Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патофізіологія клітини34. Накопичення яких іонів у цито­плазмі м'язових клітин спричи­нює стійке перескорочення (ко­нтрактуру) міофібрил:

A. *Кальцію

B. Калію

C. Натрію

D. Магнію

E. Водню

 

35. Запрограмована загибель кліти­ни відбувається при:

A. *Апоптозі

B. Некробіозі

C. Осмотичному лізисі

D. Деенергізації клітини

E. Екзоцитозі

 

36. У пошкодженні клітинних мембран приймає участь насту­пні механізми, за винятком:

A. *Активації антиоксидантних систем

B. Активації перекисного окислення ліпідів

C. Детергентного пошкодження

D. Активації фосфоліпаз

E. Електролітно-осмотичного розширення

Алергія

 

37. Людину укусила бджола. На місці укусу виникли почервоніння, набряк. Який основний механізм розвитку набряку?

A. *Підвищення проникливості капілярів.

B. Зниження онкотичного тиску крові.

C. Підвищення гідростатичного тиску крові.

D. Зниження осмотичного тиску крові.

E. Порушення лімфовідтоку.

 

38. При повторному введенні алерге­ну кролику, сенсибілізованому нормаль­ною конячою сироваткою, на місці вве­дення утворився великий некроз. До якого типу алергічних реакцій слід від­нести даний процес?

A. Загальна анафілаксія

B. Місцева анафілаксія

C. Цитоліз

D. *Феномен Артюса

E. Гіперчутливість уповільненого типу

 

39. Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хвилин у місці введення з'я­вилися гіперемія та набряк. До яко­го типу, за класифікацією Кумбсу та Джелла, відноситься ця реакція?

А. Цитотоксична реакція

В. Гіперчутливість сповільненого типу

С. Туберкулінова реакція

D. Реакція типу феномена Артюса

Е. *Анафілактична реакція (феномен Овері)

 

40. У дитини, що хвора на дифтерію, через 10 днів після введення ан­титоксичної протидифтерійної сиро­ватки з'явилося висипання на шкірі, яке супроводжувалося сильним свербіжем, підвищенням температури тіла до 38° С; виник біль у суглобах. Який стан спостерігався у дитини?

А. Контактна алергія

В. Атопія

С. *Сироваткова хвороба

D. Анафілактична реакція

Е. Гіперчутливість сповільненого типу

 

41. При алергічних реакціях негайного типу виникає дегрануляція тканинних базофілів, які виділяють біологічно активні речовини. Однією з таких є:

A. *Гістамін

B. Ацетилхолін

C. Профібринолізин

D. Фактор Хагемана

E. Система комплементу

 

42. У хворого на введення новокаїну розвинувся анафілактичний шок. Які антитіла відповідальні за розвиток цієї алергічної реакції?

A. *Ig E, Ig G4

B. Ig E, Ig А

C. Ig E, Ig D

D. Ig М, Ig D

E. Ig А, Ig G

 

43. У 14-річного хлопця мав місце анафілактичнй шок після введення пеніциліну. Розвиток анафілактичної реакції зумовлений:

A. *IgE антитілами

B. Взаємодією антитіл з еозинофілами

C. IgA антитілами – медіаторами імунної відповіді

D. Адсорбцією антитіл на еозинофілах

E. Виділенням лимфокінів Т-лімфоцитами

 

44. Чоловіку 27 років була проведена туберкулінова проба. Через 24 год. на місці ін'єкції відмічається інфільтрат із гіперемією шкіри 3-3,5 см. Яка група речовин привела до розвитку запалення у пацієнта?

A. *Лімфокіни

B. Біогенні аміни

C. Простагландини

D. Лейкотрієни

E. Кініни

 

45. У дитини, хворої на дифтерію, через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувались сильною сверблячкою, підвищилась температура тіла до 38 °С, з'явився біль у суглобах. Яка причина цих явищ?

A. *Сироваткова хвороба

B. Анафілактична реакція

C. Атопія

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Контактна алергія

 

46. У чоловіка 25 років на прийомі у лікаря стоматолога через декілька хвилин після промивання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в даному випадку?

A. *Анафілактичний

B. Гіперчутливість сповільненого типу

C. Цитолітичний

D. Стимульований

E. Імунокомплексний

 

47. Після повторного введення хворому пеніциліну через декілька хвилин у нього з’явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

A. *Анафілактичний шок

B. Сироваткова хвороба

C. Гемолітична анемія

D. Гострий гломерулонефрит

E. Бронхіальна астма

48. У хворого через 9 днів після введення лікувальної сироватки з'явилася кропив'янка, свербіж та набряк шкіри, набряк слизо­вих оболонок, припухлість лім­фатичних вузлів. Яке захворю­вання розвинулося?

