Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патологія обміну речовин159. У хворого 18 років після перене­сеної краснухи відмічається втрата маси тіла, постійне від­чуття сухості в роті, спрага, по­силення апетиту, частий сечопуск. Об'єктивно: добова кіль­кість сечі 6 л, глюкоза крові 17,8 ммоль/л, в сечі виявлені цукор та ацетон. Яке захворювання можна передбачити у хворого?

A. *Інсулінзалежний цукровий діабет

B. Симптоматичний цукровий діабет

C. Інсуліннезалежний цукровий діабет

D. Вторинний цукровий діабет

E. Стероїдний діабет

 

160. При сходженні у гори у альпіні­ста розвинувся стан ейфорії, який змінився головним болем, нездужанням, серцебиттям, за­дишкою, що перейшла в періоди апное. Яке порушення кислотно-лужного стану має місце в да­ному випадку?

A. *Газовий алкалоз

B. Негазовий ацидоз

C. Негазовий алкалоз

D. Газовий ацидоз

E. Метаболічний алкалоз

 

161. Визначить, яке із перерахова­них порушень жирового обміну відбувається у жировій тканині:

A. *Ожиріння

B. Жирова інфільтрація печінки

C. Стеаторея

D. Кетоз

E. Ретенційна гіперглікемія

 

162. Із описаних механізмів розвитку порушення білкового обміну виберіть основний механізм роз­витку подагри:

A. *Порушення утворення та виділення сечової кислоти (гіперурікемія)

B. Порушення трансамінування

C. Порушення дезамінування

D. Порушення декарбоксилювання

E. Порушення обміну фенілаланіну

 

163. Яке порушення розвивається при гіповітамінозі С?

A. *Цинга

B. Куряча сліпота

C. Рахіт

D. Бері-бері (поліневрит)

E. Мегалобластична анемія

 

164. У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх брон­хів. Які зміни кислотно-лужної рівноваги розвинуться у пацієн­та?

A. *Респіраторний ацидоз

B. Респіраторний алкалоз

C. Метаболічний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

E. КЛР не зміниться

 

165. При цукровому діабеті пору­шення вуглеводневого обміну проявляється:

A. *Гіперглікемією та глікозурією

B. Посиленим утворенням і накопиченням в організмі кетонових тіл

C. Пригніченням анаболічних процесів

D. Посиленням катаболізму білків

E. Гіпоглікемією

 

166. Венозним застоєм і підвищенням венозного тиску, що супроводжується посиленням фільтрації плазми крові в капілярах, спричинюється набряк:

A. * Внаслідок ураження серця

B. Внаслідок ураження нирок

C. Кахектичний

D. Токсичний

E. Алергічний

 

167. Порушення обміну якого електроліту тісно пов'язане з порушенням водної рівноваги?

A. *Натрію

B. Калію

C. Кальцію

D. Магнію

E. Фосфору

 

168. Значна частина випадків алімен­тарного голодування супрово­джується вираженими набряка­ми. Який із патогенетичних фак­торів набряку є ведучим у дано­му випадку?

A. *3ниження онкотичного тиску плазми крові

B. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах

C. Зниження гідростатичного тиску в тканинах

D. Підвищення онкотичного тиску в міжклітинній рідині

E. Підвищення осмотичного тиску в міжклітинній рідині

 

169. Хворому з опіковим шоком поряд із знеболюючими препаратами життєво необхідно вводити протишокові розчини в зв'язку із порушенням водно-електролітного обміну. Яке по­рушення вищеназваного обміну найбільш імовірно виникає при опіковій хворобі:

A. *Ізоосмолярна дегідратація

B. Гіпоосмолярна дегідратація

C. Гіперосмолярна дегідратація

D. Гіперосмолярна гіпергідратація

E. Гіпоосмолярна гіпогідратація

 

170. У крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 8,88 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 14,24 ммоль/л, а через дві години - 16,42 ммоль/л. Такі показники характерні:

A. *Хворого з інсулінзалежним цукровим діабетом

B. Здорової людини

C. Хворого з прихованим цукровим діабетом

D. Хворого з тиреотоксикозом

E. Хворого з інсуліновою

 

171. У жінки 25 років після перенесеного енцефаліту розвинулося ожиріння. Який ведучий механізм цього ожиріння:

A. *Булімія, поліфагія

B. Зниження основного обміну

C. Посилення перетворення глюкози в жир

D. Пригнічення ліполізу

E. Гіперінсулінемія

 

172. Головною ланкою патогенезу при цукровому діабеті є:

A. *Дефіцит інсуліну

B. Гіпоглікемія

C. Глюкозурія

D. Кетонурія

E. Поліурія

 

173. При якій хворобі не підвищу­ється основний обмін?

