Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патофізіологія системи крові 

223. Який класифікаційний критерій об'єднує наступні види анемій: постгеморагічну, гемолітичну та анемію внаслідок порушення кровотворення?

А. Здатність кісткового мозку до регенерації

В. *Патогенез

С. Етіологія

D. Тип кровотворення

Е. Кольоровий показник

 

224. Який вид гемолізу виникає, якщо по­містити еритроцити в гіпотонічний роз­чин?

А. Механічний

B. *Осмотичний

C. Термічний

D. Фізичний

E. Хімічний

 

225. Який вид лейкоцитозу розвивається при гнійно-септичних процесах в органі­змі?

А. Моноцитоз

B. *Нейтрофільний

C. Еозинофільний

D. Лімфоцитоз

E. Базофільний

 

226. Поява яких клітин червоної кро­ві є характерним для перніциозної В12-фолієво- дефіцитної анемії (анемії Адісона-Бірмера)?

A. Анулоцити

B. Нормоцити

C. Мегалобласти

D. Еритроцити

E. *Ретикулоцити

 

227. Після автомобільної аварії у люди­ни мала місце значна крововтрата, яка характеризується пропорційним змен­шенням і кількості еритроцитів, і плазми крові. Який вид порушення об'єму цир­кулюючої крові спостерігається?

А. *Проста гіповолемія

B. Поліцитемічна гіповолемія

C. Проста гіперволемія

D. Олігоцитемічна гіповолемія

E. Поліцитемічна гіперволемія

 

228. До складу сухого залишку плазми крові обов'язково входять білки. Яка група білків забезпечує процеси коагуляційного гемостазу?

A. Гамма-глобуліни

B. Альфа-глобуліни

C. Бета-глобуліни

D. Альбуміни

E.* Фібриноген

 

229. В еритроцитах з СО2 та Н2О утворюється вугільна кислота. Який фер­мент забезпечує синтез вугільної кисло

ти в еритроцитах та її розщеплення в капілярах

A. Амілаза

B. Лужна фосфаза

C. Еластаза

D. Ліпаза

E. *Карбоангідраза

230. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемогло­біну; кольоровий показник - 1,3; мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся у хворо­го?

А. Апластична

В. Гемолітична

С. Постгеморагічна

D. *В12-дефіцитна

Е. Залізодефіцитна

231. У хворого на фоні неспецифічно­го виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати лікарю?

А. Сидеробластна

В. Апластична

С. В12-фолієво-дефіцитна

D. *Залізодефіцитна

Е. Гемолітична

 

232. Жінка 40 років на протязі довгого часу страждає менорагіями. В аналізі крові Hb – 90 г/л, ер. – 3,9х1012/л, КП – 0,69. Яка головна причина розвитку гіпохромної анемії?

A. *Втрата заліза з кров’ю.

B. Підвищення споживання заліза.

C. Незасвоєння заліза організмом.

D. Дефіцит вітаміну В12

E. Недостатнє надходження заліза з їжею.

 

233. При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів. Назвіть дегенеративні форми еритроцитів:

A. *Пойкілоцити

B. Ретикулоцити

C. Поліхроматофільні еритроцити

D. Нормобласти оксифільні

E. Нормоцити

 

234. У хворого виявлено нейтрофільний лейкоцитоз з зсувом лейкоцитарної формули вліво. Це характерно для:

A. *Гострого запального процесу

B. Хронічного запального процесу

C. Аутоіммунного процесу

D. Алергії

E. Ревматизму

 

235. У основі якого захворювання згортальної системи крові лежить різке сповільнення згортання крові за рахунок порушення утворення плазмового тромбопластину (дефіцит VIII фактора):

A. *гемофілія

B. тромбоцитопенічна пурпура

C. геморрагічний васкуліт

D. сиптоматична тромбоцитопенія

E. геморрагічна пурпура

 

236. У хворого 30 років в клінічному аналізі крові спостерігається підвищення кількості еритроцитів до 11·1012/л і гемоглобіну до 200 г/л. Було виставлено діагноз – істинна поліцитемія (хвороба Вакеза). Що є основною ланкою патогенезу даного захворювання?

A. *гіперплазія еритроцитарного ростка пухлинної природи

B. недостатність заліза

C. недостатність вітаміну В12

D. гостра крововтрата

E. мутація молодої кровотворної клітини

 

237. У хворої з жовтяницею в крові виявлено мішенеподібні еритроцити. Для якої хвороби характерні ці клітини?

A. *α-таласемія

B. Еритромієлоз

C. Лімфолейкоз

D. Залізодефіцитна анемія

E. В12-фоліїводефіцитна анемія

 

238. У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій щік. З порушенням яких форменних елементів крові це пов’язано?

A. *Тромбоцитів

B. Еозинофілів

C. Моноцитів

D. Лімфоцитів

E. Еритроцитів

 

239. У хворого при дослідженні мазка крові забарвленого по Романовському знайдені нижче перераховані види еритроцитів. Які з них відносяться до дегенеративних форм еритроцитів?

A. *пойкілоцити

B. оксифільні нормоцити

C. поліхроматофільні нормоцити

D. поліхроматофільні еритроцити

E. оксифільні еритроцити

 

240. Хворий поступив у відділення з діагнозом шлункова кровотеча. Для якої стадії гострої постгеморагічної анемії характерна така картина крові - Ер-2,9 Т/л; НВ - 70 г/л; КП - 0,72; ретикулоцити 2,5%?

A. *кістково-мозкової

B. латентної

C. рефлекторної

D. гідремії

E. завершальної

 

241. У хворого зробили аналіз крові і одержали наступні результати: лейкоцитів -15,2 Г/л Б-1 Э-10 П-4 С-54 Л-26 М-5. Визначте, яка зміна спостерігаються в приведеній лейкоцитарній формулі?

A. *еозінофілія

B. моноцитоз

C. лімфоцитоз

D. базофілія

E. нейтрофільоз

 

242. Через 2 години після вживання фенацетину пацієнт скаржиться на біль в горлі, неможливість ковтання. Отоларинголог діагностував некротичну ангіну. У крові хворого: гемоглобін - 8,0 ммоль/л, еритроцити - 4,5 Т/л, лейкоцити - 3,0 Г/л, серед них лімфоцити – 75%, нейтрофіли – 10%, еозинофіли 5%, моноцити -10%. Зазначте порушення білої крові у пацієнта:

A. *Нейтропенія

B. Нейтрофілія

C. Моноцитоз

D. Лімфоцитоз

E. Лімфопенія

 

243. У дитини, народженої від резус–негативної жінки (вагітність ІІ), спостерігається жовте забарвлення шкіри, патологічні рефлекси, судоми. Вміст непрямого білірубіну в крові збільшений. Жовтяниця якого типу має місце у дитини?

A. *Гемолітична

B. Печінкова, з порушенням захоплення білірубіну

C. Печінкова, з порушенням кон’югації білірубіну

D. Печінкова, з порушенням екскреції білірубіну

E. Механічна

 

244. В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38 років з матковою кровотечею. Які найвірогідніші зміни з боку крові відбуваються у пацієнтки?