A. *Сироваткова хвороба

B. Феномен Швартцмана

C. Набряк Квинке

D. Феномен Овері

E. Поліноз

 

49. Хворому хлопчику з профілак­тичною метою було введено 3000 од. протиправцевої сирова­тки за Безредьком. Через деякий час у дитини з'явилися сильні болі і припухлість плечових і колінних суглобів, генералізоване висипання, різка слабість, знизився артеріальний тиск. Як швидко розвинулась сироватко­ва хвороба у дитини після пер­винного введення кінської сиро­ватки?

A. *Через 1-2 тижні

B. Через 1 - 2 хвилини

C. Через 10 - 20 хвилин

D. Через 1 - 2 дні

E. Через 1 - 2 місяці

 

50. У хворого на алергію виник на­бряк Квінке (генералізований набряк м'яких тканин тіла). Який із патогенетичних факто­рів набряку є пусковим у даному випадку?

A. *Підвищення проникності стінок капілярів

B. Зниження онкотичного тиску плазми крові

C. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах

D. Підвищення осмотичного тиску в тканинах

E. Зниження внутрішньо тканинного гідростатичного тиску

 

51. У хворої через 48 год після вжи­вання мазі для натирання «Ефкамон» на шкірі плеча та перед­пліччя з'явилося почервоніння, висипка у вигляді пухирців, що свідчило про розвиток алергіч­ної реакції. Визначте тип цієї реакції:

A. *Гіперчутливість сповільненого типу

B. Псевдоалергічна реакція

C. Цитотоксична реакція

D. Імунокомплексна реакція

E. Анафілактична реакція

 

52. У хворого 15 років при застосуванні аспірину виник напад бронхіальної астми. Які біологічно активні речовини зумовили бронхоспазм у даному випадку:

A. *Лейкотрієни

B. Простагландини

C. Брадикінін

D. Ацетилхолін

E. Катехоламіни

 

53. Тварині, сенсибілізованій тубер­куліном, внутрішньоочеревинно введений туберкулін. Через 24 год. при. розсіченні по­рожнини виявлено венозну гі­перемію та набряк очеревини. У мазках - відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини:

A. * Алергічне запалення

B. Серозне запалення

C. Гнійне запалення

D. Фібринозне запалення

E. Асептичне запалення

 

54. Що з перерахованого принципово відрізняє алергію від імунітету:

A. *Пошкодження тканинних базофілів (опасистих або тучних клітин ) та тканин

B. Антигенний подразник

C. Механізм вивільнення організму від «чужого»

D. Синтез антитіл

E. Етіологічний фактор

 

55. Що з переліченого відноситься до специфічної гіпосенсибілізації (десенсибілізації)

A. *Парентеральне введення алергена

B. Введення антигістамінних препаратів

C. Введення глюкокортикоідів

D. Застосування фізіотерапевтичного впливу

E. Введення аутоангигенів

 

56. Через 2 години після переливання алогенної плазми у хворого з опіками з'явилися болі в суглобах, попереку, геморагічні висипання на шкірі, підвищилась температура. Яка з алергічних реакцій має місце в даному випадку?

A. *Сироваткова хвороба

B. Кропивниця

C. Набряк Квінке

D. Анафілаксія

E. Аутоімунний васкуліт

 

57. При обстеженні хворого, який раніше переніс ангіну у важкій формі, виявлено набряки, під­вищення артеріального тиску, протеїнурію, гематурію, зни­ження діурезу. Ці симптоми ха­рактерні для гострого гломеру­лонефриту, в основі якого ле­жить ураження базальної мем­брани, найчастіше за механіз­мом

A. *Іммунокомплексної алергічної реакції

B. Алергії анафілактичного типу

C. Алергії цитотоксичного типу

D. Гіперчутливості сповільненого типу

E. Стимулюючої алергічної реакції

 

58. Який із органів в найбільшій мірі задіяний в реалізації алергі­чних реакцій?

