Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік діагностичних методик обстеження уяви 

Назва, мета методики Короткий зміст методики Література
1. “Придумай розповідь”: оцінка вербальної фантазії Завдання: придумати розповідь (історію, казку) за 1 хв. Оцінка: швидкість придумування; оригінальність сюжету; різноманітність образів; деталізація образів, наявність їх характеристик; емоційність розповіді. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.83-85; 193-196.
2. “Намалюй що-небудь”: оцінка невербальної фантазії Завдання: намалювати будь-який малюнок за 4 хв. Враховується ступінь оригінальності сюжету та деталізація намальованих образів. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.85-86; 196.  
3. „Придумай гру”: визначення рівня розвитку уяви. Завдання: придумати будь-яку гру за 5 хв. і розказати про неї за питаннями психолога. Оцінюється зміст гри, а також параметри: оригінальність, новизна; продуманість умов; наявність різних ролей; наявність правил; наявність критеріїв оцінки результатів. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.86-87  
4. „Скульптура”: дослідження рівня розвитку творчості Завдання: виліпити будь-що з пластиліну за 5 хв. Оцінюється оригінальність, новизна та якість виробу. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.196-197
5. „Речення”: виявлення дивергентної продуктивності Завдання: скласти якомога більше осмислених речень з трьох слів, які починаються літерами Д, М, Т. Час роботи 8 хв. За кожне осмислене речення – 1 бал. Головей Л.А., Рибалко Є.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб: Речь, 2001. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.27-28
6. „Класифікація”: виявлення дивергентної продуктивності на семантичному матеріалі Пред’являється бланк з 6 словами. Завдання: Згрупувати слова бланку в різні групи за будь-якою ознакою. Доберіть якнайбільше способів групування. .За кожну класифікацію – 1 бал. Головей Л.А., Рибалко Є.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб: Речь, 2001. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.28-29
7. „Віддалені асоціації” Л.Кондратенко: дослідження здатності до творчого пере комбінування елементів зображення Пред’являється бланк з геометричними фігурами (коло і ромб). Завдання: домалювати зображені елементи так, щоб вийшла картинка. Час виконання – не регламенту-ється. Оцінка – ступінь врахування форми заданих елементів та оригінальність одержаного зображення. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.29-30
8. „Картинки Давида”: виявлення розвитку аналітичної фантазії (Е.Д.Клапаред) Матеріал: два набори по дві картинки („Хлопчик і пес”, „Мандрівник і пес”). У кожному наборі одна картинка – початок історії, друга – кінець. Завдання: розказати історію; час не регламентується. За ключем нараховуються бали. Кількість балів – свідчення рівня аналітичної фантазії. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.30-32
9. „Творча оригінальність”: встановлення рівня оригінальності мальованих образів Матеріал: 10 аркушів з елементами малюнків. Завдання: домалювати до заданого елементу такі, щоб утворився малюнок. Час не регламентується. Оцінювання – за ключем. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.32-33
10. „Короткий тест творчого мислення” (КТТМ) Субтест П.Торренса. Матеріал: бланк з 10 фрагментами малюнків. Завдання: домалювати до заданих фрагментів такі, щоб утворились картини. До кожної картини придумати назву. Час – 10 хв. Оцінювання – за ключем. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.32-38
11. Тест П.Торренса: Діагностика творчої обдарованості 3 завдання невербального буклету; 7 завдань вербального буклету. Оцінюються швидкість, продуктивність, гнучкість, оригінальність відповідей. Калашникова Л.В. та інш. Психологія розвитку: Навч.-метод. Посібник. – Кіровоград: КДПУ, 1999. – с.275-279 Исследование творческой одаренности с использованием тестов П.Торренса у младших школьников // Вопр. психологии. – 1991. - №1
12. Дослідження продуктивності уяви Матеріал: бланк тесту Роршаха (5-9 картинок-плям). Завдання: назвати якнайбільше образів, на які схожі зображення. Час не регламентується. Підраховується загальна кількість образів, знаходиться середній показник. Оцінюються також зміст та оригінальність образів. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 62-64 Изучение психологи личности «трудного» младшего школьника: Метод. рекомендации / Сост. Н.А.Головань, - Кировоград.: КГПИ, 1988.
13. Дослідження індивідуальних особливостей уяви Пропонується три бланки з зображенням кола, трикутника, квадрата. Завдання: зробити малюнок, використовуючи зображену геометричну фігуру. Час для кожної серії – 1 хв. Оцінюється ступінь складності, гнучкості, стереотипності уяви Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 64-68 Психологическая служба в педагогическом институте / Под ред П.В.Лушина. – Кировоград, КГПИ, 1993.
14. Дослідження творчої уяви (на вербальному матеріалі) Задається три слова, з якими потрібно скласти якнайбільше речень. Час – 10 хв. Оцінка рівня творчості – за шкалою, яка враховує ступінь оригінальності комбінації слів. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 69-71 Практические заняття по психологи / Под ред А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1972. – С.128-129Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.