасів, придбаних в результаті обміну на подібнізапаси, дорівнює балансова вартість переданих запасів ( або справедлива, якщо вона менша). Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду (п. 13) Первинна вартість запасів, придбаних в результаті обміну на неподібнізапаси, формується як справедлива вартість переданих запасів, збільшена ( зменшена) на суму грошової компенсації переданої ( отриманої) в процесі обміну.  

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.