A. *Аддісонова хвороба

B. Пневмонія

C. Гарячка

D. Гіпертиреоз

Е. Гіпотермія

 

174. В основі гіперглікемії можуть бути наступні механізми, за ви­нятком:

A. *Зменшення вмісту інсуліну в крові

B. Збільшення концентрації контрінсулярних гормонів

C. Збільшення надходження глюкози в кров

D. Порушення використання глюкози периферичними тканинами

E. Збільшення вмісту інсуліну в крові

 

175. Причини набряків наступні, за винятком:

A. *Первинний та вторинний альдостеронізм

B. Застійна серцева недостатність

C. Тіреотоксикоз

D. Гостра ниркова недостатність

E. Хронічна ниркова недостатність

 

176. Назвіть фактори, що мають зна­чення у патогенезі атеросклеро­зу:

A. *Збільшення ліпопротеїдів низької щільності

B. Збільшення рецепторів до ліпопротеїдів високої щільності

C. Збільшення рецепторів до ліпопротеїдів низької щільності

D. Збільшення синтезу жовчних кислот

E. Порушення утворення ліпопротеїдів наднизької щільності

 

177. У хворої з масою тіла 125 кг на 52 році життя розвинувся цук­ровий діабет. Він був наслідком:

A. *Зменшення кількості інсулінових рецепторів

B. Стійкого зв'язування інсуліну синальбуміном

C. Зниженням чутливості клітин до інсуліну

D. Підвищення активності інсулінази

E. Порушення синтезу інсуліну

 

178. Хворий 47 років скаржиться на загальну слабість, підвищений апетит, постійну спрагу, збіль­шений діурез, часті респіраторні захворювання. Лікар попередньо діагностував цукровий діабет. Для уточнення діагнозу виріша­льне значення матиме визначен­ня рівня

A. *Глюкози в крові

B. Глюкози в сечі

C. Молочної кислоти у крові

D. Кетонових тіл у крові

E. Кетонових тіл у сечі

 

179. У хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом рН крові становить 7,35. У нього

A. *Компенсований ацидоз

B. Декомпенсований ацидоз

C. Компенсований алкалоз

D. Декомпенсований алкалоз

E. Нормальна реакція крові

 

180. Цукровий діабет у хворого ускладнився декомпенсованим кетоацидозом. Він був зумовле­ний нагромадженням

A. *Ацетооцтової кислоти

B. Молочної кислоти

C. Піровиноградної кислоти

D. Глютамінової кислоти

E. Янтарної кислоти

 

181. Який із проявів цукрового діабету відіграє головну роль у механізмах виникнення ускладнень цього захворювання?

A. *Гіперглікемія

B. Глюкозурія

C. Гіпоінсулінізм

D. Ацидоз

E. Гіперкетонемія

 

182. Яка стадія атеросклерозу харак­теризується відкладенням солей кальцію у судинну стінку?

A. *Атерокальциноз

B. Атероматоз

C. Ліпоїдоз

D. Доліпідна

E. Звиразкування

 

183. У хворого має місце гіпергліке­мія, глюкозурія, полідипсія, по­ліурія. Яке порушення вуглево­дного обміну супроводжують такі симптоми?

A. *Цукровий діабет

B. Нирковий діабет

C. Галактоземія

D. Глікогеноз

E. Фруктозурія

 

184. До порушення ліпідного обміну в жировій тканині відноситься:

A. *Ожиріння

B. Ретенційна гіперліпемія

C. Жирова інфільтрація

D. Жирова дистрофія

E. Кетоз

 

185. При цукровому діабеті зменшу­ється спорідненість гемоглобіну до кисню. Вкажіть причину.