A. *Зменшення гематокритного числа

B. Збільшення гематокритного числа

C. Еритроцитоз

D. Моноцитоз

E. Лейкоцитоз

 

245. У хворого зі скаргами на головний біль та порушення рухової діяльності діагностована мегалобластна анемія. Недостатня кількість якої речовини може призвести до розвитку цієї хвороби?

A. *Ціанокобаламіну

B. Гліцину

C. Холекальциферолу

D. Міді

E. Магнію

 

246. У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому?

A. *Еозінофілія

B. Нейтрофілія

C. Моноцитоз

D. Базофілія

E. Лімфоцитоз

 

247. Синтез якої із перерахованих біологічно активних речовин, яка регулює еритропоез, буде порушено при патології нирок?

A. *Еритропоетин

B. Ренін

C. Простагландини

D. Ангіотензин І

E. Ангіотензин ІІ

 

248. У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?

A. Т-лімфоцитів хелперів

B. Т-лімфоцитів кілерів

C. Плазматичних клітин

D. Макрофагів

E. В-лімфоцитів

 

249. У госпіталізованого пацієнта встановлена недостатність імунітету, яка призвела до зниження резистентності до вірусної інфекції. Дефіцит структури яких клітин є найбільш вірогідним?

A. *Т-лімфоцитів

B. В-лімфоцитів

C. Макрофагів

D. Нейтрофілів

E. Фібробластів

 

250. Жінка 40 років на протязі довгого часу страждає менорагіями. В аналізі крові Hb – 90 г/л, ер. – 3,9х1012/л, КП – 0,69. Яка головна причина розвитку гіпохромної анемії?

A. *Втрата заліза з кров’ю

B. Підвищення споживання заліза

C. Незасвоєння заліза організмом

D. Дефіцит вітаміну В12

E. Недостатнє надходження заліза з їжею

251. У хворого 42 років виявлені такі зміни в периферичній крові: ге­моглобін 80 г/л, еритроцити 3,2х1012/л, лейкоцити 25х109/л, лейкоцитарна формула: базофі-ли-5%, еозинофіли-9%, мієлоб-ласти-3%, промієлоцити-8%, мієлоцити-11%, метамієлоцити-22, паличкоядерні-17%, сегмен-тоядерні-19%, ліифоцити-3%, моноцити-3%. Назвіть найбільш ймовірний діагноз при даній картині крові:

A. *Хронічний мієлолейкоз

B. Гострий мієлобластний лейкоз

C. Еритромієлоз

D. Нейтрофільний лейкоцитоз

E. Еозинофільний лейкоцитоз

 

252. Хвора 30 років з приводу інфек­ційного процесу приймала ле­воміцетин. Після аналізу крові лікар відмінив препарат. Яке ускладнення найбільш імовірно викликав левоміцетин з боку крові:

A. *Агранулоцитоз

B. Анемія

C. Лейкемія

D. Тромбоцитопатія

E. Порушення гемокоагуляції

 

253. У хлопчика 3 років з вираженим геморагічним синдромом від­сутній антигемофільний глобу­лін А (фактор VIII) в плазмі кро­ві. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого:

A. *Внутрішній механізм активації протромбінази

B. Зовнішній механізм активації протромбінази

C. Перетворення протромбіну в тромбін

D. Перетворення фібриногену в фібриy

E. Ретракція кров'яного згустка

 

254. У чоловіка 45 років, який трива­лий час перебував у стані стресу в крові збільшений вміст кортизолу та виявлені зміни в лейко­цитарній формулі крові. Вкажіть найбільш ймовірні:

A. *Еозинопенія

B. Еозинофілія

C. Моноцитопенія

D. Нейтропенія

E. Агранулоцитоз

 

255. У жінки 45 років часті маткові кровотечі, спостерігається зага­льна слабість, задишка, тахікар­дія, болі в ділянці серця. Аналіз крові: еритроцити 3·1012/л, гемо­глобін - 70 г/л, кольоровий пока­зник 0,7. В мазку переважають гіпохромні еритроцити (анулоцити), мікроцити. Який тип ане­мії за механізмом розвитку у хворої:

A. *Залізодефіцитна

B. В12-фолієводефіцитна

C. Гемолітична

D. Хвороба Мінковського-Шофара

E. Протеінодефіцитна

 

256. У вагітної жінки діагностовано В12-фолієводефіцитну анемію. Проведене лікування дало пози­тивний результат. Який гемато­логічний показник найбільш чутливий до патогенетичної те­рапії:

A. *3більшення кількості ретикулоцитів

B. Збільшення кількості еритроцитів

C. Зменшення анізоцитозу

D. Зниження ШОЕ

Е. Підвищення рівня гемо­глобіну

 

257. У чоловіка 33 років, який знахо­диться в реанімаційному відді­ленні після операції з приводу травми селезінки, гематокрит становив 32% (0,32 л/л). Який процес найбільш ймовірно при­звів до такого стану:

A. *Крововтрата

B. Блювота

C. Пронос

D. Інтенсивне потовиділення

E. Посилене сечоутворення

 

258. У хлопчика 15 років діагносто­ваний хронічний мієлолейкоз. Кількість лейкоцитів - 137·109/л. Назвіть форму лейкозу в залеж­ності від кількості лейкоцитів:

A. *Лейкемічна

B. Сублейкемічна

C. . Лейкопенічна

D. Алейкемічна

 

259. Виникнення лейкоцитозу може бути обумовлено:

A. *Усіма переліченими причинами

B. Підсиленням лейкопоеза реактивного характеру

C. Пухлинною гіперплазією лейкопоетичної тканини

D. Ускоренням виходу клітин з кісткового мозку

E. Перерозподілом лейкоцитів у судинному руслі

 

260. Нейтрофільний лейкоцитоз ха­рактерний для:

A. *Гнійно-запальних процесів

B. Гельмінтозів

C. Алергічних реакцій

D. Гемофілії

E. Хронічного мієлолейкозу

 

261. Збільшення кольорового показ­ника більше 1 характерно для:

А. *В12-фолієводефіцитної анемії

В. Спадкової гемолітичної анемії

С. Набутої гемолітичної анемії

D. Залізодефіцитної анемії

E. Постгеморагічної анемії

 

262. Гемоглобінурія та гемоглобінемія є характерними для:

A. *Гемолітичної анемії

B. Апластичної анемії

C. Залізодефіцитної анемії

D. В12-фолієводефіцитної анемії

E. Постгеморагічної анемії

 

263. Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених червонокривців. Свідченням її була наявність в крові:

A. *Мегалоцитів

B. Мікроцитів

C. Овалоцитів

D. Нормоцитів

E. Анулоцитів

 

264. На шостому місяці вагітності в жінки з'явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностич­ною ознакою її була поява в крові:

A. *Анулоцитів

B. Мікроцитів

C. Пойкілоцитів

D. Ретикулоцитів

E. Нормоцитів

 

265. Хлопчик, 7 років, скаржиться на знижений апетит, часті нудоти, періодичні болі в животі. Аналіз калу на яйця глистів дав позити­вний результат. Яку форму лей­коцитозу слід очікувати у дано­го хворого?