A. *Бронхи

B. Печінка

C. Селезінка

D. Шлунок

E. Підшлункова залоза

 

59. Такі симптоми, як різке знижен­ня КТ, задуха (явище бронхоспазму), свербіж, розвиток ДВЗ-синдрому є проявами анафіла­ктичного шоку і характерні для такої стадії алергічної реакції:

A. *Патофізіологічної

B. Імунологічної

C. Біохімічної АРНТ

D. Біохімічної АРСТ

E. Сенсибілізації

 

60. У літнього чоловіка після бджо­линого укусу розвинувся набряк Квінке. Яка речовина сприяла розвитку цього процесу?

A. *Гістамін

B. Адреналін

C. Тироксин

D. Глюкагон

E. Окситоцин

 

61. У пацієнтки щорічно навесні та на початку літа в період цвітін­ня трав виникає гостре катара­льне запалення кон'юнктиви очей та слизової оболонки по­рожнини носа, що є проявом алергії. До якого типу алергійних реакцій можна віднести ці прояви?

A. *Анафілактичний (реагіновий)

B. Цитотоксичний

C. Іммунокомплексний

D. Клітинно-опосередкований

E. Рецептор-опосередкований

 

62. До якого типу алергічної реакції відноситься напад бронхіальної астми у хворого, який поступив до пульмонологічного відділу?

A. *Місцева анафілаксія

B. Цитоліз

C. Загальна анафілаксія

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Стимулююча алергічна реакція

 

63. ВІЛ-інфікована хвора 33 років померла від пневмонії, спрово­кованої грибковою інфекцією. Первинне ураження яких лейко­цитів викликає таке тяжке ускладнення:

A. *Т-хелперів

B. Т-кілерів

C. В-лімфоцитів

D. Моноцитів

E. Тромбоцитів

 

64. При проведенні шкірної алергі­чної проби на чутливість до пе­ніциліну у дитини 7 років вини­кли місцева гіперемія, значний набряк, біль в ділянці екскоріа­ції, свербіж. В патогенезі виник­нення цих симптомів головна роль належить:

A. *Гістаміну

B. Ацетилхоліну

C. Брадикініну

D. Простагландину

E. Калікреїну

 

65. При виїзді за місто в квітні-травні у соліста оперного театру виникають нежить, закладання носа, головний біль, сльозотеча. Лікар діагностував алергію. Ці симптоми є наслідком збіль­шення в крові рівня імуноглобулінів класу:

A. *Е

B. А

C. D

D. М

E. G

 

66. Хворому з лікувальною метою введена велика кількість чужо­рідної сироватки, після чого розвинулась сироваткова хворо­ба. До якого типу алергічних реакцій вона відноситься ?

A. *Типу феномена Артюса

B. Анафілактичного

C. Цитолізу

D. Туберкулінового

E. Стимулюючого

 

67. Після контакту з алергеном на шкірі у хворого з'явилося поче­рвоніння, припухлість, зуд і біль. Який медіатор обумовлює описані прояви при місцевій анафілактичній реакції?

A. *Гістамін

B. Гепарин

C. Аденозин

D. Серотонін

Е. Фактор хемотаксису нейтрофілів

 

68. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на те, що у весняний період у неї з'являється нежить, почервоніння повік. Який тип алергійної реакції розвивається у пацієнтки?

A. *Алергічна реакція І типу за Джелом та Кумбсом

B. Реакція сповільненої гіперчутливості

C. Цитотоксична алергічна реакція

D. Іммунокомплексна реакція III типу

E. Клітинноопосередкована алергічна реакція

 

69. До якого типу алергенів за кла­сифікацією А.Д.Адо відноситься пилок рослин та пух тополі?

A. *Екзогенні

B. Ендогенні природні

C. Ендогенні набуті інфекційні

D. Ендогенні набуті неінфекційні

E. Гаптенин

 

70. При повторному введенні алер­гену кролику, сенсибілізованому кінською сироваткою, на місці введення утворився обширний некроз. До якого типу алергіч­них реакцій слід віднести даний процес?

A. * Іммунокомплексна (феномен Артюса)

B. Гіперчутливість сповільненого типу

C. Місцева анафілаксія

D. Загальна анафілаксія

E. Цитотоксична

 

71. До якого типу алергенів за кла­сифікацією А.Д.Адо слід віднес­ти тканину щитоподібної зало­зи?

A. *Ендогенні природні

B. Екзогенні

C. Ендогенні набуті інфекційні

D. Ендогенні набуті неінфекційні

E. Гаптени

 

72. Під час цвітіння тополі у дитини відмічається сльозотеча, почервоніння склер, свербіж повік. До якого типу алергічних реакцій слід віднести розвиток кон'юнктивіту?

