Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НЕНАСИЧЕНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Номенклатура та ізомеріяНоменклатура та ізомерія

27. Яка з наведених кислот відноситься до ненасичених монокарбонових

A. *

B.

 

C.

 

D.

E.

 

28. Вкажіть вид ізомерії, характерний для олеїнової кислоти.

A. *Цис-транс-стереомерія

B. Оптична

C. Кето-енольна таутомерія

D. Енантіомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

Хімічні властивості

29. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:

A. * 3-гідроксипропанова кислота.

B. 2-гідроксипропанова кислота

C. 2,3-дигідроксипропанова кислота

D. Пропанова кислота

E. 2-оксопропанова кислота

 

30. Яке з приєднань відбувається проти правила Марковнікова?

А. *HBr до акрилової кислоти

B. HBr до пропілену

C. HF до пропілену

D. HBr до бутадієну

Е. HBr до малеїнової кислоти

31. Яка з реакцій приєднання бромоводню до вказаних сполук відбувається проти правила Марковнікова?

A. * акрилова кислота (СН2=СН-СООН)

B. пропілен (СН3-СН=СН2)

C. пропін (СН3-СºСН)

D. бутадієн (СН2=СН-СН=СН2)

E. етилен (СН2=СН2)

 

32. Яка із названих кислот вступає в реакцію полімеризації, а одержаний полімер застосовується в медицині?

A. *Акрилова кислота

B. Хлороцтова кислота.

C. 2-амінопропанова кислота

D. 3-гідроксибензойна кислота

E. Яблучна кислота.

 

33. Реакція приєднання бромоводню до акрилової кислоти проходить проти правила :

A. *Марковнікова;

B. Зайцева;

C. Ельтекова

D. Хюкеля;

E. Вагнера.

 

34. Вкажіть, яка максимальна кількість атомів брому може приєднатися до молекули олеїнової кислоти (C17H33COOH)?

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

Ідентифікація

35. Який реагент дозволяє відрізнити олеїнову кислоту СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН від стеаринової СН3(СН2)16СООН?

A. *Бромна вода.

B. NaOH.

C. NH3.

D. NaHCO3

E. Етилацетат

 

36. Які якісні реакції підтверджують ненасиченість лінолевої кислоти?

A. * Оксидація за Вагнером та бромування

B. Гідратація та амінування

C. Хлорування та гідратація

D. Гідратація та гідрування

E. Декарбоксилювання та гідратація

 

Розділ 16. ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

 

НАСИЧЕНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Одержання

1. При окисленні ацетилену перманганатом калію в нейтральному середовищі утворюється:

A. *Щавлева кислота

B. Щавлево-оцтова

C. Етиленгліколь

D. Етилацетат

Е. Гліоксаль

 

2. Окиснення гліоксалю приводить до утворення:

A. * Щавелевої кислоти.

B. Оцтової кислоти

C. Малонової кислоти

D. Глутарової кислоти

E. Глютамінової кислоти

 

Хімічні властивості

3. Яка із наведених сполук утворює при нагріванні циклічний ангідрид?

A. *Бутандіова кислота

B. 2-оксопропанова кислота

C. Малонова кислота

D. Амід оцтової кислоти

E. Хлорангідрид метанової кислоти

 

4. Карбонові кислоти відносяться до ОН-кислот

Яка із вказаних нижче кислот є найсильнішою?

A. *Щавелева (рКа1=1,27)

B. Мурашина (рКа1= 3,75)

C. Валеріанова (рКа1 =4,86)

D. Акрилова (рКа1=4,26)

E. Бензойна (рКа1=4,17)

 

5. Вкажіть кислоту, яка виявляє найсильніші кислотні властивості?

A. *Щавлева

B. Пропіонова

C. Оцтова

D. Малонова

E. Янтарна

 

6. Дикарбонові кислоти по різному відносятся до нагрівання. Яка із приведених дикарбонових кислот при нагріванні утворює циклічний ангідрид?

A. *Янтарна кислота

B. Щавелева кислота

C. Фумарова кислота

D. Малонова кислота

E. Терефталева кислота

 

7. Яка із названих кислот при нагріванні декарбоксилюється?

A. * Малонова кислота

B. Оцтова кислота.

C. Янтарна кислота

D. Глутарова кислота

E. Малеїнова кислота.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.