Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Номенклатура та ізомерія. 34. Яку оксокислоту можна одержати гідролізом 2,2-дихлорпропанової кислоти?Одержання

34. Яку оксокислоту можна одержати гідролізом
2,2-дихлорпропанової кислоти?

A. *Піровиноградну

B. Щавелевооцтову

C. Ацетооцтову

D. γ-кетоглутарову.

E. 2-оксобутанову.

Хімічні властивості

35. Яка з наведених нижче кислот у присутності концентрованої H2SO4 при нагріванні піддається

розщепленню?

А. *СН3- СН -COOH

|

OH

B. СН3- СН2 -COOH

 

C. СН2 - CH2 - COOH

|

OH

D. COOH - СН2 - СН2 - COOH

E. CH3COOH

 

36. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі 3-оксобутанової кислоти?

A. *Кето-енольна

B. Цикло-оксо

C. Лактим-лактамна

D. Ален-ацетиленова

E. Тривуглецева

 

37. При нагріванні b-оксикарбонових кислот утворюються:

A. *Ненасичені карбонові кислоти

B. Лактоти

C. Лактиди

D. Дикарбонові кислоти

E. Насичені монокарбонові кислоти

 

38. Ацетооцтовий ефір існує в кетонной і енольной формах

39. З якими з наведенних реагентів ацетооцтовий ефір реагує в енольній формі?

A. *Бромна вода

B. HCN

C. NaHSO3

D. NH2OH

E. C6H5NH-NH2

 

40. Ацетооцтовий ефір використовується для синтезу найрізноманітніших органічних сполук, включаючи лікарські засоби. Для нього характерна кето-енольна таутомерія. Назвіть сполуку, з якою aцетооцтовий ефір реагує у вигляді кетону.

A. *HCN

B. Br2

C. PCl5

D. FeCl3

 

41. Для етилового естеру бензоїлоцтової кислоти характерною є:

A. *Кето-енольна таутомерія

B. Азольна таутомерія

C. Цикло-оксо таутомерія

D. Нітро-аци-нітро таутомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

42. Вкажіть вид таутомерії, притаманний ацетооцтовому ефіру:

A. *Кето-енольна

B. Аци-нітро

C. Лактим-лактамна

D. Оксо-окси

E. Азольна

 

43. Для ацетооцтового ефіру притаманна кето-енольна таутомерия. В кетонній формі він взаємодіє з:

A. *NH2OH

B. PCl5

C.

D. CH2N2

E. FeCl3

 

44. Наявність енольної форми ацетооцтового ефіру виявляють за допомогою:

A. *FeCl3

B. CuSO4

C. NaCl

D. HBr

E. NaOH

АМІНОКИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

45. Виберіть назву амінокислоти серину за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК):

A. * 2-аміно-3-гідроксипропанова кислота

B. α-аміно-β-гідроксипропанова кислота

C. α-аміно-β-гідроксипропіонова кислота

D. 2-аміно-3-гідрокипропіонова кислота

E. 2-аміно-3-оксипропанова кислота

 

46. Виберіть назву амінокислоти цистеїн за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК):

A. *2-аміно-3-тіопропанова кислота

B. α-аміно-β-тіопропанова кислота

C. α-аміно-β-меркаптопропіонова кислота

D. 2-аміно-3-меркатопропіонова кислота

E. 2-аміно-3-тіобутанова кислота

Одержання

Хімічні властивості

47. При нагріванні 3-амінопропанова кислота перетворюється в акрилову кислоту

 

 

Визначте тип реакції, яка має місце в даному випадку:

A. *Елімінування

B. Заміщення

C. Приєднання

D. Перегрупування

E. Відновлення

 

48. Біогенні амінокислоти дуже добре розчинні у воді і мають як для органічних сполук аномально високі температури топлення. Що є причиною таких особливих фізичних властивостей цього класу органічних речовин?

A. *Здатність амінокислоти утворювати біполярний іон (солеподібну структуру неорганічного характеру, цвіттеріон).

B. Наявність карбоксильної групи

C. Наявність аміногрупи з вільною парою електронів.

D. Наявність двох функціональних груп.

E. Наявність різних радикалів при вуглеці в
α-положенні.

 

49. Які реакції використовувають для дезамінування амінокислот «in vitro»:

A. *З азотистою кислотою

B. З формальдегідом

C. Утворення солей

D. Етерифікації

E. Нічого з переліченого

 

50. Для яких амінокислот ізоелектрична точка лежить при рН < 7:

A. * Глутарова кислота, аспарагінова кислота

B. Цистин, метіонін

C. Фенілаланін, пролін

D. Аргінін, лізін

E. Нічого з переліченого

 

51. Як називається зв’язок, що з’єднує залишки
α-амінокислот в білках?

A. *Пептидний

B. Глікозидний

C. Ангідридний

D. Складноефірний

E. Координаційний

 

52. Які сполуки утворюються внаслідок трансамінування L-аспарагінової кислоти і
γ-кетоглутарової?

A. *Щавелевооцтова і L-глутамінова кислоти

B. Піровиноградна і L-аланін

C. Щавелевооцтова кислота і L-аланін

D. Ацетооцтова і L-глутамінова кислота

E. Яблучна кислота і L-гліцин

 

53. Амінокислоти по-різному відносяться до нагрівання. Яка сполука утворюється при нагріванні
γ–аміномасляної кислоти:

 

A. *

 

B. CH2═CH─CH2─COOH

 

C.

 

D.

 

E.

54. При нагріванні якої кислоти утворюється лактам?

A. *4-Амінобутанова кислота

B. 3-Амінобутанова кислота

C. 4-Гідроксипентанова кислота

D. 4-Амінобензойна кислота

E. 3-Амінопропанова кислота

 

55. При нагріванні α-амінокислот утворюються:

A. *Дикетопіперазини

B. Лактиди

C. Лактони

D. Складні ефири

E. Ненасичені амінокислоти

 

56. Для амінокислот характерними є такі хімічні властивості: 1) можлива реакція з хлоридною кислотою; 2) можлива взаємодія з натрій гідроксидом; 3) можлива реакція з активними металами; 4) реагують зі спиртами; 5) амінокислоти не горять. Яке з цих тверджень є помилковим відносно амінокислот?

A. *5

B. 1

C. 3

D. 4

E. 2

 

57. В п-аміносаліциловій кислоті карбоксильна група проявляє такі електронні ефекти:

A. *–І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

 

58. Яка з наведених реакцій утворює пептидний зв΄язок:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Ідентифікація

59. Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічними реакціями:

A. *Ксантопротеіновою пробою

B. Біуретовою реакцією

C. При кип'ятінні з лугами з наступним додаванням ацетату свинцю

D. Реакцією з реактивом Фелінга

E. Розкладанням азотистої кислоти

 

60. Який із зазначених реагентів застосовують для встановлення амінокислотної послідовності пептидів?

A. *Реактив Едмана

B. Реактив Сенгера

C. Ацетат плюмбуму

D. Нітрита кислота.

E. Ацетилхлорид.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.