Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патологічна фізіологія 13 страница
A*Етиловий естер n-амінобензойної кислоти.

B Метиловий естер n-амінобензойної кислоти.

C Пропіловий естер n-амінобензойної кислоти.

D Етилбензоат

E Метилбензоат

90 В яку із перерахованих нижче реакцій не буде вступати камфора?


A*Реакція естерифікації

B Відновлення до відповідного спирту

C Взаємодія з гідроксиламіном (NH2OH)

D Бромування (Br2)

E Приєднання ціанідної кислоти (HCN)

91 Яке з наведених циклічних сполук відноситься до карбоциклічних?

A *


B


C


D


E


92 Гідроксильна група в молекулі фенолу проявляє:


A*-І; +М

B +І; -М

C -І; -М

D +І; +М

E +М; (І-ефекту немає)


93 Яка з наведених кислот містить асиметричний атом вуглецю і володіє оптичною активністю?


A *

B


C


D


E СН2=СН-СООН

94 Аміни проявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією взаємодії з:

A * хлороводневою кислотою

B Йодистим метилом

C Оцтовим ангідридом

D Розчином хлороформу в лугу

E Ацетальдегідом

95 До числа проміжних активних частинок відносяться вільні радикали. Вільними радикалами називають:

A * незаряджені частинки, що містять неспарений електрон

B Частинки, що містять позитивно заряджений атом вуглецю

C Частинки, що містять негативно заряджений атом вуглецю

D Проміжно-активні частинки, що містять атом вуглецю з вакантною орбіталлю

E Незаряджені частинки, що містять неподілену електронну пару

96 Для якого з наведених циклоалканів характерними є реакції приєднання з розкриттям

циклу:


A *

B


C


D

E


97 Який вид таутомерії характерний для первинних нітросполук?


A* нітро-аци-нітро

B Кето-єнольна

C Лактам-лактимна

D Аміно-імінна

E Цикло-ланцюгова

98 Вкажіть, який з наведених амінів є первинним:

A *


B


C


D


E


99 Яка реакція вказує на кислотні властивості етанолу?


A *


B


C

m Q7NaNcVP5F6UVaeEkAbpP+u4KP9OJ+cbdVLgRcmXPmVv0VNDgezzO5FOU8dBnySzteJ477E6FABI NwWfrxnejdf7FPXyM1j+AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAYzr7ZdwAAAAJAQAADwAAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbEyPQU/DMAyF70j7D5EncWPJhlptpek0oSG4cGCDe9aYtqJxuiZdy7/HiMM4Pvv5 +Xv5dnKtuGAfGk8algsFAqn0tqFKw/vx6W4NIkRD1rSeUMM3BtgWs5vcZNaP9IaXQ6wEh1DIjIY6 xi6TMpQ1OhMWvkPi3afvnYks+0ra3owc7lq5UiqVzjTEH2rT4WON5ddhcIzRqY/Ev/rj+DK5czOM +2X6vNf6dj7tHkBEnOLVDL/4fAMFM538QDaIlvV6k7BVQ5KkINiw2qh7EKe/gSxy+b9B8QMAAP// AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRf VHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABf cmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQDXUpW3MAIAAFQEAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABk cnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBjOvtl3AAAAAkBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAIoE AABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAAkwUAAAAA " o:allowincell="f"> D C2H5-OH + HI C2H5-I + H2O

E


 

100 Похідним якого азотовмісного гетероциклу є барбітурова кислота?


A* піримідину

B Піразину

C Піридазину

D Піридину

E Індолу

101 За яких з наведених умов відбувається реакція нітрування насичених вуглеводів (алканів)?

A *Розв. HNO3 при підв. тиску та підв. температурі

B к. HNO3 + к. H2SO4

C к. НNO3 + HCl

D НNO2 + HCl

E к. НNO3

102 Яка з наведених сполук не буде взаємодіяти з бромною водою (Br2/H2O)?

A *


B


C


D


E


103 У результаті окиснення якої сполуки утворюється фталева кислота?


A*


B


C


D


E


104 Яке з наведених галогенопохідних буде взаємодіяти з водним розчином лугу з утворенням спирту?


A *CH3CH2Cl

B

C CH3-CHCl2

D CH3-CCl3

E C6H5Cl

105 За допомогою якого реагенту можна відрізнити гліцерин від етиленгліколю?


A*KHSO4

B NaOH

C Na мет.

D Cu(OH)2

E NaNО2

106 З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?


A*HCl

B NH4OH

C NaOH

D CH3COONa

E KCN

107 Яка із наведених кислот при нагріванні з концентрованою H2SO4 розкладається з

виділенням СО?


A HCOOH

B CH3COOH

C C6H5COOH

D CH2=CH-COOH

E C6H5CH2COOH

108 Вкажіть реагенти і умови, які застосовують при нітруванні пірідину:


AKNO3 + H2SO4, t = 300oC

B NaNO2 + HCl

C Розв. HNO3, t, p

D (CH3CO)2O + HNO3 k.

E HNO2

109 Дією якого реагенту хлоретан можна перетворити у діетиловий етер?


AC2H5O-Na+

B NaOH (H2O)

C KCN

D NaNO2

E Na

110 З якого наведеного з'єднання можна отримати оцтовий альдегід в одну стадію?

