Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік діагностичних методик обстеження пам’яті 

Назва, мета методики Короткий зміст методики Література
1. “Впізнай фігури”: визначення ефективності впізнавання 10 залікових задач і 1 тренувальна. В кожній задачі одна геометрична фігура – зразок, чотири – набір для впізнання. Серед чотирьох знайти таку ж, як зразкова. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.88-90
2. “Запам’ятай малюнки”: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті. Демонструється плакат з набором 9 геометричних фігур (10-30 сек.); потім другий плакат з набором 15 фігур. За 1,5 хвилини відшукати на другому плакаті фігури з першого. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.91-93 Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.51. Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.27 – 28, 48 - 49
3. Визначення об ’єму короткочасної зорової пам’яті. Демонструються по черзі дві ламані лінії (по 9 відріз-ків), зображені на площині з крапками. Відтворити кожну ламану на такій же площині. Враховується кількість правильно відтворених відрізків. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.181-182
4. “Пам’ять на числа”: визначення об ’єму короткочасної зорової пам’яті Пред’являється таблиця з 12 двоцифровими числами (20 сек). Відтворити числа. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.49-50
5. “Пам’ять на образи”: визначення об ’єму короткочасної зорової пам’яті Пред’являється таблиця з 16 зображеннями предметів (20 сек). Відтворити малюнки (записати або замалювати) за 1 хв. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.50-51 Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.31
6. Визначення об ’єму короткочасної зорової пам’яті (геометричні фігури) Дві таблиці з простими геометричними фігурами (7+7) По черзі по 30 сек демонструється кожен плакат, 45 сек на відтворення. Підраховується сума правильно відтворених фігур, переводиться у стени. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.31
7. Оцінка оперативної зорової пам’яті По черзі демонструються чотири таблиці по 6 трикут-ників з різною штриховкою. Їх треба відшукати на загальній таблиця з 24 трикутниками. Враховується кількість правильно вказаних трикутників і час викон. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.182-185
8. Оцінка оперативної слухової пам’яті. По черзі пропонується чотири набори слів по 6 в кожному. Після пред’явлення зачитується загальний список (36 слів), в якому треба впізнати слова з кожного набору. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.187-189
9. “Запам’ятай цифри”: визначення об’єму короткочасної слухової пам’яті. Пред’являються на слух числові ряди довжиною від 1 до 8 чисел в порядку зростання (2 ряди); потім – в порядку спадання (2 ряди). Кожен рід по черзі відтворюється. Оцінка результатів – середнє арифметичне найдовших правильно відтворених рядків. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.93-95; 185-187. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 24-27
10. Визначення ефективності запам’ятовування двозначних чисел (механічна пам’ять) 12 двозначних чисел спочатку пред’являються на слух, а у другому етапі – демонструються на плакаті (12 пар).   Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.29
11. “Вивчи слова”: визначаються особливості динаміки процесу заучування. Прослуховується і відтворюється ряд з 10-12 слів. Кількість спроб – 6. По кожній спробі фіксується кількість правильно відтворених слів, будується графік процесу запам’ятовування. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.95-96; 190-193. Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.24
12. Слухове механічне запам’ятання (Г. Ебінгауз) Зачитується 10 безглуздих звукосполучень. Необхідно відтворити в довільному порядку.   Головань Н. Ми готові до школи? – Кіровоград, 1994. – с.26
13. Оперативна (смислова) пам’ять Зачитуються 10 числових рядів по 5 однозначних чисел. Завдання – запам’ятати їх, а потім записати суми: 1+2; 2+3; 3+4; 4+5. Для кожного ряду –15 сек. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.52-53  
14. “Мимовільна пам’ять” Зачитуються 32 слова, які треба класифікувати за 5 групами. Потім виконується інше завдання, після якого необхідно записати ті слова, які класифікувались (5-7 хв). Визначається обсяг мимовільного запам’ятання за кількістю відтворених слів. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.47-48
15. Осмисленість сприймання та запам’ятання Два набори слів по 15 пар: 1 серія – логічно пов’язаних між собою; 2 серія – без логічного зв’язку. Зачитуються пари слів. При відтворення зачитується лише перше слово, друге потрібно відтворити. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.52 Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 29-31
16. Діагностика опосередкованої пам’яті На слух пред’являються слова і короткі речення (3 і 7). Під час читання обстежуваний виконує будь-які зображення, на основі яких потім відтворює матеріал. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.189-190  
17. Визначення рівня опосередко-ваного запам’ятання (О.М.Леонтьєв) Пропонується 15 слів для запам ’ятовування і 24-30 карток із зображенням різних предметів. До кожного слова добирається картка; слова за допомогою карток відтворюються через 40-60 хв. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.27-28 Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. –с.26-27
18. Визначення переважаючого типу запам’ятовування Чотири серії: запам’ятати і відтворити по 10 слів. 1 – слухове запам’ятання, 2 – зорове, 3 – моторно-слухове; 4 - комбіноване. Визначається рівень продуктивності в кожній серії. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.28 Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 34 - 37
19. Безпосереднє та опосередко-ване запам’ятовування абстрактних понять 1 тест: сприймання на слух та відтворення 20 абстрактних понять; 2 тест: проводиться аналогічно першому, обстежуваний замальовує поняття. Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 31-34
20. Дослідження мимовільного запам’ятання на текстовому матеріалі Обстежуваним зачитується розповідь і задаються питання за текстом. Серед питань – контрольні. Підраховується кількість правильних відповідей. Практические занятия по психологии / Под ред. А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1972. – с.87-89.
21. Дослідження обсягу смислової пам’яті Пред’являється на слух текст, який включає 12-13 смислових одиниць та 3-4 числа. Відтворити письмово або усно. Фіксується кількість смислових одиниць. Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.44 – 45 Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. –с.46

 

 


 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.