Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік діагностичних методик обстеження мислення 

Назва, мета методики Вік обстежув. Короткий зміст методики Література
1. „Формування понять”: визначення рівня словесно-логічного мислення Мол.школярі, мол. підлітки За допомогою геом. фігур (3 форми, 3 розміру, 3 кольори) визначити зміст задуманих експериментатором штучних понять. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.201-206.  
2. “Уміння рахувати усно”: визначення математичних здібностей Учні IV кл., мол. підлітки На слух обстежуваним пропонуються арифметичні приклади на 4 математичні дії. Підраховується кількість правильно вирішених задач за 5 хвилин. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.206 – 208.  
3. „Кубик Рубіка”: визначення рівня розвитку наочно-дійового мислення Мол.школярі 9 задач – збирання стовпчиків і граней кубика Рубіка. На кожну задачу – по 1 хв. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.208-210
4. “Матриці Равена”: оцінка наочно-образного мислення Мол.школярі, підлітки 10 матриць (мол. шк.), 30 матриць (підлітки) Кожна матриця містить 8 фігур, розташованих у певній закономірності; дев’яту необхідно підібрати із запропонованих. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.210-216 (мол. шк.), Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 72-97 (підлітки)
5. “Логіко-кількісні відношення”: оцінка логіки мислення Підлітки,старшокл. Задачі на порівняння трьох величин: А, Б, В: подаються відношення між А – Б, Б – В; встановити відношення між А та В. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.282-284 Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.141-142
6. Тест Айзенка (лінгвіс-тичний , числовий): оцінка рівня розвитку здібностей Підлітки,старшокл. По 50 логічних задач на словесному та числовому матеріалі. Знайти правильні відповіді. 30 хв. на кожний субтест. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.284-305
7. Шкільний тест розумового розвитку (ШТРР) Підлітки,старшокл. Субтести: 1. Обізнаність - 1 4. Класифікації 2. Обізнаність – 2 5. Узагальнення 3. Аналогії 6. Числові ряди   Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.160 – 183 (рос.) Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 120-131, 196-224 (укр.)
8. „Логічні закономірності”: рівень розвитку аналітичності, логіки мислення Підлітки,старшокл. Ряди чисел, розташованих у певній закономірності. Продовжити ряди. Час фіксується і враховується при оцінці результатів Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.58-59, 79-80 Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 55 – 57 Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.139-140
9. „Прості аналогії”: оцінка логіко-понятійного мислення. Підлітки, старшокл. Зміст завдання: подано зразки логічного зв’язку між поняттями, добрати пару до даного поняття з п’яти запропонованих за зразком. Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.127-130 Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 109-111 (укр.)
10. „Складні аналогії”: оцінка логіко-понятійного мислення. Підлітки,старшокл. 20 пар понять, принцип зв’язку між якими треба встановити за ключем. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.59-60, 80-81 Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.131-133
11. “Логічність умовиводів”: оцінка логіки мислення. Підлітки,старшокл. 14 логічних суджень і висновків з них. Визначити, які з них правильні, а які – хибні. Результати співставляються з ключем. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.60-61, 82  
12. „Інтелектуальна лабільність”: оцінка рівня гнучкості мислення, навченості Старші підлітки, старшокл. 40 завдань, які пред’являються на слух і повинні виконуватись дуже швидко. Результати вписуються у спеціальний бланк. Враховується кількість помилок. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.66-70 Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.120-124
13. „Істотні ознаки понять”: визначення здатності виділяти істотні ознаки понять Підлітки,старшокл. 20 завдань, в яких подано узагальнююче слово і по 5 слів, пов’язаних з ним. Серед п’яти знайти два, які включають істотні ознаки узагальнюючого слова. Час роботи – 3 хв. Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.136-138 Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 108 (укр.)
14. „Вилучення зайвого поняття”: визначення здатності до узагальнення Підлітки,старшокл. 20 рядків по 5 понять, серед яких чотири об’єднані загальним родовим поняттям. Визначити слово, яке не належить до даної групи. Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.144-146 Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 109 (укр.)
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.