A. *Еозинофілію

B. Нейтрофілію

C. Базофілію

D. Лімфоцитоз

E. Моноцитоз

 

266. У хворого з абсцесом сідничної ділянки при аналізі крові вияв­лено такі зміни: еритроцити -3,8х1012/л, гемоглобін - 115г/л, лейкоцити -18,0х109/л, базофіли - 0,5%, еозинофіли - 2,5%, паличкоядерні нейтрофіли - 18%, сегментоядерні - 51%, лімфоци­ти - 20%, моноцити - 8%. Яка форма лейкоцитозу має місце у даного хворого?

A. *Нейтрофільний

B. Моноцитоз

C. Лімфоцитоз

D. Еозинофільний

E. Базофільний

 

267. Яка із форм лейкоцитозу харак­терна для хронічних специфіч­них інфекцій?

A. *Лімфоцитоз

B. Еозинофілія

C. Базофілія

D. Нейтрофільоз

E. Моноцитоз

 

268. Які із клітин червоної крові є характерними для перніциозної В12-фолієводефіцитної анемії (анемії Аддісона-Бірмера)?

A. *Мегалобласти

B. Нормоцити

C. Ретикулоцити

D. Анулоцити

E. Серпоподібні еритроцити

 

269. У хворого на виразковий коліт розвинулась анемія. У крові ви­являється гіпохромія еритроци­тів, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Про яку анемію слід думати лікарю?

A. *Залізодефіцитну

B. В12 - дефіцитну

C. Апластичну

D. Гемолітичну

E. Сидеробластну

 

270. У хворого з патологією печінки розвинулась залізодефіцитна анемія. Який кольоровий показ­ник характерний для цієї хворо­би?

A. *0,6

B. 0,8

C. 1,0

D. 1,2

E. 1,4

 

271. Після автомобільної аварії у лю­дини мала місце значна крово­втрата, яка характеризується пропорційною втратою кількос­ті еритроцитів і плазми крові. Як називається таке порушення об'єму циркулюючої крові?

A. *Проста гіповолемія

B. Поліцитемічна гіповолемія

C. Олігоцитемічна гіповолемія

D. Поліцитемічна гіперволемія

E. Проста гіперволемія

 

272. У пацієнта 40 років проведена резекція нижньої третини шлун­ку з приводу пептичної виразки. Які найбільш вірогідні зміни при лабораторному дослідженні крові слід очікувати?

A. *Мегалобластичну анемію

B. Гіпопротеїнемію

C. Гіпонатріємію

D. Лейкопенію

E. Тромбоцитопенію

 

273. Гематологічна картина при гос­трому мієлолейкозі характери­зується "лейкемічним прова­лом". Це означає:

A. *Відсутність проміжних форм дозрівання гранулоцитів

B. Відсутність лімфоцитів

C. Відсутність моноцитів

D. Відсутність еозинофільних гранулоцитів

E. Відсутність базофільних гранулоцитів

 

274. У хворого з гемороєм розвину­лась залізодефіцитна анемія. Яке значення кольорового показника крові найбільш характерне для цієї анемії?

A. *0,6

B. 0,9

C. 1,0

D. 1,1

E. 1,5

 

275. У хворого внаслідок тяжкої травми виникла гостра втрата крові. Виберіть найбільш імові­рну характеристику об'єму крові після травми:

A. *Гіповолемія проста

B. Гіповолемія олігоцитемічна

C. Гіповолемія поліцитемічна

D. Нормоволемія поліцитемічна

E. Нормоволемія олігоцитемічна

 

276. Маса хворого становить 55 кг, гематокритний показник - 0,55 л/л, вміст натрію в крові 142 ммоль/л, калію - 3,9 ммоль/л, гемоглобін - 100 г/л. Який з на­ведених показників свідчить про дегідратацію?

A. *Гематокритний показник

B. Рівень натрію

C. Рівень калію

D. Маса тіла

E. Рівень гемоглобіну

 

277. У хворого на гемофілію А для підтвердження діагнозу лікар призначив визначення рівня де­яких факторів згортання крові. Дефіцит якого фактору буде виявлено?

A. *VIІІ

B. IX

C. X

D. XI

E. XII

 

278. Багато патологічних процесів супроводжуються гіпопротеїнемією за рахунок зниження кіль­кості альбумінів. До цього може призвести:

A. *Вихід білків з кровоносного русла

B. Збільшення рівня гамма-глобулінів

C. Посилений синтез імуноглобулінів

D. Проноси

E. Гемолітична анемія

 

279. У хворого в крові виявлено різке зменшення кількості еритроци­тів і гемоглобіну; КП= 1,5. В мазку крові: мегалоцити, пооди­нокі мегалобласти, пойкілоцитоз, гіперхромія, мегалоцити з включеннями у вигляді тілець Жоллі і тілець Кебота. Постав­лено діагноз анемії Аддісон-Бірмера. При дефіциті якого з названих факторів виникає така анемія?

A. *Гастромукопротеїну

B. Гастрину

C. Еритропоетину

D. Порфірину

E. Трансферину

 

280. У хворого, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з при­воду гострої постгеморагічної анемії, на 6-й день проведено дослідження крові і виявлено ознаки підвищення регенератор­них можливостей кістково-мозгового кровотворення. На­звіть орган, відповідальний за регуляцію еритропоезу (синтез еритропоетінів) в даному випад­ку.

A. *Нирки

B. Наднирники

C. Селезінка

D. Щитоподібна залоза

E. Гіпофіз

 

281. Хворий поступив у відділення з діагнозом гостра постгеморагічна анемія. В анамнезі - масивна кровотеча в результаті пошко­дження однієї з гілок легеневої артерії. Клінічні дані: блідість шкіри і слизових, частий пульс, часте поверхневе дихання. В основі розвитку вказаних симп­томів лежить:

A. *Гіпоксія

B. Гіповолемія

C. Гіпоглікемія

D. Гіпохромія

E. Гіпокапнія

 

282. У хворого з пораненням підклю­чичної артерії на 30-ту добу піс­ля крововтрати зроблений аналіз крові. Який показник крові сві­дчать про посилення еритропое­зу?

А. *Ретикулоцитоз

В. Анізоцитоз

С. Пойкілоцитоз

D. Анізохромія

E. Гіпохромія

 

283. У новонародженого встановле­ний діагноз "серпоподібноклітинна анемія". Який гемоглобін містять еритроцити цього хворо­го?

A. *HbS

B. HbS тa HbAl

C. НЬА2

D. HbF

E. HbBart

 

284. При профілактичному обсте­женні у молодої людини вияв­лено вміст гемоглобіну в крови 4,8 ммоль/л, кількість еритроци­тів 3,0 Т/л, лейкоцитів - 7,5 Г/л, тромбоцитів - 280 Г/л. Дайте характеристику стану пацієнта.

A. *Анемія

B. Лейкопенія

C. Лейкоцитоз

D. Лейкоз

E. Тромбоцитопенія

 

285. Пацієнта турбують швидка втомлюваність, загальна слабкість, зниження працездатності. Результати аналізу крові: гемоглобін 7,5 ммоль/л, еритроцити 4,0 Т/л, лейкоцити 6 Г/л, тромбоцити 220 Г/л. Серед лейкоцитів периферичної крові 40% складають бластні клітини. Визначте патологію крові у пацієнта.