A. *Зниження рН крові

B. Зменшення напруженості 02 в крові

C. Підвищення концентрації глюкози в крові

D. Порушення водно-сольового обміну

E. Підвищення осмотичного тиску крові

 

186. Порушення якого виду обміну є провідним у хворого з гіперти­реозом?

A. *Енергетичного

B. Вуглеводного

C. Білкового

D. Жирового

E. Мінерального

 

187. У хворого, який скаржиться на постійну спрагу, посилений апе­тит, збільшення виділення сечі та схуднення була виявлена гі­перглікемія. Це є наслідком:

A. *Зниження вмісту інсуліну в крові

B. Підвищення вмісту інсуліну в крові

C. Підвищення вмісту адреналіну в крові

D. Підвищення вмісту альдостерону в крові

E. Підвищення вмісту тироксину в крові

 

188. У жінки вагою 120 кг з'явилися постійні болі в серці, що є нас­лідком атеросклеротичних змін коронарних судин. Підвищення рівня в крові яких речовин є провідним у патогенезі атеро­склерозу?

A. *Ліпопротеїнів низької щільності

B. Ліпопротеїнів дуже низької щільності

C. Ліпопротеїнів високої щільності

D. Хіломікронів

E. Жирних кислот

 

189. У хворої після прийому жирної їжі виникли болі та важкість в епігастрії, болі, що оперізують, безперервна блювота, стеаторея. Діагностовано холецистопанкреатит. На якому етапі по­рушився процес обміну жирів?

A. *Травлення і всмоктування

B. Транспорт жирів

C. Проміжний обмін

D. Обмін в жирових депо

E. Нагромадження в неліпідних тканинах

 

190. У хворого з опіком стравоходу розвинулися набряки. Що є ве­дучим патогенетичним механіз­мом у виникненні набряків у даного хворого?

A. *Гіпопротеїнемія

B. Венозний застій

C. Зменшення клуб очкової фільтрації

D. Підвищення проникності стінки капілярів

E. Порушення нервової регуляції водного обміну

 

191. Дитина 11 років, хвора на цук­ровий діабет, пропустила черго­ве введення інсуліну. Через де­кілька годин розвинулися зага­льна слабкість, в видихаємому повітрі з'явився запах ацетону. Назвіть головну ланку в патоге­незі коми при цукровому діабеті 1 типу.

A. *Гіперглікемія

B. Гіпераміноацидемія

C. Лактатацидемія

D. Гіперліпемія

E. Гіперкетонемія

 

192. У хлопчика 4-х років вміст глю­кози в плазмі крові складає 12 ммоль/л. Що може бути причи­ною цього?

A. *Дефіцит інсуліну

B. Дефіцит глюкагону

C. Дефіцит кортизолу

D. Дефіцит соматотропіну

E. Дефіцит кортикотропіну

 

193. Юнак 25 років скаржиться на сухість у роті, спрагу; зниження маси тіла, незважаючи на під­вищений апетит. При обстежен­ні: ріст 170 см, вага - 60 кг, рі­вень глюкози в крові - 8,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з наведених нижче станів най­більш характерні ці симптоми?

A. *Цукровий діабет

B. Нирковий діабет

C. Аліментарна глюкозурія

D. Стероїдний діабет

E. Нецукровий діабет

 

194. В інфекційного хворого на фоні невтримної блювоти, діареї, розвинулося соледефіцитне зневод­нення (гіпоосмолярна гіпогідратація). Вкажіть його причину:

A. *Втрата солей

B. Втрата води

C. Запальний процес

D. Полідіпсія

E. Поліфагія

 

195. Пацієнт потрапив до клініки з вираженими набряками всього тіла, м'язовою слабістю, діспептичними порушеннями, збіль­шеною печінкою і селезінкою. Що послужило причиною такого стану?

A. *Білково-калорійна недостатність

B. Нестача в їжі вуглеводів

C. Калорійна недостатність

D. Нестача мінеральних речовин

E. Нестача жирів

 

196. До якої стадії патологоанатомічних змін слід віднести відрив атероматозної бляшки з утво­ренням ерозії судинної стінки?

A. *3виразкування

B. Ліпоїдоз

C. Ліпосклероз

D. Атероматоз

E. Атерокальциноз

 

197. Які порушення кислотно-лужного стану спостерігаються при важкій формі цукрового діабету?

