Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Орієнтація в бензольному ядріЗамісники І роду, NR2, NHR, NH2, OH, OR, NHCOR, OCOR, Alk (CH3, C2H5, C3H7), F, Cl, Br, I.

 

Замісники ІІ роду: COOH, SO3H, NO2, CHO, COCH3, CN

38. По впливу на напрямок реакцій електрофільного заміщення в бензольному ядрі, замісники поділяють на орто-, пара- (І роду) і мета- (ІІ роду)-орієнтанти. Який із приведених замісників відноситься до мета-орієнтантів.

A. * -СООH

B. -C2H5

C. -N(CH3)2

D. -ОН

E. -NH2

 

39. Замісником II роду (м-орієнтантом) є:

A. * Карбонільна група

B. Гідроксильна група

C. Алкільна група

D. Галоген

E. Аміногрупа

 

40. Який з приведених замісників відноситься до
мета-орієнтантів (замісникам ІІ роду)?

A. *-SO3H

B. -OH

C. -C2H5

D. -Cl

E. -Br

 

41. Вкажіть який продукт утворюється при нітруванні нітробензолу нітруючою сумішшю (суміш HNO3 + H2SO4 конц.)

A. * м – Динітробензол

B. м – Нітробензолсульфокислота

C. п – Динітробензол

D. о – Динітробензол

E. п – Ніробензолсульфокислота

42. Виберіть продукт, який утворюється при мононітруванні бензойної кислоти:

A. *3-Нітробензойна кислота

B. 2-Нітробензойна кислота

C. 4-Нітробензойна кислота

D. Суміш 2- і 4-нітробензойних кислот

E. Суміш 2- і 3-нітробензойних кислот

 

43. Замісником I роду, що збільшує електронну густину в орто- і параположеннях бензольного кільця є

A. * Аміногрупа

B. Нітрогрупа

C. Карбоксильна група

D. Карбонільна група

E. Сульфогрупа

 

44. Який з замісників не належить до мета-орієнтантів в реакціях електрофільного заміщення в бензольному ядрі?

A. * NH2

B. NO2

C. COH

D. SO3H

E. COOH

 

45. Який з замісників не належить до мета-орієнтантів в реакціях електрофільного заміщення в бензольному ядрі?

А. * OCOR

В. NO2

С. COR

D. COOR

Е. COOH

 

46. Гідроксильна група у фенолі є орієнтантом?

A. *-орто, пара.

B. -орто, мета.

C. -мета.

D. -мета, пара.

E. -орто.

 

47. Вкажіть в присутності якого із замісників реакція заміщення в бензольному ядрі буде проходити в орто- и пара-положеня:

A. *-ОН

B. -СООН

C. -NO2

D. -СНO

E. -SO3H

 

48. З якою із наведених сполук реакції електрофільного заміщення (SE) відбуваються найлегше?

A. * Фенол

B. Толуол

C. Хлорбензол

D. Бензальдегід

E. Бензолсульфокислота

 

Пояснення: за силою орієнтуючого впливу замісники I роду в реакціях SE розміщуються в ряд: OH> CH3> Cl (див. №52 п.1, 2)

За силою орієнтуючого впливу замісники
II роду в реакціях SE розміщуються в ряд: SO3H > CHO

 

49. З якою парою із наведених сполук реакції електрофільного заміщення (SE) ідуть найлегше?

А. * Фенол , толуол

В. Бензол, толуол

С. Хлорбензол, фенол

D. Бензальдегід, фенол

Е. Бензолсульфокислота, бензойна кислота

 

50. Хлорбензол застосовується у виробництві фенолу, аніліну, лікарських засобів. Яке з перелічених визначень найбільш повно характеризує хлор як замісник водню в бензольному кільці?

A. *Дезактивуючий о-, п-орієнтант

B. Активуючий о-, п-орієнтант

C. Дезактивуючий м-орієнтант

D. Орієнтант II роду

E. Орієнтант I роду

 

51. Ацетильне похідне п-амінофенолу –параацетиламінофенол (парацетамол) застосовується у медицині як жарознижуючий та болевтомлюючий засіб. Яке з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризує аміно- та гідроксігрупу як замісників водню в бензольному кільці?

A. * Активуючи о- та п- орієнтанти

B. Дезактивуючи о- та п- орієнтанти

C. Дезактивуючи м - орієнтанти

D. м - орієнтанти

E. п- орієнтанти

 

52. Виберіть узгоджену орієнтацію замісників в дізаміщених бензолу:

А. *CH3 i OH в мета-положенні

В. CH3 i OH в орто-положенні

С. NO2 i OH в мета-положенні

D. NO2 i COOH в орто-положенні

Е. NO2 i COOH в пара-положенні

 

Пояснення:

Узгоджена орієнтація (обидва наявні замісники спрямовують нову групу в одні й ті положення бензольного кільця)

Неузгоджена орієнтація (один із замісників спрямовує нову групу в одні, а другий – в інші положення бензольного кільця)

1)якщо один із замісників є орієнтантом I роду,то переважний напрям заміщення визначає орієнтант
I роду:

2) якщо обидва замісники є орієнтантами I роду, то переважний напрям реакції визначається сильнішим орієнтантом. За силою орієнтуючого впливу замісники I роду розміщують в такий ряд:

О> NR2 > NHR > NH2 > OH > OR > NHCOR > OCOR >Alk (C3H7 , C2H5, CH3) > F > Cl > Br > I.

 

3) якщо обидва замісники II роду, то реакції SE здійснюються дуже важко, а переважне місце входження третього замісника визначається сильнішим орієнтантом. За силою орієнтуючого впливу замісники II роду в реакціях SE розміщуються в ряд: COOH > SO3H > NO2 > CHO > COCH3 > CN

 

Ідентифікація

53. Які перетворення необхідно провести для якісного визначення нітрогрупи в ароматичному ядрі?

A. *Відновлення з подальшим діазотуванням та азосполученням.

B. Відновлення з подальшим ацетилюванням.

C. Відновлення з подальшим діазотуванням і кип’ятінням з водою.

D. Відновлення з подальшим переведенням в ізонітрил при кип’ятінні з хлороформом в лужному середовищі.

E. Відновлення з подальшим метилуванням з утворенням вторинного аміну.

 

54. Яка з наведених сполук не буде взаємодіяти з бромною водою?

A. *Толуол

B. Фенол

C. Ацетилен

D. Етилен

E. Анілін

 

55. За допомогою якої реакції можна очистити бензол від тіофену:

A. *Сульфування

B. Горіння

C. Окиснення

D. Бромування на світлі

E. Приєднання водню
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.