A. *Гострий лейкоз

B. Хронічний лейкоз

C. Лейкоцитоз

D. Лейкопенія

E. Анемія

 

286. Вживання сульфаніламідів ви­кликало розвиток алергічного дерматиту у пацієнта. Аналіз лейкограми виявив лейкоцитоз і типові для цього стану зміни лейкоцитарної формули. Назвіть їх.

A. *Еозинофілія

B. Нейтропенія

C. Лімфопенія

D. Відсутність базофілів

E. Відсутність мета мієлоцитів

 

287. У разі нещасного випадку (укус отруйної змії), у чоловіка в ана­лізі крові: НЬ - 80 г/л; еритроци­ти - 3,0Т/л; лейкоцити - 5,5Г/л. Який вид анемії спостерігається в даному випадку?

А. *Набута гемолітична анемія

B. В12 –фолієводефіцитна анемія

C. Постгеморагічна анемія

D. Апластична анемія

E. Залізодефіцитна анемія

 

288. Жінка 55 років звернулася зі скаргами на тривалі (до двох тижнів) циклічні маткові кровотечі на протязі року, слабкість, запаморочення. При огляді ви­явлені: блідість шкіри, тахіпное, пульс - 90 уд/хв. Аналіз крові: НЬ - 70 г/л, еритроцити - 3,2 Т/л, колірний показник - 0,6, Le - 6,0 Г/л, ретікулоцити - 1%. Гіпо­хромія еритроцитів. Яка патоло­гія крові в хворої?

A. *Хронічна постгеморагічна

B. Гемолітична анемія

C. Апластична анемія

D. В12-фолієводефіцитна анемія

E. Залізодефіцитна анемія

 

289. У пацієнта при незначних механічних травмах з'являються підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?

A. *Тромбоцитопенія

B. Лейкопенія

C. Зменшення вмісту гемоглобіну

D. Еритропенія

E. Лімфоцитом

 

290. Постраждала потрапила в кліні­ку внаслідок отруєння оцтовою есенцією. Наприкінці першої доби з'явилась синюшність шкі­рних покровів як наслідок гемо­лізу еритроцитів. Який вид ге­молізу має місце в даному випа­дку?

A. *Хімічний

B. Осмотичний

C. Біологічний

D. Механічний

E. Термічний

 

291. В клініку був доставлений паці­єнт з діагнозом «гострий жи­віт». Лікар припустив гострий апендицит і призначив терміно­вий аналіз крові. Який показник підтвердить наявність гострого запалення?

A. *Лейкоцитоз

B. Лейкопенія

C. Еозінофілія

D. Еритроцитоз

E. Еритропенія

 

292. У хворого з хронічною серце­вою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До якого порушення об'єму циркулюючої крові від­носяться дані зміни?

A. *Поліцитемічна гіперволемія

B. Поліцитемічна гіповолемія

C. Олігоцитемічна гіперволемія

D. Олігоцитемічна гіповолемія

E. Проста гіперволемія

 

293. При нирковій недостатності у хворого відмічається затримка рідини в організмі, олігурія. Яке порушення об'єму циркулюючої крові супроводить дану патоло­гію?

A. *Олігоцитемічна гіперволемія

B. Поліцитемічна гіперволемія

C. Поліцитемічна гіповолемія

D. Олігоцитемічна гіповолемія

E. Проста гіперволемія

 

294. Як називається клініко-гематологічний синдром, який характеризується різким змен­шенням у периферичній крові гранулоцитів?

A. *Агранулоцитоз

B. Лейкоцитоз

C. Лейкопенія

D. Анемія

E. Зритропенія

 

295. Який лейкоцитоз розвивається при гнійно-септичних процесах в організмі

A. *Нейтрофільний

B. Еозинофільний

C. Базофильний

D. Моноцитоз

E. Лімфоцитом

 

296. Хворий К. 46 років, водій таксі, вже понад 10 років хворіє вираз­ковою хворобою. Скаржиться на слабість, швидку втомлюваність, болі в ділянці епігастрію. В крові: кількість еритроцитів -3·1012 , КП-0,6; "тіні" еритроци­тів, анулоцити, мікроцитоз, по­йкілоцитоз, ретикулоцити-0,2%; лейкоцити 8·109/л; тромбоцити 280 ·109/л. Яка патологія крові супроводжує основне

A. *Залізодефіцитна анемія

B. Гостра постгеморагічна анемія

C. В12 фолієводефіцитна анемія

D. Анемія Адісона-Бірмера

E. Таласемія

 

297. Жінка, яка працює на виробниц­тві пов'язаному з фенілгідразином (виробництво амідопірину), поступила із скаргами на жовтушність шкіри і склер, періоди­чні болі в лівому підребер'ї, слабість, втомлюваність, збіль­шення селезінки. Жовтяниця якого типу може бути у хворої ?

A. *Гемолітична

B. Механічна

C. Печінкова

D. Під печінкова

Е. Обтураційна

298. Недостатність вітаміну В12 і фо­лієвої кислоти може бути при­чиною анемії:

A. *Мегалобластичної

B. Залізодефіцитної

C. Апластичної

D. Гемолітичної

Е. Сидеропенічної

 

299. При підйомі на гірську вершину біля 4000 м в екскурса­нта швидко розвинулась різка жовтушність шкіри і слизових . Яке спадкове захворювання мо­же обумовити жовтяницю в гір­ських умовах?

A. *Серпоподібно клітинна анемія

B. Мікросфероцитарна анемія

C. Фенілкетонурія

D. Алкаптонурія

Е. Гемофілія

 

300. У дитини, яка знаходиться на штучному вигодовуванні, роз­винулась важка анемія: Е-2,2 · 1012 /л, Нв-88г/л, К-п-1,2. Який вид анемії розвинувся у дитини ?

А. *В12 - фолієводефіцитна анемія

B. Залізодефіцитна анемія

C. Гемолітична хвороба новонароджених

D. Постгеморагічна анемія

Е. Ранній хлороз

 

11. Патофізіологія сер­цево-судинної системи

301. У хворого 40 років на ішемічну хворобу серця та захворювання су­дин ніг (облітеруючий ендартеріїт), під час огляду нижніх кінцівок виявле­но блідість та дистрофічні зміни шкі­ри, пониження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке по­рушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

А. *Обтураційна ішемія

В. Артеріальна гіперемія

С. Венозна гіперемія

D. Ангіоспастична ішемія

Е. Компресійна ішемія

 

302. Хворий 40 років знаходиться на лікуванні з приводу туберкульо­зу легень. При обстеженні вияв­лені акроціаноз, задишка, роз­ширення меж серця, підвищення КТ, збільшення числа еритроци­тів, згущення крові, нейтрофільний лейкоцитоз. Які з нижче наведених симптомів хронічної гіпоксії відносяться до довго­тривалих компенсаторних ме­ханізмів організму?