A *CH3CH2OH

B CH3CH2COOH

C CH3CONH2

D CH3COOC2H5

E CH3OH

111 Вкажіть, який з наведених нижче спиртів є вторинним:

A *


B


C


D


E


112 Вкажіть, яка з наведених нижче сполук проявляє найбільш виражені СН-кислотні властивості:

A * HC ≡ CH

B H2C=CH2

C


D


E


113 Вкажіть, у присутності якого з заступників X бромування протікає з утворенням трибромпохідного?


A*Х = ОН

B Х = СООН

C Х = NO2

D Х = СНO

E Х = SO3H

114 Для якої з наведених сполук буде характерна цис-транс ізомерія:

A * НООС-СН=СН-СООН

B СН ≡ СН

C СН3-С ≡ С-СН3

D НООС-СН2-СН2-СООН

E СН3-СН2-СН2-СООН

115 Виберіть, яка з наведених реакцій призводить до утворення хлорангідриду оцтової кислоти:


A* СН3-СООН + PCl5 ---->

B СН3-СООН + Cl2 ---->

C СН3-СООН + NaCl ---->

D СН3-СООNa + CH3CH2Cl ---->

E СН3-СООН + HCl ---->

116 Яке функціональне похідне утворюється при взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти:


A* Естер

B Нітрил

C Ангідрид

D Амід

E Галогенангідрид

117 Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і оцтового ангідриду:


A* етилацетат

B діетиловий етер

C ацетангідрид

D етилформіат

E ацетооцтовий ефір

118 Назвіть кінцевий продукт взаємодії металічного натрію і 1-хлорпропану:


A* гексан

B пентан

C 2-метилпентан

D циклогексан

E циклобутан

119 Серед наведених реакцій виберіть реакцію естерифікації:


A *

B


C

D

C2H5-OH+HI C2H5-I+H2O


E

120 З наведених реакцій ацетилхлориду виберіть ту, в результаті якої утвориться амід


оцтової кислоти:

A *

B


C


D


E


121 Вкажіть формулу нітробензолу

A *


B


C


D


E122 Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією:

A* елімінування

B заміщення

C приєднання

D окиснення

E перегрупування

123 Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp-гібридизації ?

A *


B


C


D


E


124 Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp3-гібридизації?


A *

B


C


D


E


 

125 Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp2-гібридизації ?

A *


B


C


D


E126 Вкажіть вид таутомерії, притаманний ацетооцтовому ефіру:

A * Кето-енольна таутомерія

B Тіон-тіольна таутомерія

C Азольна таутомерія

D Нітро-аци-нітро таутомерія

E Лактим-лактамна таутомерія

127 Вкажіть вид таутомерії, притаманний для піримідинової основи - урацилу:


A* лактим-лактамна

B нітро-аци-нітро

C кето-енольна

D тіон-тіольна

E азольна

128 Дією якого реагенту можна здійснити зазначену реакцію?


A* KMnO4 (H2O)

B K2Cr2O7 + H2SO4

C NaOH + I2

D CO + H2O

E KOH + MnO2

 

129 Вкажіть продукт взаємодії оцтового альдегіду з етиловим спиртом:


A*


B


C


D


E


130 Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою йодоформної проби?

A * CH3CH3OH

B CHCl3

C CH3NH2

D HCOH

E C6H5CH2OH

131 При відновленні D-глюкози воднем в присутності нікелевого каталізатора утворюється

багатоатомний спирт:

A *


D-сорбіт

B


D-ксиліт

C


D-маніт

D


L-маніт

E


гліцерин

132 Похідним якого з вказаних гетероциклів притаманна азольна таутомерія?


A *

B

C


D


E


133 Який з вказаних замісників проявляє найбільший позитивний індуктивний ефект (+I)?

A * трет-бутил

B етил

C метил

D ізопропіл

E втор-бутил

134 Який з вказаних замісників чинить найбільший негативний мезомерний ефект?

A * -NO2

B -COOH

C -CN

D -NH2

E -OH

135 Яка назва відповідає наведеній сполуці?


A* транс-гексен-3

B цис-гексен-3

C транс-пентен-3

D цис-пентен-3

E цис-гексен-2

136 Вкажіть замісник, для якого індуктивний і мезомерний ефекти співпадають за

напрямком:

A * -NO2

B -OH

C -NH2

D -Br

E -Cl

 

137 Скільки асиметричних атомів Карбону є у молекулі хлоряблучної кислоти?


A* 2

B 3

C 4

D 1

E жодного

138 Для якої з наведених сполук характерна оптична ізомерія?

A *


B


C

D СН2=СН2

E


139 Серед наведених проміжних активних частинок виберіть карбокатіон:

A *


B


C


D

E


140 Яка з наведених реакцій є реакцією елімінування?


A *


B


C

D C2H5-Cl + AgNO2 -----> C2H5-NO2 + AgCl

E СH2=СH-Сl + HСl ----> СH3-СHСl2

141 Скільки структурних ізомерів має бутан?

A * два

B три

C жодного

D чотири

E п’ять

142 Вкажіть кінцевий продукт хлорування метану:


A* тетрахлорметан

B хлороформ

C хлоретанол

D етан

E хлорметан

143 Яким шляхом в одну стадію можна добути бензол?


A *


B


C


D

E


При взаємодії циклопропану з бромоводнем утворюється:


A*


B


C


D


E


145 Оберіть продукт ацилювання бензолуA*


B

C


D


E


146 Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила

Марковнікова?


A *


B


C


D


E

 

 

147 Яка сполука утворюється при взаємодії аніліну з нітритною кислотою?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.