Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глава VII. Позов у разі неакцепту або неплатежу43. Векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобов’язаних осіб.

При настанні терміну платежу:

якщо платіж не був здійснений.

Навіть раніше настання строку платежу:

1) якщо мала місце повна або часткова відмова від акцепту;

2) у разі неспроможності платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, у разі припинення ним платежів, якщо ця обставина не була встановлена судом, або у разі безрезультатного обернення стягнення на його майно;

3) у разі неспроможності векселедавця за векселем, який не підлягає акцепту.

44. Відмова в акцепті або в платежі повинна бути засвідчена актом, складеним у прилюдному порядку (протест у неакцепті або в неплатежі).

Протест в неакцепті має бути здійсненим у строки, встановлені для пред’явлення до акцепту. Якщо у випадку, передбаченому в першому абзаці статті 24, перше пред’явлення мало місце в останній день строку, то протест ще може бути здійснений наступного дня.

Протест у неплатежі переказного векселя строком на визначений день або у такий-то час від складання або пред’явлення повинен бути здійснений в один із двох робочих днів, які настають за днем, у який переказний вексель підлягає оплаті. Якщо йдеться про вексель строком за пред’явленням, протест має бути здійснений у порядку, вказаному в попередньому абзаці для здійснення протесту у разі неакцепту.

Протест у неакцепті звільняє від пред’явлення до платежу і від протесту в неплатежі.

У разі припинення платежів платником, незалежно від того, чи акцептував він вексель чи ні, або у разі безрезультатного обернення стягнення на майно платника, векселедержатель може здійснювати належні йому права лише після пред’явлення векселя платнику для оплати і після здійснення протесту.

У разі оголошення платника неспроможним, незалежно від того акцептував він вексель чи ні, а також у разі оголошення неспроможним векселедавця за векселем, який не підлягає акцепту, для здійснення векселедержателем належних йому прав достатньо пред’явлення судового визначення про оголошення неспроможності.

45. Векселедержатель повинен сповістити свого індосанта і векселедавця про неакцепт або про неплатіж протягом чотирьох робочих днів, наступних за днем протесту, або, у разі застереження “оборот без витрат" — за днем пред’явлення. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів наступних за днем одержання ним повідомлення сповістити свого індосанта про одержане ним повідомлення із зазначенням найменувань і адрес усіх, хто надіслав попередні повідомлення — аж до векселедавця.

Вказані вище терміни діють з моменту одержання попереднього повідомлення.

Якщо відповідно до попереднього абзацу буде надіслано повідомлення комусь з тих, хто поставив свій підпис на переказному векселі, то таке ж повідомлення має бути надіслане в той самий строк тому, хто дав за нього аваль.

У разі, якщо хтось з індосантів не вказав своєї адреси або вказав її нерозбірливо, то достатньо, щоб повідомлення було надіслано тому індосанту, який йому передує.

Той, хто повинен надіслати повідомлення, може зробити це в будь-якій формі, навіть шляхом простого повернення переказного векселя.

Він повинен довести, що надіслав повідомлення в установлений термін. Вважатиметься, що строки дотримані, якщо лист з повідомленням відправлено поштою у зазначений термін.

Той, хто не надішле повідомлення у зазначений вище строк, не втрачає свого права; він несе відповідальність за збиток, який може спричинитися через його недбалість, з тим однак, що розмір відшкодовуваних збитків не може перевищити суми переказного векселя.

46. Векселедавець, індосант або аваліст можуть через включення у документ і підписаного застереження “оборот без витрат”, “без протесту” або будь-якого іншого рівнозначного застереження звільнити векселедержателя від учинення (для здійснення його прав регресу) протесту в неакцепті або у неплатежі.

Це застереження не звільняє векселедержателя ні від пред’явлення переказного векселя у встановлені строки, ні від надсилання повідомлення. Доказ недотримання строків лежить на тому, хто посилається на цю обставину у суперечці з векселедержателем.

Якщо застереження включене векселедавцем, то воно має силу щодо всіх осіб, які підписали вексель; якщо воно включене індосантом або авалістом, то воно має силу лише щодо його самого. Якщо, не зважаючи на включене векселедавцем застереження, векселедержатель здійснює опротестування, то витрати пов’язані з опротестуванням, покладаються на нього. Якщо застереження виходить від індосанта або від аваліста, то витрати щодо опротестування, якщо таке було здійснене, можуть бути відшкодовані за рахунок усіх осіб, які поставили свої підписи.

47. Усі, хто видали, акцептували, індосували переказний вексель або поставили на ньому аваль, є солідарно зобов’язаними перед векселедержателем.

Векселедержатель має право на пред’явлення позову всім цим особам, до кожної окремо і до всіх разом, не обов’язково додержуючись при цьому тієї послідовності, в якій вони зобов’язались.

Таке саме право належить кожному, хто підписав переказний вексель після того, як він його оплатив.