А. *Місцева анафілаксія

B. Загальна анафілаксія

C. Іммунокомплексна (феномен Артюса)

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Цитотоксична

 

73. Хворий 14 років поступив до алергологічного відділення в зв'язку з частими нападами бро­нхіальної астми. До якого типу алергійних реакцій відноситься бронхіальна астма?

A. *І тип, реагіновий

B. II тип, цитотоксичний

C. III тип, імунокомплексний

D. IV тип, гіперчутливість сповільненого типу

E. V тип, стимулюючий

 

74. У хворого з атомічною бронхіа­льною астмою при дослідженні рівня імуноглобулінів крові ви­явлено збільшення рівня одного із класів імуноглобулінів. На­звіть цей клас імуноглобулінів.

A. *Імуноглобуліни Е

B. Імуноглобуліни А

C. Імуноглобуліни G

D. Імуноглобуліни D

E. Усіх класів

 

75. У хлопчика 14 p., який 3 тижні тому пролікувався з приводу лакунарної ангіни, розвинувся гнійний пієлонефрит. Призначе­ний новий курс антибіотикотерапії. Після проведення першої ін'єкції у хворого розвинувся анафілактичний шок. Які імуно­глобуліни відіграють переважа­ючу роль у розвитку даної алер­гічної

A. *IgE

B. IgD

C. ІgG

D. ІgM

E. IgA

 

76. Хвора Л., яка знаходиться у те­рапевтичному відділенні з при­воду бронхопневмонії, через 30 хв. після внутрішньом'язевого введення 500 тис. ОД пеніциліну відчула слабість і задуху. З'явився ціаноз губ, гіперемія обличчя, тахікардія до 140 уд/хв, зниження артеріального тиску до 70/30 мм.рт.ст. Лікуючий лі­кар відмітив розвиток медика­ментозного алергічного усклад­нення. Якого типу розвинулась алергічна реакція у хворої ?

A. *Анафілактичного

B. Цитолітичного

C. Імунокомплексного

D. Сповільненого

Е. Стимулюючого

 

77. У хворого похилого віку пере­лом правої стегнової кістки. Під час транспортування стан хворого погір­шився, різко знизився кров'яний тиск, виникли ознаки емболії легеневої ар­терії. Виберіть найбільш вірогідну

причину даного ускладнення:

А. Газова емболія

В. Повітряна емболія

С. *Жирова емболія

D. Тканинна емболія

Е. Тромбоемболія

 

78. У дитини внаслідок попадання гарячої води на руку виник опік. Шкіра на місці опіку яскраво-червона. Яке порушення місцевого кровообігу на місці опіку?

A. *Артеріальна гіперемія.

B. Венозна гіперемія.

C. Стаз.

D. Тромбоз.

E. Емболія.

 

79. Пацієнт 54 років після значного психоемоційного напруження раптово відчув сильний біль за грудиною з ірадіацією в ліву руку, лівий бік шиї, страх смерті, він вкрився холодним потом. Прийом нітрогліцерину вгамував біль. Назвіть розлад місцевого кровообігу у серці, який найбільш вірогідно розвинувся в даному випадку:

A. *Ішемія

B. Тромбоз

C. Емболія

D. Артеріальна гіперемія

E. Венозна гіперемія

 

80. Тварині з метою дослідження периферичного кровообігу підшкірно ввели гіпертонічний розчин (10% натрій хлорид). Біомікроскпічно спостерігали: припинення руху крові у дрібних венах, набухання еритроцитів, втрату ними гемоглобіну. Плазма, разом з вивільненим гемоглобіном, виходить за межі судинної стінки. Яке порушення периферичного кровообігу розвинулося у тварини?

A. *Справжній стаз

B. Ішемічний стаз

C. Венозний стаз

D. Венозна гіперемія

E. Ішемія

 

81. У хворого з цукровим діабетом, лікар виявив на стопі порушення периферичного кровообігу - венозну гіперемію. Поєднання яких ознак дозволяють зробити висновок про наявність названого патологічного процесу?

A. *ціаноз, зниження місцевої температури, набряк тканин

B. гіперемія, підвищення місцевої температури, набряк тканин

C. блідість, зниження місцевої температури, зниження тургору тканин

D. гіперемія, підвищення місцевої температури, збільшення об'єму тканин

E. ціаноз, підвищення місцевої температури, зменшення об'єму тканин

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.