A. *Метаболічний ацидоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Респіраторний алкалоз

D. Метаболічний алкалоз

E. Компенсований алкалоз

 

198. Кетонові тіла, як енергетичні субстрати, можуть бути використані:

А. *Селезінкою і нирками

B. Печінкою

C. Виключно тканиною мозку

D. Поперечно-смугастими м'язами і мозком

E. Нирками і м'язами

 

199. При цукровому діабеті:

A. *Посилюються процеси глікогеногенезу

B. Посилюються процеси глікогенолізу

C. Посилюються процеси глюкогеногенезу

D.Зменшується споживання глюкози в процесі глі­колізу

Е. Зменшується перетворен­ня в пентозному циклі

 

200. Надлишок вітаміну Д може ви­кликати:

А. *Відкладання кальцію в м'яких тканинах

B. Гіпокальціємію

C. Гіперфосфатимію

D. Гіпофосфатемію

Е. Всі відповіді правильні

 

201. Органом у людини, що виробляє найбільше тепла є:

A. *Печінка

B. Мозок

C. Серце

D. Нирки

E. Селезінка

 

202. Хворому ввели внутрішньовенно 500,0 мл 0,9 % Na СІ. Яке порушення водно-електролітного балансу най­більш імовірно може виникнути ?

А. *Ізоосмолярна гіпергідратація

В. Гіперосмолярна гіпергідратація

C. Гіпоосмолярна гіпергідратація

D. Гіпоосмолярна дегідратація

E. Гіперосмолярна дегідратація

 

203. У хворого спостерігається не­стримне блювання. Яке пору­шення водно-електролітного обміну може виникнути?

A. *Гіперосмолярна дегідратація

B. Ізоосмолярна дегідратація

C. Гіпоосмолярна дегідратація

D. Гіперосмолярна гіпергідратація

E. Гіпоосмолярна гіпергідратація

 

204. Хворий 48 років скаржиться на відчуття холоду в нижніх кінці­вках, наявність болю, трофічних виразок. Хворіє цукровим діабе­том 18 років. Вживає цукрознижуючі сульфаніламідні середни­ки. Цукор крові – 10 ммоль/л, в сечі-1%; гіпертригліцеридемія. Який вид ускладнення розвину­вся у хворого ?

A. *Діабетична ангіопатія

B. Жирова інфільтрація печінки

C. Ожиріння

D.Поліурія, полідипсія

Е. Порушення білкового об­міну

 

205. Хворий 56 p., скаржиться на болі суглобів кистей рук, в ос­новному у нічний час і обме­ження рухових функцій. Об'єктивно відмічається дефор­муюча, болюча припухлість ура­жених суглобів. В крові і сечі виявлено підвищений вміст се­чової кислоти. Яке захворюван­ня розвинулось у хворого?

A. *Подагра

B. Пелагра

С. Фенілкетонурія

D. Алкаптоурія

Е. Тирозиноз

 

206. У хворого в плазмі крові підвищений рівень ліпопротеїнів низької густини та ліпопротеїнів дуже низької густини. Про наявність якої патології свідчать ці змі­ни?

А. *Атеросклероз

B. Артроз

C. Подагра

D. Лейкоз

E. Гастрит

 

207. Дитині з метою профілактики рахі­ту лікар призначив вітамін Д у дозі 50 мг/добу, що призвело до появи ознак ві­тамінної інтоксикації. Виберіть ознаку гіпервітамінозу Д.

А. *Демінералізація кісток

B. Подагра

C. "Куряча сліпота"

D. Анемія

E. Порушення згортання крові

208. У людини добовий діурез 10 л. Спо­стерігається відчуття спраги. Концен­трація глюкози в крові 5,1 ммоль/л. При­чиною такого стану може бути пору­шення виділення:

A. Гонадотропіну

B. *Вазопресину

C. Інсуліну

D. Тироксину

E. Окситоцину

209. Який вид набряку може розвинутися під час голодування, коли в орга­нізмі починається розпад та утиліза­ція власних білків?

А. Токсичний

В. Запальний

С. Лімфогенний

D. *Кахектичний

Е. Алергічний

210. У хворого 67 років до кінця дня почали з’являтись набряки на ногах. За ніч ці набряки зникали. Який вид набряку виник у хворого?