А. *Дилатація порожнин та гіпертрофія міокар­да

B. Згущення крові

C. Лейкоцитоз

D. Підвищення КТ

E. Збільшення частоти дихання

 

303. У хворого45 років після сильно­го психоемоційного наванта­ження раптово з'явився гострий біль у ділянці серця з іррадіаці­єю у ліву руку, шию, під ліву лопатку. Відмічалося оніміння лівої китиці. Обличчя стало блі­дим, покрилося холодним по­том. Нітрогліцерин зняв напад болю. Який процес розвинувся у хворого?

A. *Ішемія міокарду

B. Венозна гіперемія серця

C. Емболія легеневої артерії

D. Реперфузійний синдром

 

304. При аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; про­гресуюче подовження інтервалу PQ від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночко­вих комплексів, тому після зу­бця Р триває довга пауза; зубці Р та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцево­го ритму.

A. *Неповна атріовентрикулярна блокада II ступеня

B. Сино-аурикулярна блокада

C. Неповна атріовентрикулярна блокада І ступеня

D. Внутрішньопередсердна блокада

E. Повна атріо-вентрикулярна блокада

 

305. Хвора 24 років поступила у лі­карню зі скаргами на головний біль, біль у попереку, набряки на обличчі, слабкість. В анамнезі місяць тому перенесла ангіну. Об'єктивно: AT 180/110 мм рт.ст.; еритроцити 3,3x1012/л, лейкоцити 14,7х109/л, ШОЕ 29 мм/год; Na+ плазми 137 ммоль/л; у сечі виражена протеїнурія, мікрогематурія, лейкоцитурія. Який найбільш ймовірний механізм розвитку гіпертензії у хво­рої?

A. *3більшення секреції реніну

B. Підвищення активності ангіотензинконвертуючого ферменту

C. Підвищення секреції мінералокортикоїдів

D. Підвищення секреції катехоламінів

E. Гіпернатріемія

 

306. У хворого з ішемічною хворо­бою серця на ґрунті атероскле­ротичного ураження коронарних артерій після значного фізично­го навантаження розвинувся гострий інфаркт міокарду. Яка найбільш ймовірна причина не­достатності коронарного крово­обігу?

A. *Стеноз коронарних артерій

B. Спазм коронарних артерій

C. Перерозподіл крові

D. Тромбоемболія коронарної артерії

E. Розрив коронарної артерії

 

307. Скорочення шлуночків відбува­ються до наповнення їх кров'ю і не супроводжуються пульсовою хвилею. В цьому випадку часто­та пульсу виявляється меншою за частоту скорочень серця – дефіцит пульсу. Такий патологі­чний стан серця називається:

A. * Миготливою аритмією

B. Синусовою аритмією

C. Екстрасистолією

D. Фібріляція шлуночків

E. Блокадою

 

308. У хворого на хронічну форму серцевої недостатності з'явились набряки м'яких тка­нин гомілок. Який із патогене­тичних факторів набряку є веду­чим в даному випадку?

A. *Підвищення гідростатичного тиску в капілярах

B. Зниження осмотичного тиску в плазмі крові

C. Підвищення онкотичного тиску в тканинах

D. Підвищення проникності стінки капілярів

E. Підвищення осмотичного тиску в тканинах

 

309. При який патології включається гетерометричний механізм адап­тації серця до підвищеного на­вантаження?

A. *Недостатність мітрального клапану

B. Стеноз гирла аорти

C. Стеноз мітрального отвору

D. Артеріальна гіпертензія

Е. Стеноз гирла легеневої артерії

 

310. При який патології включається гомеометричний механізм адап­тації серця до підвищеного на­вантаження?

A. *Артеріальна гіпертензія

B. Гіперволемія

C. Недостатність аортального клапану

D. Недостатність мітрального клапану

E. Недостатність клапанів правого атріовентрикулярного отвору

 

311. При який патології включається гомеометричний механізм адап­тації серця до підвищеного на­вантаження?

A. *Стеноз гирла аорти

B. Гіперволемія

C. Недостатність аортального клапану

D. Недостатність мітрального клапану

E. Недостатність клапанів правого атріовентрикулярного отвору

 

312. Хворого час від часу турбують напади болю в ділянці серця і за грудиною, що віддають у ліву руку, ліву лопатку та супрово­джуються відчуттям страху сме­рті. Напади знімаються нітро­гліцерином. Яку патологію мо­жна запідозрити у даного хворо­го?

A. *Стенокардію

B. Міокардит

C. Перикардит

D. Ендокардит

E. Інфаркт міокарда

 

313. Який із перелічених патологічних процесів може бути ускладненням артеріальної гіпертензії?

A. *Хронічна ниркова недостатність

B. Шлункова кровотеча

C. Колапс

D. Міокардит

E. Порок серця

 

314. Який із перелічених патологіч­них процесів може бути усклад­ненням артеріальної гіпертензії?

A. *Крововилив у головний мозок

B. Шлункова кровотеча

C. Колапс

D. Міокардит

E. Порок серця

 

315. Чоловік 60 років купував ліки в аптеці і раптово відчув різкий біль за грудиною, який поширю­вався в ліве плече та передпліч­чя. Виникли нудота, блідість, страх. Провізором запропонова­но таблетку нітрогліцерину під язик. Через 2-3 хв. приступ при­пинився. Про яке захворювання можна думати в даному випадку:

A. *Стенокардія

B. Інфаркт міокарда

C. Міжреберна невралгія

D. Міозит

E. Міокардит

 

316. У хворого з ревматоїдним полі­артритом під час лікування індометацином (препарат блокує фермент циклооксигеназу) ви­никло підвищення кров'яного тиску. Який механізм виникнен­ня гіпертензії у даного хворого:

A. *Зменшення натрійуретичного ефекту простагландинів

B. Зменшення утворення натрій-уретичного гормону

C. Збільшення синтезу лейкотрієнів

D. Зменшення синтезу простагландину 12

E. Збільшення секреції альдостерону

 

317. У хворої 30 років нормальний серцевий ритм змінюється при­ступом скорочень 220-230 за 1 хв., які швидко припиняються і ритм нормалізується. Яке най­більш імовірне порушення сер­цевого ритму виникло у хворої:

A. *Пароксизмальна тахікардія

B. Миготлива аритмія

C. Миготіння передсердь

D. Синусна тахікардія

E. Синусна аритмія

 

318. Виберіть при якому із нищенаведених станів, що спричиню­ють серцеву недостатність, спрацьовує гетерометричний механізм компенсації:

A. *Недостатність мітрального клапану

B. Стенозмі трального отвору

C. Стеноз гирла аорти

D. Гідроперікардіум

E. Гіпертонічна хвороба

 

319. Хворий, 44 роки, скаржиться на задуху, серцебиття, болі в правому підребер'ї, набряки на ногах. При обстеженні виявлено пульсацію шийних вен, збільшення печінки, набряки на нижніх кінцівках. На ЕКГ- ознаки гіпертрофії обох шлуночків та правого передсердя. Діагностована недостатність тристулкового клапана. Назвіть патофізіологічний варіант цієї недостатності:

A. *Перевантаження серця об'ємом

B. Перевантаження серця опором

C. Первинна міокардіальна недостатність

D. Коронарна недостатність

E. Тампонада серця

 

320. Недостатність серця від перевантаження об'ємом виникає при:

A. *Недостатності передсердно-шлуночкових клапанів

B. Генерал ізованому атеросклерозі

C. Гіпертонії

D. Стенозі гирла легеневої артерії

E. Стенозі аортального отвору

 

321. Наступні зміни є характерними для правошлуночкової недоста­тності серця, за винятком:

A. *Застій крові в малому колі кровообігу

B. Застій крові в великому колі кровообігу

C. Асцит

D. Збільшення печінки

E. Набряки нижніх кінцівок

 

322. Зниження серцевого викиду (як ускладнення інфаркту міокарда) на тлі значного підвищення за­гального периферичного опору спостерігається при:

A. *Кардіогенному шоці

B. Пароксизмальній тахікардії

C. Фібриляції шлуночків

D. Синусовій екстрасистолії

E. Передсердношлуночковій блокаді

 

323. Яка речовини, підсилюючи на­трій урез та діурез, призводить до зниження системного артері­ального тиску?

