Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Бог-Абсолют у релігіях світу (4 год.)Абсолют у релігіях Благородного Півмісяця. Шань-ді та Тань-ді китайських культів. Аматерасу-омікамі в синто. Ормузм зороастризму. Ягве-Елогім-Адонай юдаїзму. Бог християнства. Аллах ісламу. Абсолют античної культури.

 

Тема 4. Креатологія релігій світу (4 год.)

Геліопольський, гераклеопольський та мемфіський креатологічні міфи. Месопотамський Енума Еліш та боротьба Мардука і Тіамат. Подих Брагми та індуський опис творіння. Агура-Мазда та світ зороастризму. Біблійний креаціонізм у юдаїзмі та християнстві. Платонівська теорія виникнення світу. Гностичні архонти та креатологія падіння. Буддійський ілюзорний світ.

 

Змістовий модуль 3. Людина в релігійному контексті

 

Тема 5. Релігійна антропологія (4 год.)

Еа і Кінгу як творчі начала людини у месопотамській релігії. Людина між Ормуздом і Аріманом як суб'єкти вибору. Сотворення людини у Біблії: Образ і Подоба Божі. Руах-нефеш-нешама юдаїзму. Психе і сома/саркс грецької релігії. Сканги буддизму. Ка і ба єгипетської релігії.

 

Тема 6. Сотеріологія релігій світу (2 год.)

Поняття спасіння у буддизмі. Сотеріологічні ідеї зороастризму. Спасіня в юдаїзмі та християнстві. Спасіння у гностицизмі. Сотеріологія в релігійних рефлексіях античної філософії. Добро і зло в сотеріологічному контексті.

 

Змістовий модуль 4. Практичні аспекти релігії

 

Тема 7. Мораль і етика в релігійних системах (2 год.)

Добро як центральна тема релігійної моралі. Моральний закон у християнстві, юдаїзмі та ісламі. Заповіді буддизму. Моральні концепції зороастризму.

 

Тема 8. Літургійні аспекти релігій світу (2 год.)

Співвідношення віри і обряду в релігіях світу. Обряди, зосереджені навколо життєвих подій окремих людей. Обряди релігійної спільноти. Жертва і сопричастя. Обряди читань Священного Писання.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
Усього у тому числі
л. с. м.к. с.р.
Перший семестр
Змістовий модуль 1.
Передумови релігієзнавчого аналізу
Релігія: сутність і тлумачення
Ключові проблеми релігієзнавства
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2.
Доктринальні аспекти релігій світу
Бог-Абсолют у релігіях світу
Креатологія релігій світу
Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3.
Людина в релігійному контексті
Релігійна антропологія
Сотеріологія релігій світу
Разом за змістовим модулем 3
Змістовий модуль 4.
Практичні аспекти релігії
Мораль і етика в релігійних системах
Літургійні аспекти релігій світу
Разом за змістовим модулем 4
Усього годин

 

Теми семінарських занять

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1. Передумови релігієзнавчого аналізу
Релігія: сутність і тлумачення
Ключові проблеми релігієзнавства
Змістовий модуль 2. Доктринальні аспекти релігій світу
Бог-Абсолют у релігіях світу
Креатологія релігій світу
Змістовий модуль 3. Людина в релігійному контексті
Релігійна антропологія
Сотеріологія релігій світу
Змістовий модуль 4. Практичні аспекти релігії
Мораль і етика в релігійних системах
Літургійні аспекти релігій світу
Разом

 

6. Теми лабораторних занять– не передбачено навчальним планом

7. Теми практичних занять– не передбачено навчальним планом

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин Бали
Змістовий модуль 1. Передумови релігієзнавчого аналізу
Багатогранність феномену релігійності
Проблеми порівняльного релігієзнавства
Змістовий модуль 2. Доктринальні аспекти релігій світу
Різнорідність сприйняття Бога у релігіях світу
Спільні та відмінні риси в уявленнях про творіння
Змістовий модуль 3. Людина в релігійному контексті
Уявлення про людину в релігіях світу
Сприйняття спасіння в релігійному розмаїтті
Змістовий модуль 4. Практичні аспекти релігії
Моральний аспект релігій
Культ релігій світу
  Разом

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.