Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Досудового розслідуванняПлан лекції (2 акад. год.)

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

3. Закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

4. Звернення до суду з обвинувальним актом.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

3. Закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

4. Звернення до суду з обвинувальним актом.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Баулін Ю.В. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

6. Зеленецький В.С. Формування кримінальної справи / В.С. Зеленецький // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 1. – С. 35–40.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

8. Маляренко В.Т. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи / В.Т. Маляренко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 47–53.

9. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

Тема 9

Особливості судового провадження у першій інстанції

План лекції (2 акад. год.)

1. Загальні положення судового провадження у першій інстанції.

2. Підготовче судове засідання і вирішення судом питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

3. Поняття меж судового розгляду кримінального провадження, повноваження прокурора щодо їх визначення.

4. Процедура судового розгляду.

5. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

 

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Загальні положення судового провадження у першій інстанції.

2. Підготовче судове засідання і вирішення судом питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

3. Поняття меж судового розгляду кримінального провадження, повноваження прокурора щодо їх визначення.

4. Процедура судового розгляду.

5. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

 

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

5. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//.

6. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//

7. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 9 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sc.gov.ua//

8. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

9. Про деякі питання застосування розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1735/0/4-12 від 26 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http:// www.sc.gov.ua//.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

11. Ковтун І.П. Зміна обвинувачення в суді, висунення додаткового обвинувачення та відмова від підтримання державного обвинувачення / Ковтун І.П., Смокович Ю.П., Гуцуляк В.К., Ганова Г.О. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 56 с.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

13. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з питань участі прокурорів у підготовчому судовому провадженні / Малихіна С.М., Смокович Ю.П., Хруслова Л.А., Єні О.В. – К.: Генеральна прокуратура України, 2012. – 52 с.

14. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з використання спрощених форм кримінального провадження та участі прокурора в цих провадженнях у суді / Малихіна С.М., Хруслова Л.А. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 46 с.

15. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

 

Тема 10
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.