Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глава IV. Про аваль (вексельне поручительство)30. Платіж за переказним векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми через аваль.

Це забезпечення дається третьою особою або навіть однією з осіб, що підписали вексель.

31. Аваль дається на переказному векселі або на додатковому аркуші; він може бути даний і на окремому аркуші з зазначенням місця його видачі.

Він виражається словами “вважати за аваль” або будь-якою іншою рівнозначною формулою; він підписується тим, хто дає аваль.

Для авалю достатньо одного лише підпису, поставленого авалістом на лицьовому боці переказного векселя, якщо тільки цей підпис не поставлений платником або векселедавцем.

В авалі повинно бути вказано, за кого він виданий. У разі відсутності такої вказівки, він вважається виданим за векселедавця.

32. Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав аваль. Його зобов’язання є дійсним навіть у тому разі, якщо те зобов’язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якої іншої причини, ніж дефект форми.

Оплачуючи переказний вексель, аваліст набуває прав, що випливають з переказного векселя, проти того, за кого він дав гарантію, і проти тих, які, зважаючи на переказний вексель, зобов’язані перед цим останнім.

Глава V. Про строк платежу

33. Переказний вексель може бути виданий строком:

- за пред’явленням;

- у такий-то час від пред’явлення;

- у такий-то час від складання;

- на визначений день.

Переказні векселі, де зазначено інше призначення строку або послідовні строки платежу, є недійсними.

34. Переказний вексель строком за пред’явленням оплачується при його пред’явленні. Він повинен бути пред’явленим до платежу протягом одного року від дня його складання. Векселедавець може скоротити цей строк або обумовити строк більш тривалий. Ці строки можуть бути скорочені індосантами.

Векселедавець може встановити, що переказний вексель строком за пред’явленням не може бути пред’явленим до платежу раніше визначеного строку. В цьому разі строк для пред’явлення починається з цього строку.

35. Строк платежу за переказним векселем, складеним у такий-то час від пред’явлення, визначається або датою акцепту, або датою протесту.

При відсутності протесту недатований акцепт вважається стосовно акцептанта зробленим в останній день строку, передбаченого для пред’явлення до акцепту.

36. Термін платежу за переказним векселем, виданим строком на один або кілька місяців від складання або від пред’явлення, настає у відповідний день того місяця, в якому платіж повинен бути здійснений. У разі відсутності в даному місяці відповідного дня, строк платежу настає в останній день цього місяця.

Якщо переказний вексель виданий строком на півтора місяця або на кілька місяців з половиною від дня складання або від пред’явлення, то належить спочатку відраховувати повні місяці.

Якщо строк платежу призначено на початок, середину (середина січня, середина лютого тощо) або на кінець місяця, то під цим розуміють перше, п’ятнадцяте і останнє число місяця.

Вираз “вісім днів” або “п’ятнадцять днів” означає не один або два тижні, а строки в повні вісім або п’ятнадцять днів.

Вираз “півмісяця” означає строк у п’ятнадцять днів.

37. Якщо переказний вексель підлягає оплаті у визначений день у якому-небудь місці, де застосовують інший календар, ніж у місці видачі, то строк платежу вважається призначеним за календарем місця платежу.

Якщо в місці видачі і в місці платежу за переказним векселем, виставленому строком у такий-то час від складання, діють різні календарі, то встановлюється відповідно до дня видачі дата за календарем місця платежу і, в залежності від цього, визначається строк платежу.

Терміни на пред’явлення переказних векселів обчислюються згідно з правилами, викладеними у попередньому абзаці.

Ці правила не застосовуються, якщо якесь застереження, зроблене у переказному векселі, або навіть просто зміст документа вказують на намір прийняти інші правила.

Глава VI. Про платіж

38. Держатель переказного векселя строком на визначений день або у такий-то час від складання чи від пред’явлення повинен пред’явити переказний вексель до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів.

39. Платник може, оплачуючи переказний вексель, вимагати, щоб він був вручений йому векселедержателем з розпискою в одержанні платежу.

Векселедержатель не може відмовитися від прийняття часткового платежу.

У разі часткового платежу платник може вимагати відмітки про такий платіж на векселі і видачі йому про це розписки.

40. Векселедержатель не може бути примушений прийняти платіж за переказним векселем до настання строку.

Платник, який платить до настання строку, робить це на свій страх і ризик.

Той, хто заплатив у строк, вільний від зобов’язання, якщо тільки з його боку не було обману або грубої необережності. Він зобов’язаний перевіряти правильність послідовного ряду індосаментів, але не підписи індосантів.

41. Якщо переказний вексель виписаний у валюті, яка не має обігу в місці платежу, то сума його може бути сплачена в місцевій валюті за курсом на день настання строку платежу. Якщо боржник прострочив платіж, то векселедержатель може на свій розсуд вимагати, щоб сума переказного векселя була виплачена в місцевій валюті за курсом або на день настання строку платежу, або на день платежу.

Курс іноземної валюти визначається згідно зі звичаями, що дають у місці платежу. Однак векселедавець може обумовити, що сума, яка підлягає платежу, буде нарахована за курсом, зазначеним у векселі.

Вказані вище правила не застосовуються у випадку, коли векселедавець обумовив, що платіж повинен бути здійснений у певній, зазначеній у векселі, валюті (застереження ефективного платежу в будь-якій іноземній валюті).

Якщо сума переказного векселя визначена у валюті, яка має в країні видачі і в країні платежу однакове найменування, але різний курс, передбачається, що малася на увазі валюта місця платежу.

42. У разі непред’явлення переказного векселя до платежу в строк, вказаний у статті 38, кожний боржник має право внести суму векселя в депозит компетентному органу влади за рахунок, ризик і страх векселедержателя.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.