A. *Натрійуретичний передсердний гормон

B. Простагландіни А, Е

C. Калікреїн

D. Ангіотензиназа

E. Фосфоліпідний інгібітор реніна

 

324. У хворого на ревматизм сфор­мувалася недостатність лівого атріовентрикулярного клапану з декомпенсацією серцевої діяль­ності. Найхарактернішим гемодинамічним показником цього стану є:

А. *Зменшення серцевого викиду

B. Сповільнення кровотоку

C. Зниження артеріального тиску

D. Підвищення венозного тиску

E. Розширення мікроциркуляторного русла

 

325. При аналізі електрокардіограми у пацієнта виявили зменшення тривалості інтервалу R-R. Які зміни в роботі серця спостеріга­ються при цьому?

A. *Збільшення частоти скорочень

B. Зменшення частоти скорочень

C. Збільшення сили скорочень

D. Зменшення сили скорочень

E. Зменшення частоти і сили скорочень

 

326. У хворого з гіпертонічною хво­робою виявлено значне збіль­шення маси міокарда лівого шлуночка. Це сталося внаслідок:

A. *Збільшення об'єму кардіоміоцитів

B. Збільшення кількості кардіоміоцитів

C. Розростання сполучної тканини

D. Затримки води в міокарді

E. Жирової інфільтрації міокарда

 

327. Під час виконання важкої робо­ти у чоловіка 56 років виникли ознаки серцевої недостатності, відчуття нестачі повітря, серце­биття, загальна слабість. ^_ Об'єктивно: межі серця розши­рені, частота серцевих скоро­чень 92/хв, артеріальний тиск 180/110 мм рт.ст. Ці ознаки є наслідком:

А. *3більшення периферичного опору

В. Загальної гіпоксії організму

С. Недостатності вінцевого крово­обігу

D. Збільшення діастолічного напо­внення

E. Нервово-трофічних розладів

 

328. Після перенесеної психічної травми у пацієнтки періодично настає підвищення артеріально­го тиску, яке супроводжується головним болем, серцебиттям, загальною слабістю. Для форму­вання стійкої артеріальної гіпер­тензії вирішальне значення має:

A. *Підвищення тонусу артеріол

B. Збільшення об'єму плазми

C. Збільшення серцевого викиду

D. Почащення серцевих скорочень

E. Зменшення просвіту вен

 

329. Який механізм компенсації спрацьовує в умовах серцевої недостатності ,викликаної перевантаженням об'ємом крові?

A. *Гетерометричний (Франка-Старлінга)

B. Тахікардія

C. Гомеометричний

D. Гіпертрофия міокарду

E. Підвищення частоти дихання

 

330. Який механізм компенсації спрацьовує в умовах серцевої недостатності при підвищенні опору відтоку крові?

A. *Гомеометричний

B. Гетерометричний

C. Брадікардія

D. Гіпертрофія міокарду

E. Підвищення частоти дихання

 

331. У хворого 42 років з хронічною серцевою недостатністю є на­бряки на нижніх кінцівках. У механізмі їх розвитку провідну роль відіграє:

A. *Підвищення гідростатичного тиску

B. Підвищення онкотичного тиску плазми

C. Підвищення осмотичного тиску плазми

D. Пониження гідростатичного тиску

E. Поліурія

 

332. У хворого 34 років після нерво­вого перевантаження виник різ­кий (кінжальний) біль за груди­ною, який не знімався після прийому нітрогліцерину. Для якого захворювання це є типо­вим?

A. *Інфаркту міокарда

B. Гіпертензивної кризи

C. Гіпертрофії міокарда

D. Стенокардії

E. Кардіоневрозу

 

333. У жінки 55 років з нирковою недостатністю артеріальний тиск становить 170/100 мм рт.ст. Посилена активація якої з нижчезазначених систем обумовлює стійке підвищення артеріального тиску при даній патології?

A. *Ренін – ангіотензин-альдостеронової

B. Симпато - адреналової

C. Гіпоталамо - гіпофізарної

D. ЦНС

Е. Калікреїн – кінінової

 

334. Хворому призначено лікарський (засіб - інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту для зменшення утворення ангіотензину II. В патогенезі якого стануть провідне значення має надмірна активність системи ренін-ангіотензин?

A. *Артеріальна гіпертензія

B. Атеросклероз

C. Емфізема легень

D. Анафілактична бронхіальна астма

E. Цукровий діабет

 

335. У хворого з недостатністю мітрального клапана при фізичному навантаженні ЧСС складає 120 за хвилину. На ЕКГ - ритм синусовий, частота зубців R -120 за хв., інтервал ТР зменшений. Назвіть серцеву аритмію.

А. *Синусова тахікардія

B. Дихальна аритмія

C. Передсердна екстрасистолія

D. Миготлива аритмія

E. Пароксизмальна тахікардія

 

336. Хворий 58 років звернувся зі скаргами на стійке зростання AT. При клінічному обстеженні у нього виявлена хронічна хвороба нирок з порушенням реального кровотоку. Активація якого регуляторного механізму стала причиною зро­стання AT у цього хворого?

A. *Ренін-ангіотензинової системи

B. Парасимпатичної нервової системи

C. Симпатичної нервової системи

D. Серцево-судинної

E. Метасимпатичної нервової системи

 

337. Яка форма серцевої недостатно­сті розвивається при ревматиз­мі?

A. *Змішана

B. Перевантажувальна

C. Міокардіальна

D. Правошлуночкова

E. Лівошлуночкова

 

338. Який довгостроковий механізм компенсації при серцевій недо­статності розвивається при гі­пертонічній хворобі?

A. *Гіпертрофія міокарда

B. Гетерометричний

C. Гомеометричний

D. Тахікардія

E. Збільшення хвилинного об'єму крові

 

339. При витягуванні із вcкpитoї черевної порожнини назовні петель кишечника під час операції у пацієнта різко сповільнилася частота серцевих скорочень. Назвіть механізм.

