Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глава II. Про індосамент11. Будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Якщо векселедавець помістив у переказному векселі слова “не за наказом” або будь-який рівнозначний вислів, то документ може бути переданий тільки з дотриманням форми і з наслідками звичайної цесії.

Індосамент може бути здійснений навіть на користь платника, незалежно від того, чи акцептував він вексель чи ні, або на користь векселедавця, або на користь будь-якої іншої зобов’язаної за векселем особи. Ці особи можуть у свою чергу індосувати вексель.

12. Індосамент має бути простим і нічим не обумовленим.

Будь-яка обмежуюча його умова вважається ненаписаною.

Частковий індосамент є недійсним.

Індосамент на пред’явника має силу бланкового індосаменту.

13. Індосамент має бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші (додатковий аркуш). Він повинен бути підписаний індосантом.

Індосамент може не вміщувати зазначення особи, на користь якої він зроблений, або він може складатися з одного підпису індосанта (бланковий індосамент). В останньому випадку індосамент для того, щоб мати силу, повинен бути написаний на звороті переказного векселя або на додатковому аркуші.

14. Індосамент переносить усі права, що випливають з переказного векселя. Якщо індосамент бланковий, то векселедержатель може:

1) заповнити бланк або на своє ім’я або на ім’я якої-небудь іншої особи;

2) індосувати в свою чергу вексель через бланк або на ім’я якоїсь іншої особи;

3) передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк і не здійснюючи індосаменту.

15. Індосант, оскільки не обумовлено протилежне, відповідає за акцепт і за платіж.

Він може заборонити новий індосамент; у такому разі він не несе відповідальності перед тими особами, на користь яких вексель був після цього індосований.

16. Особа, в якої знаходиться переказний вексель, вважається законним векселедержателем, якщо її право базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим. Закреслені індосаменти вважаються при цьому ненаписаними. Якщо за бланковим індосаментом іде слідом інший індосамент, то особа, яка підписала останній, вважається такою, що придбала вексель за бланковим індосаментом.

Якщо хтось втратив право володіння векселем з будь-яких причин, то особа, у якої вексель знаходиться і яка обгрунтовує своє право у порядку, зазначеному в попередньому абзаці, зобов’язана повернути вексель лише у тому разі, якщо вона придбала його нечесним шляхом або ж, придбаваючи його, вчинила грубу необережність.

17. Особи, яким пред’явлено позов за переказним векселем, не можуть протиставити векселедержателю заперечення, що грунтуються на їх особистому ставленні до векселедавця або до попередніх векселедержателів, якщо тільки векселедержатель, придбаваючи вексель, свідомо не чинив шкоди боржнику.

18. Якщо індосамент вміщує застереження “валюта до отримання”, “на інкасо”, “як довіреному” або будь-яке інше застереження, яке має на увазі просте доручення, векселедержатель може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але індосувати його він може лише шляхом передоручення.

Зобов’язані особи можуть у такому разі заявляти проти векселедержателя лише такі заперечення, які могли б бути протиставлені індосанту.

Доручення, яке вміщується в передорученому індосаменті, не припиняється у зв’язку зі смертю передоручителя або настанням його недієздатності.

19. Якщо індосамент вміщує застереження “валюта в забезпечення”, “валюта під заставу” або інше якесь застереження, що має на увазі заставу, векселедержатель може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але поставлений ним індосамент має силу лише як передоручений індосамент.

Зобов’язані особи не можуть заявляти проти векселедержателя заперечень, що грунтуються на їх особистих ставленнях до індосанта, якщо тільки векселедержатель, одержуючи вексель, не чинив свідомо на шкоду боржнику.

20. Індосамент, здійснений після строку платежу, має ті самі наслідки, що і попередній індосамент. Однак індосамент, здійснений після протесту в неплатежі або після закінчення строку, встановленого для здійснення опротестування, має наслідки лише звичайної цесії.