A. *Серцевий

B. Нирковий

C. Печінковий

D. Голодний

E. Алергічний

 

211. Після гострої масивної крововтрати хворого доставлено в лікарню. Який вид порушення водно-електролітного обміну спостерігається у хворого?

A. *Ізоосмолярна гіпогідратація

B. Гіпоосмолярна гіпогідратація

C. Гіперосмолярна гіпогідратація

D. Гіперосмолярна гіпергідратація

E. Гіпоосмолярна гіпергідратація

 

212. Визначте, для якої коми характерний даний симптомокомплекс: дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, зниження тонусу очних яблук, зіниці вузькі, шкіра суха, поліурія, глюкозурія, гіперглікемія

A. *Діабетична

B. печінкова

C. Аліментарнодистрофічна

D. Гіпоглікемічна

E. Наднирковозалозиста

 

213. Юнака 22 років покусали бджоли, після чого на місці укусу розвинулась гіперемія та набряк. Який механізм в розвитку цього набряку у хворого є провілним?

A. *Підвищення проникності капілярів

B. Зниження гідростатичного тиску крові в капілярах

C. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

D. Утруднення лімфовідтоку

E. Зниження онкотичного тиску крові

 

 

214. Хворий 54 років, доставлений в стаціонар у важкому стані. Пред'являє скарги на загальну слабкість, задишку, сильне схуднення. За останні 5-6 днів після кожного вживання їжі, відчуває біль в епігастральній ділянці, що супроводжується блювотою. Виявлене порушення кислотно-лужного стану. Яка можлива причина порушення КЛС в даному випадку?

A. *втрата кислот при блювоті

B. порушення буферних систем крові

C. посилене виведення СО2

D. порушення надходження О2

E. виведення кислих компонентів з сечею

 

Гарячка

215. Для пониження температури при гарячці хворий вживав аспірин. На яку ланку патогенезу гарячки діє цей препарат:

A. *Блокує утворення простагландинів Е1, Е2

B. Блокує дію первинного пірогену

C. Блокує утворення інтерлейкіну-1

D. Безпосередньо діє на «установчу точку»

E. Посилює тепловіддачу

 

216. Який з перерахованих механіз­мів є ведучим у підвищенні тем­ператури тіла при лихоманці (гарячці):

A. *Зменшення тепловіддачі при посиленні теплопродукції

B. Зменшення тепловіддачі

C. Посилення теплопродукції

D. Зменшення тепловіддачі без змін теплопродукції

E. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі

 

217. У хворого з пневмонією при вимірюванні температури тіла протягом доби показники коли­валися в межах 39-41 °С. Така гарячка називається:

A. *Висока

B. Гіперпіретична

C. Помірна

D. Субфебрильна

E. Нормальна

 

218. Грип у хворого перебігає з високою температурою тіла, підви­щенням ШОЕ, болем у суглобах і м'язах. Назвіть медіатор гост­рого запалення, що спричинює розвиток вищезазначених пору­шень.

A. *Інтерлейкін -1

B. Гістамін

C. Серотонін

D. Калінін

E. Брадікінін

 

219. Хвора скаржиться на слабкість, біль у горлі, підвищення т° тіла до 38ºС. З боку мигдаликів від­значається гіперемія. Які з перерахованих речовин можуть бути екзогенним пірогеном, що ви­кликав лихоманку (гарячку) в хворої?

A. *Ліпополісахариди

B. Ненасичені жирні кислоти

C. Насичені жирні кислоти

D. Нуклеїнові кислоти

E. Фосфоліпіди

 

220. Як називається гарячка з пере­важним підвищення температу­ри вранці?

A. *Спотворена

B. Ремітуюча

C. Постійна

D. Гектична

E. Неправильна

 

221. У хворого чоловіка 38 років температура тіла підвищена до 39°С. Який різновид лейкоцитів, найбільш імовірно, виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?

A. *Моноцити

B. Еозинофіли

C. Базофіли

D. Нейтрофіли

E. Лімфоцити

 

222. Відомо, що при гарячці підвищення температури відбувається під впливом пірогенів. Які клітини крові утворюють вторинні пірогени?

A. *Моноцити-макрофаги

B. Плазматичні клітини

C. Еритроцити

D. Тромбоцити

E. Базофіли
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.