A. *Рефлекторне підвищення тонусу блукаючого нерва

B. Подразнення симпатичного нерва, який інервує кишечник

C. Рефлекторне підвищення тонусу центрів симпатичної нервової системи

D. Подразнення передніх корінців спинного мозку

E. Подразнення задніх корінців спинного мозку

 

340. Вади серця, гіпертензії у вели­кому чи малому колі кровообігу, виконання надмірної фізичної роботи є причинами виникнен­ня:

А. *Недостатності серця від перевантаження

B. Недостатності серця через

ураження міокарда

C. Змішаної форми недостатності серця

D. Судинної недостатності

E. Недостатності вінцевого кровообігу

 

341. Стенокардія є характерним сим­птомом для:

А. *Ішемічної хвороби сер­ця

B. Інфаркту міокарда

C. Стенозу мітрального клапану

D. Остеохондрозу

E. Недостатності мітрального клапану

 

342. У спортсмена виявлено збільшення маси серця на 100 %. Який з перечислених процесів розвинувся у серці ?

А. *Гіпертрофія

B. Атрофія

C. Регенерація

С. Анаплазія

Е. Гіпотрофія

343. При проведенні експериментальних досліджень, тварині було введено роз­чин з високою концентрацією певного іону, що призвело до зупинки серця в ді­астолі. Якому іону властива така дія?

A. *К+

B. Ca2+

C. Na+

D. СL-

E. Н+

 

344. Який внутрішньосерцевий механізм компенсації спрацьовує в умовах серце­вої недостатності перевантаження об'є­мом крові?

A. Гіпертрофія міокарду

B. Підвищення частоти дихання

С. Гомеометричний

*. Гетерометричний (Франка-Старлінга)

E. Тахікардія

 

345. У хворого 42 років з хронічною сер­цевою недостатністю відмічені набряки на нижніх кінцівках. У механізмі їх роз­витку головну роль відіграє:

A. Підвищення осмотичного тиску пла­зми

B. Підвищення онкотичного тиску пла­зми

C. Поліурія

D. *Підвищення гідростатичного тиску

E. Зниження гідростатичного тиску

 

346. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерву у тварин зумовлює наступні зміни в діяльності серця:

A. Посилення скорочення передсердь

B. Зменшення артеріального тиску

С. *Зменшення частоти серцевих скоро­чень

D. Посилення скорочень шлуночків

E. Зростання частоти серцевих скоро­чень

 

347. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує сер­це. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?

А. Зменшення частоти скорочень

В. *Збільшення частоти та сили скоро­чень

С. Зменшення швидкості проведення збудження

D. Зменшення сили скорочень

Е. Збільшення частоти скорочень

348. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 секунд спостерігаю­ться наступні зміни в діяльності серця:

А. Збільшується швидкість проведен­ня збудження по провідній системі серця

В. Збільшується сила серцевих скоро­чень

С. *Зменшується частота серцевих скорочень

D. Збільшується частота серцевих скорочень

Е. Зменшується тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

349. У людини на захворювання нирок артеріальний тиск (АТ) знаходиться на рівні 170/140 мм рт.ст. Концентра­ція якої біологічно активної речовини найбільш вірогідно викликає підви­щення АТ у хворого?

А. Норадреналіну

В. *Реніну

С. Адреналіну

D. Вазопресину

Е. Катехоламінів

350. У хворого на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною з ірадіацією в ліву руку, щелепу, лівий бік шиї. Хворий вкрився холодним потом, відчув страх смерті. Через 10 хвилин він зміг прийняти нітрогліцерин і біль вщух. Яке захворювання у хворого?

A. *Стенокардія

B. Синдром передньої грудної стінки

C. Гостра середкова дистрофія міокарда

D. Інфаркт міокарда

E. Реперфузійний синдром

 

351. У хворого на виразку шлунка чоловіка 53 років з’явилася біль у серці, порушення ритму. Після лікування виразки ці явища зникли. Який вид вегетативних рефлексів зумовлює порушення у роботі серця?

A. *Вісцеро-вісцеральний

B. Вісцеро-дермальний

C. Дермато-вісцеральний

D. Вісцеро-мотроні

E. Моторно-вісцеральні

 

352. У хворого зі стенозом мітрального отвору визначена компенсована форма серцевої недостатності. Який терміновий механізм компенсації спрацьовує в даному випадку?

A. *Гомеометричний

B. Гетерометричний

C. Гіпертрофія міокарда

D. Міогенна ділятація

E. Збільшення об’єму циркулюючої крові

 

353. У хворої, яка впродовж 15 років страждає на гіпертензію, з'явилися ознаки серцевої недостатності. Який основний механізм виникнення цієї патології?

A. *Перенавантаження серця збільшеним опором викиду крові

B. Перенавантаження серця збільшеним об'ємом крові

C. Ушкодження міокарда

D. Порушення регуляції серцевої діяльності

E. Зниження об'єму циркулюючої крові

354. У хворої в очікуванні стоматологічного втручання нормальний ритм серця раптово перервався приступом скорочень частотою від 140 до 250/хв. Тривалість приступу до 5 хв. Назвіть можливий наслідок тривалої пароксизмальної тахікардії.

A. *Зменшення серцевого викиду

B. Збільшення серцевого викиду

C. Збільшення хвилинного об’єму серця

D. Підвищення систолічного тиску

E. Збільшення коронарного кровотоку

355. При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу:

A. *Інфекційний міокардит

B. Коарктація аорти

C. Емфізема легень

D. Мітральний стеноз

E. Гіпертонічна хвороба

 

356. У хворого з гіпертонічною хворобою АТ 180/110 мм.рт.ст., тахікардія, межі серця розширені вліво, в легенях - вологі хрипи. Які ознаки термінової компенсації серцевої недостатності є у хворого?

A. *Тахікардія

B. Підвищення АТ

C. Ціаноз

D. Задишка

E. Міогенна дилятація

 

357. В лікарню надійшов хворий на артеріальну гіпертензію, яка обумовлена стенозом ниркових артерій, зі скаргами на постійну нудоту та головний біль. Активація якої системи є головною ланкою у патогенезі гіпертензії:

A. *Ренін-ангіотензинової

B. Гіпоталамо-гіпофизарної

C. Калікреїн-кінінової

D. Симпато-адреналова

E. Парасимпатична

 

358. У хворого кардіологічного відділення, під час емоційного збудження, частота серцевих скорочень досягнула 120/хв. Який відділ провідної системи серця відповідає за ці зміни:

A. *Синоатріальний вузол

B. Ніжки пучка Гіса

C. Волокна Пуркіньє

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

 

359. У людини із захворюванням нирок артеріальний тиск (АТ) знаходиться на рівні 170/140 мм рт.ст. Концентрація якої біологічно активної речовини яка викликає підвищення АТ, найбільш ймовірно підвищена в крові хворого?

A. *Реніну

B. Адреналіну

C. Вазопресину

D. Норадреналіну

E. Катехоламінів

 

Гіпоксія

360. Хворий поступив у клініку з отруєнням чадним газом. Об'єктивно ознаки важкої гіпо­ксії: виражена задишка, ціаноз, тахікардія. Які зміни гемоглобі­ну мають місце при отруєнні чадним газом?

A. *Утворення карбоксигемоглобіну

B. Утворення метгемоглобіну

C. Утворення карбгемоглобіну

D. Утворення сульфгемоглобіну

E. Інактивація оксигемоглобіну

 

361. Хворий перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об'єктивно: шкіра і сли­зові ціанотичні, тахікардія, тахіпноє. Який вид гіпоксії у хворо­го?

