Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік діагностичних методик обстеження увагиПерелік діагностичних методик обстеження сприймання

 

Назва, мета методики Вік обстежув. Короткий зміст методики Література
1. „Чого не вистачає на цих малюнках”: оцінка точності і цілісності сприймання дошкіль ники Серія малюнків, на яких не вистачає зображення окремих деталей. Вказати, яких саме. Враховується час і точність відповідей Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.66-68.
2. “Впізнай, хто це”: оцінка точності і цілісності сприймання дошкіль ники Чотири малюнки, на яких послідовно зростає кількість зображених фрагментів. Останній – повне зображення. Назвати, що зображено, починаючи із малюнка з найменшою кількістю фрагментів Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.68 – 70.
3. „Які предмети сховані у малюнках ?”: визначення точності і предметності сприймання дошкіль ники Три малюнки, з контурним зображенням предметів, накладених один на один. Назвати всі предмети. Враховується час і точність відповідей Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.70 - 71
4. “Чим залатати килимок ?”: визначення точності сприймання (матриці Равена) дошкіль ники 2 матриці з фоновими візерунками, з яких вилучені фрагменти. До кожної додається 6 варіантів фрагментів, з яких потрібно вибрати відповідний фону. Враховується час і правильність відповідей. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.71 - 73
5. “ Окомір”: оцінка точності окоміру   молодші школярі, підлітки Плакат з відрізками різної довжини: вертикальні – зразки і розташовані в різних положеннях. Знайти відповідність між зразками та іншими відрізками. Враховується кількість правильних відповідей. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.17. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и уче-нических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – с.87-88.
6. Визначення обсягу сприймання молодші школярі, підлітки Обстежувані протягом 1 хв. розглядають таблицю з картинками (кількість – 30-40) Потім словами записати, що зображено на таблиці. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.20-21.
7. Діагностика міжпредметної спостережливості молодші школярі Обстежуваному пропонується розглянути картинку та описати її (усно або письмово). Визначається елементний або системний рівень між предметної спостережливості. Гильбух Ю.З. Темперамент и познава-тельные способности школьника – К.:Ин-т психологии АПН Украины, 1993. – с.125.  
8. Оцінка рівня спостережливості молодші школярі, підлітки Дві таблиці з наборами ідентичних геометрич-них фігур (по16), позначених цифрами і літерами. Знайти ідентичні на двох таблицях. Враховується кількість правильних і помилкових відповідей. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.17-18.
Визначення рівня розвит-ку спостережливості (за малюнками)   молодші школярі, підлітки Демонструються два малюнки, які мають 10 відмінностей. Назвати ці відмінності за 1-2 хвилини. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. Загальнопедаг. газет, 2003. – с.20. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – с.88.
Сприймання часу   молодші школярі, підлітки, старшокл. Оцінка точності сприймання часових проміжків, початок і кінець яких задаються експеримента-тором. Обстежуваний визначає, яка тривалість часу між першим і другим сигналом. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.18. Практические занятия по психологии. / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1972. – с.79-80

Перелік діагностичних методик обстеження уваги

 

Назва, мета методики Короткий зміст методики Література
“Знайди і викресли”: визначення продуктивності і стійкості уваги Задана матриця з фігурками (предмети або геом. фігури). Викреслювати дві з них заданими способами. Враховується кількість оброблених фігур і помилок. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.73-79 Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.46
“Простав значки”: оцінка переключення і розподілу уваги. Пред’являється бланк тесту П’єрона-Рузера; в геометричні фігури бланку проставити задані знаки. Час роботи - 2 хвилини. Враховується кількість оброблених фігур і помилок. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.79-81 Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.51 - 52
„Запам’ятай і розстав крапки”: визначення об ’єму уваги. Стим. матеріал: 8 квадратів з різною кількістю крапок. Бланк – аналогічні пусті квадрати. Кожен квадрат демонструється 1-2 сек., у бланках відтворюються крапки. Враховується кількість правильно відтворених крапок. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.81-83; 178-179 Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. –с.41-42
Дослідження обсягу уваги Пред’являється малюнок з 12 предметами 3 – 4 сек. Перелічити предмети Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.35-36
Визначення продуктивності і стійкості уваги Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. Викреслювати протягом 5 хв. кільця із заданим отвором. Враховується кількість оброблених фігур і помилок Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.176-177
Оцінка розподілу уваги Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. Викреслювати одночасно два види кілець з різними отворами різними способами протягом 5 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.177-178
Оцінка переключення уваги Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. По черзі викреслювати кільця одного типу (1 хв), потім –іншого (1 хв.) і т.д. протягом 5 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок по кожній хвилині Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.178
Оцінка сформованості довільної уваги, розподілу: „Розстановка чисел” Дана таблиця з числами, розташованими у довільному порядку. І вар.: Записати ці ж числа у порядку зростання у пустому бланку. Час – 2 хвилини. ІІ вар.: Закреслити у контрольному бланку числа, яких немає в таблиці. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.37-38 Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.54 - 55
Оцінка розподілу і стійкості уваги Пред’являються 5 бланків – таблиць Шульте (числа від 1 до 25). Рахувати і показувати числа в порядку зростання окремо по кожній таблиці. Час фіксується. Вираховується середній показник і різниця часу, витраченого на кожну таблицю. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.278-280 Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.44-45 Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. – с.45  
Оцінка переключення і концентрації уваги Пред’являється бланк таблиці Платонова-Горбова (49 червоно-чорних чисел). Рахувати чорні числа в порядку зростання, червоні – в порядку спадання. Спочатку окремо, потім – разом. Час виконання кожного завдання фіксується. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.280-281 Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 43-47 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
„Коректурна спроба”: - оцінка продуктивності і стійкості уваги; - оцінка розподілу і переключення уваги. Пред’являється бланк коректурної проби (Коректурні таблиці Б.Бурдона або В.Анфімова). Продуктивність і стійкість – викреслюється одна задана літера. Розподіл і переключення – викреслюються дві літери двома різними способами. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.419-420 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.42-44 Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.33-34
Оцінка переключення уваги (підлітки, старшокласники) Додавання однозначних чисел, записаних парами одне під одним. 1 спосіб –сума записується вгорі, верхнє число внизу; 2 спосіб – навпаки. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. – С.42-44 Практические занятия по психологии / Под ред. А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1972. – с.
Дослідження вибірковості уваги Пред’являється бланк Мюнстенберга. Серед літер знайти і підкреслити слова. Час виконання завдання фіксується. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 38-41. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Дослідження концентрації уваги Пред’являється бланк тесту П’єрона-Рузера; в геометричні фігури бланку проставити задані знаки. Час роботи - 1 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 41-43
Дослідження концентрації уваги та її стійкості: „Переплутані лінії” Стим. матеріал – малюнок переплутаних ліній (25). Прослідкувати кожну лінію за допомогою зорового контролю. Час – 10 хвилин. Підраховується кількість правильно визначених початків та кінців ліній. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.36, 87
Визначення точності уваги та працездатності-втомленості. Дається бланк методики Є.Крепеліна. Додавати однозначні числа, записані в парах. Суми записуються під парами. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.24, 69 Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылова. –Л.: ЛГУ, 1990. – с.125

 

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.