Позов, пред’явлений до одного із зобов’язаних, не перешкоджає пред’явленню позову іншим, навіть якщо вони зобов’язались після першого відповідача.

48. Векселедержатель може вимагати від того, кому він пред’являє позов:

1) суму переказного векселя, неакцептовану або неоплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;

2) відсотки, в розмірі шести від дня строку платежу;

3) витрати, пов’язані з протестом, з пересиланням повідомлення, а також інші витрати;

4) пеню в розмірі трьох відсотків від дня строку платежу.

Якщо позов пред’являється до настання строку платежу, то з вексельної суми утримуються облікові відсотки. Ці облікові відсотки обчислюються згідно з офіційною обліковою ставкою (банківською ставкою), яка існує у місці проживання векселедержателя на день пред’явлення позову.

49. Той, хто оплатив переказний вексель, може вимагати від відповідальних перед ним осіб:

1) всю сплачену ним суму;

2) відсотки на вказану суму, обчислені в розмірі шести, починаючи з того дня, коли він здійснив платіж;

3) витрати, яких він зазнав.

50. Кожна зобов’язана особа, якій пред’явили або можуть пред’явити позов, може вимагати вручення їй, проти оплати, переказного векселя з опротестуванням і з розпискою у платежі.

Кожний індосант, який оплатив переказний вексель, може закреслити свій індосамент і наступних за ним індосантів.

51. У разі здійснення регресу після часткового акцепту, той, хто сплачує суму, на яку вексель не був акцептований, може вимагати відмітки цього платежу на векселі і видачі йому в тому розписки.

Векселедержатель зобов’язаний, крім того, передати йому засвідчену копію з векселя і акт протесту для того, щоб він міг здійснити наступний регрес.

52. Кожна особа, яка має право пред’явити позов, може, оскільки не обумовлене інше, одержати платіж за допомогою нового векселя (зворотної тратти)*, виданого на строк за пред’явленням на одну з відповідальних перед ним осіб, з платежем за місцем проживання цієї особи.

__________________

* Тратта — переказний вексель.

Зворотна тратта включає окрім сум, зазначених у статтях 48 і 49, також куртаж ** і всі встановлені збори за зворотною траттою.

_________________

** Куртаж — винагорода за посередництво

Якщо зворотна тратта видана векселедержателем, то сума її встановлюється за курсом для переказних векселів строком за пред’явленням, виданих на місце проживання відповідальної особи, в місці платежу за первісним векселем. Якщо зворотна тратта видана індосантом, то сума її встановлюється за курсом для переказних векселів строком за пред’явленням, виданих за місцем проживання гарантуючої особи в місці проживання векселедавця за зворотною траттою.

53. По закінченні строків, встановлених:

для пред’явлення переказного векселя строком за пред’явленням або у такий-то час від пред’явлення;

для здійснення протесту в неакцепті або в неплатежі;

для пред’явлення до платежу в разі застереження “оборот без витрат”, векселедержатель втрачає свої права проти індосантів, проти векселедавця і проти інших зобов’язаних осіб, за винятком акцептанта.

У разі непред’явлення до акцепту у строк, обумовлений векселедавцем, векселедержатель позбувається належних йому прав, які виникають як внаслідок неплатежу, так і внаслідок неакцепту, якщо тільки зі змісту умови не випливає, що векселедавець передбачав звільнити себе лише від відповідальності за акцепт.

Якщо строк на пред’явлення обумовлений в індосаменті, то посилатися на нього може тільки індосант.

54. Якщо пред’явленню переказного векселя або здійсненню протесту у встановлені строки заважає непереборна перешкода (законодавче розпорядження якоїсь держави або інший випадок непереборної сили), то ці строки продовжуються.

Векселедержатель повинен без затримки повідомити свого індосанта про випадок непереборної сили і зробити на переказному векселі або на додатковому аркуші відмітку про це повідомлення, вказавши його дату і поставити свій підпис; у решті застосовуються правила статті 45.

Після закінчення дії непереборної сили векселедержатель повинен без затримки пред’явити вексель до акцепту або до платежу і, якщо буде потрібно, здійснити опротестування.

Якщо дія непереборної сили триває понад тридцять днів після строку платежу, то для здійснення регресу не є необхідними ні пред’явлення векселя, ні здійснення опротестування.

Для переказних векселів строком за пред’явленням або у такий-то час від пред’явлення тридцятиденний строк починає діяти з того дня, у який векселедержатель повідомив свого індосанта про непереборну силу; це повідомлення може надійти й до закінчення строку для пред’явлення векселя; для переказних векселів строком у такий-то час від пред’явлення тридцятиденний строк збільшується на строк від пред’явлення, зазначений у переказному векселі.

Непереборною силою не вважаються обставини, які стосуються особисто векселедержателя або того, кому він доручив пред’явлення векселя чи здійснення опротестування.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.