Оскільки протилежне не буде доведено, недатований індосамент вважається здійсненим до закінчення строку, встановленого для здійснення опротестування.

Глава III. Про акцепт

21. Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред’явлений векселедержателем або навіть просто особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту платнику за місцем його проживання.

22. У будь-якому переказному векселі векселедавець може обумовити, що вексель повинен бути пред’явлений до акцепту з визначенням або без визначення строку.

Він може заборонити у векселі пред’явлення його до акцепту, якщо тільки не йдеться про переказний вексель, який підлягає оплаті у третьої особи, або про вексель, який підлягає оплаті в іншому місці, ніж місце проживання платника, або про вексель, який підлягає оплаті через певний строк за пред’явленням.

Він може також обумовити, що пред’явлення до акцепту не може бути здійснене раніше призначеного строку.

Кожний індосант може обумовити, що вексель повинен бути пред’явлений до акцепту з призначенням строку або без його призначення, якщо тільки вексель не оголошений векселедавцем як такий, що не підлягає акцепту.

23. Переказні векселі, що підлягають оплаті у визначений строк від пред’явлення, мають бути пред’явлені до акцепту протягом одного року від дня їх видачі.

Векселедавець може скоротити цей останній строк або обумовити більш тривалий строк. Ці терміни можуть бути скорочені індосантами.

24. Платник може вимагати, щоб вексель був повторно йому пред’явлений наступного дня після першого пред’явлення.

Зацікавлені особи можуть посилатися на те, що ця вимога не була виконана тільки в тому разі, якщо про цю вимогу було згадано в опротестуванні.

Векселедержатель не зобов’язаний передавати платнику вексель, пред’явлений до акцепту.

25. Акцепт відмічається на переказному векселі. Він виражається словом “акцептований” або будь-яким іншим рівнозначним словом та підписується платником. Простий підпис платника, зроблений на лицьовій стороні векселя, має силу акцепту.

Якщо вексель підлягає оплаті у визначений строк від пред’явлення або якщо він має бути пред’явлений до акцепту (у визначений строк) в силу особливої умови, то акцепт повинен бути датований днем, в який він був даний, якщо тільки векселедержатель не буде вимагати, щоб він був датований днем пред’явлення. В разі відсутності дати, векселедержатель, щоб зберегти свої права проти індосантів і проти векселедавця, має засвідчити це упущення своєчасним здійсненням опротестування.

26. Акцепт має бути простим і нічим не обумовленим; однак платник може обмежити його частиною суми.

Будь-яка інша зміна, здійснена акцептом у змісті переказного векселя, рівнозначна відмові в акцепті. Однак акцептант відповідає згідно зі змістом свого акцепту.

27. Якщо векселедавець зазначив у переказному векселі місце платежу, що не відповідає місцю проживання платника, не вказавши при цьому третьої особи, у якої платіж має бути здійсненим, то платник може вказати на таку особу при акцепті. При відсутності такої вказівки передбачається, що акцептант сам зобов’язався здійснити платіж у місці платежу.

Якщо вексель підлягає оплаті за місцем проживання платника, останній може вказати в акцепті будь-яку адресу в тому ж місці, в якому має бути здійснений платіж.

28. Платник через акцепт бере на себе зобов’язання оплатити переказний вексель в строк.

У разі неплатежу векселедержатель, навіть якщо він є векселедавцем, має проти акцептанта прямий позов, який грунтується на переказному векселі, щодо всього того, про що може бути пред’явлена вимога згідно зі статтями 48 і 49.

29. Якщо платник, який поставив на переказному векселі надпис про свій акцепт, закреслив його до повернення векселя, то вважається, що в акцепті було відмовлено. Оскільки інше не буде доведено, вважається, що закреслення було зроблене до повернення документа.

Однак, якщо платник письмово повідомив про свій акцепт векселедержателя або будь-кого з тих, хто підписався, то він є зобов’язаним перед ними відповідно до умов свого акцепту.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.