A. *Циркуляторна

B. Анемічна

C. Гемічна

D. Тканинна

E. Гіпоксична

 

362. Хворий поступив у клініку в результаті обвалу у шахті. Зага­льний стан тяжкий. На першому плані ознаки гіпоксії: мерехтін­ня перед очима, задишка, тахі­кардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гі­поксії у хворого?

A. *Гіпоксична

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Дихальна

E. Тканинна

 

363. Хворий поступив у лікарню з приводу запалення легень. Який тип гіпоксії у хворого?

A. *Дихальна

B. Гемічна

C. Гіпоксична

D. Тканинна

E. Циркуляторна

 

364. Хворий звернувся до стоматолога з приводу довготривалих кровотеч з ясен, хитання зубів. Діагностовано пародонтоз. Який вид гіпоксії розвинувся у хворого?

A. *Гемічна

B. Циркуляторна

C. Дихальна

D. Тканинна

E. Гіпоксична

 

365. У хворої залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії у хворої?

A. *Гемічна

B. Дихальна

C. Гіпоксична

D. Тканинна

E. Циркуляторна

 

366. Причиною якої із гіпоксій є зниження парціального тиску у вдихуваному повітрі?

A. *Гіпоксичної

B. Дихальної

C. Гемічної

D. Циркуляторної

E. Тканинної

 

367. У хворого перенесений грип ускладнився запаленням серце­вого м'язу - міокардитом. Об'єктивно: задишка, тахікардія, ціаноз - свідчать про розвиток гіпоксії. Визначте тип гіпоксії:

A. *Циркуляторна

B. Респіраторна

C. Гемічна

D. Гіпоксична

E. Тканинна

 

368. У хворого внаслідок отруєння ціаніда­ми має місце блокада тканевих фермен­тів (цитохромів). Який вид гіпоксії спо­стерігається?

A. Гемічна

B. Циркуляторна.

С. Гіпоксична

D. Дихальна

Е. *Тканинна

 

369. При введенні жабі підшкірно 1 мл. 1% розчину калій ціаніду розвинулась гіпоксія та потім загибель. Який вид гі­поксії спостерігається?

A. Циркуляторна

В. Гемічна

C. *Тканинна

D. Дихальна

E. Гіпоксична

 

370. Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підви­щення температури тіла, кашель з виді­ленням мокротиння, задишку. Після клі­нічного огляду та обстеження поставле­но діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?

A. Тканинна

B. Циркуляторна

C. Гіпоксична

D. Гемічна

E. *Дихальна (респіраторна)

 

371. Утворення в крові карбоксигемоглобіну відбувається під впливом:

A. Стресу

B. Радіації

C. Больового синдрому

D. *Чадного газу

E. Сильних окиснювачів

 

372. У хворого внаслідок отруєння ці­анідами виникла блокада дихальних ферментів (цитохромів). Який вид гіпоксії спостерігається?

А. Дихальна

В. Гемічна

С. Циркуляторна

D. Гіпоксична

Е. *Тканева

 

373. У одного з альпиністів, що здійснював підйом в гори, з’явилися ознаки гірської хвороби. Який з компенсаторних механізмів може обумовити погіршення його стану?

A. *Гіпервентиляція легень

B. Тахікардія

C. Абсолютний еритроцитоз

D. Збільшення рівня гемоглобіну

E. Підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню

 

374. Хворому 47 років, поступив в клініку в стані больового шоку який розвився унаслідок травми руки. Об'єктивно: стан важкий, свідомість спутана, шкірні покриви вологі, бліді з акроцианозом. Відмічається тахіпноє, тахікардія, зниження АТ. Який вид гіпоксії переважає у хворого?

A. *Циркуляторна

B. Гемічна

C. Тканинна

D. Дихальна

E. Субстратна

 

375. Газовий ацидоз та зменшення парціального тиску кисню в артеріальній крові характерно для гіпоксії:

A. *Дихальної

B. Циркуляторної

C. Гемічної

D. Гіпоксичної

E. Тканинної

 

376. Потерпілого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов'язаний з нагромадженням у крові:

A. *Карбоксигемоглобіну

B. Карбгемоглобіну

C. Оксигемоглобіну

D. Дезоксигемоглобіну

E. Метгемоглобіну

 

377. У пацієнта з гострим інфарктом міокарда з'явилися ознаки гіпо­ксії - тахікардія, задишка, ціаноз шкіри і видимих слизових. До якого з перерахованих нижче видів належить гіпоксія у даного хворого?

A. *Циркуляторна

B. Гемічна

C. Гістотоксична

D. Респіраторна

E. Гіпоксична

 

378. Після масивної крововтрати у потерпілого в автокатастрофі виник гіповолемічний шок з ознаками глибокої гіпоксії. Най­тяжчих розладів діяльності в цих умовах можна очікувати з боку

A. *Серця

B. Легень

C. Нирок

D. Селезінки

E. Гіпофіза

378. Внаслідок сходження групи альпіністів на вершину гори Ельбрус (вище 5000 м) у них розвинувся патологічний процес, який характеризувався енергетичним дефіцитом в організмі. Як він називається?

A. *Гіпоксія

B. Гіперкапнія

C. Алкалоз

D. Гіпероксія

E. Гіпертрофія

 

379. У хворого внаслідок отруєння ціанідами має місце блокада ферменту цитохромоксидази. Який вид гіпоксії розвивається при цьому?

A. *Тканинна

B. Гемічна

C. Застійна

D. Циркуляторна

E. Дихальна

 

380. При дослідженні картини крові у групи альпіністів, які брали участь у сходженні на гірську вершину, відмічається еритроцитоз і збільшення кількості гемоглобіну. Яка гіпоксія призвела до стимуляції еритропоезу в кістковому мозку?

A. *Гіпоксична

B. Нормобарична

C. Гемічна

D. Циркуляторна

E. Тканинна

 

381. В результаті розриву селезінки у хворої виникла масивна внутрі­шня кровотеча з ознаками тяж­кої гіпоксії. Яка з перелічених структур найбільш чутлива до гіпоксії?

A. *Кора мозку

B. Шлунок

C. нирки

D. Легені

E. М'язи

 

382. При введенні жабі підшкірно 1 мл 1% розчину ціаніду калію розвинулась гіпоксія. Який вид гіпоксії спостерігається?

A. *Гістотексична (тканинна)

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Дихальна

E. Гіпоксична

 

383. У хворого під час нападу брон­хіальної астми спостерігалися експіраторна задишка, ціаноз. Яка гіпоксія розвивається в да­ному стані?

A. *3мішана

B. Гіпоксична

C. Циркуляторна ішемічна

D. Циркуляторна застійна

E. Кров'яна

 

384. Після курсу лікування сульфаніл амідами у хворого з'явились симптоми гіпоксії. Що лежить в основі розвитку цього виду гіпоксій

А. *Утворення метгемоглобіну

В. Утворення карбоксигемоглобіну

С. Утворення нітроксигемоглобіну

D. Утворення карбіламінгемоглобіну

 

385. Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?

A. *Дихальна (респіраторна)

B. Циркуляторна

C. Гемічна

D. Тканинна

E. Гіпоксична
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.