Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методи при розгляді спорівФРАНЦІЯ

використовується такі засоби як вирішення питання про відкриття провадження у випадку анулювання адмін акту ; адо у випадку видачі адмін рішення що відповідає

наявність

вимога о юрисдикційний перегляд ( британська ) 3 види провадження. ;

Французький метод ;

1. а саме визначення умов дійсності адміністративних актів ; проавдження відповідними сдуоввами оргнами ; У випадку перевищення повноваження ; судовий перегляд ; Передбачається процес оскарження адміністративного акту в судовому порядку з метою всановалення компетенціі порушення форми ; порушення закону ; порушення мети ; процедури ;

Визначаються 6 випадків відкриття провадження перед вище стоящими органаим

1. порушення закону

2. не дотримання форми що веде до нікчемності

3. компетенцці

4. перевищення повноважень

5. суперечливих рішень ; різна судован практика ;

6. Помилка в нормі права ;

впродовж попереднього століття відпвідний досвід був перейнятий майже усіма краінами європи Окрім Нідерланідів де своя модель ; а також у бельгія та німеччині наявні відміності ;

Базові підстави ; кожного разу суд зобовязаний зясувати усі елементи адмін акту;

1. процедура та форма

2. мету наданих повноважень

3. зміст цих повноважень чи відповідають вони закону ...

4. ?

5. ?

Якщо розглядати французьку доктрину

порушення закону щодо обєкта прийняття рішення суперечність між метою і тим як було використанно повноваження

якщо мотиви прийняття ріщення відрізняються з мотивів прийняття законів ;

Перше що стосується порушення форми - порушення процедури ; порушення закону та конституціі

ІТАЛІЯ :

вищначаються такі основні категоріі як

порушення компетенціі

перевищення повноважень

порушення закону ;

ІСПАНІЯ ПОРТУГАЛІЯ ;

адмін суд зобовязаий перевірити чи наявна відповідність між юр актом і реалізованим повноваженням ; чи вони не використано;

ст 3 португальського закону від 2002 року встановлювати і використовувати Принципи і правила ; не можна всупереч ;

межі контролю судом ;

франц адмін практика : характерезується контролем орієнтованим на мотивацію судовим рішенням ; ( іншими словами франц адмін суд перевіряє помилики застосування права ; або не чіткість застосування права адміністрацію ; і таким чином здійснює за юр. кваліфікацією ; іі адектністю в адміністративних рішеннях ;

відмність ; в Німецькому підході ; розмежування між Наданими повноваженнями і Дискріційним повноваженнями ; основне правлило суд не переглядає поведінку ; і дискріційні повноваження ; ( суд в це не вмішується ; суд втручається в моменті не відповіноі кваліфікаціі; )

Британська Доктрина ;

Ультра Вірес ; доктрина ; розвинулася наприкінці 19ст. і протрималася до 60 х ; Заснована на Авторитету адмінстраціі; повноваження не можуть бути більш ті ніж ті що ій вищначив Парламент;

Краіни загального права суди не так активно здійснють цей контроль саме повноваженнями адміністраціі;

цензурування випадків порущення компетенціі ;

проте такий контроль не був спрямований ; ( натуральною юстицією природноі ; )

Контроль за адміністрацію здійснювався в порядку квазі судовому кардинальна трансформація перегляд ролі адміністративних судів ; в британське право виникла не обхідність враховувати не писані правила яких адмністрація зобовзяувалася дотримуватися ; додалися нові положення щодо перегляду не раціональності або не доцільності прийняття адмін акту щодо не розумного характеру прийнятого рішення

1988

три основні особливості у випадку перевищення повноваження ; не законності ; процедурна не відповідність ;

не законність ; - має на увазі перевищення визначеним законом повноваженням ; компетентність ; норм права ; розуміння поняття не законість ;

не відповідність меті з відповідних мотивів

або в тому числі с політичних не адекватних мотивів ; і оцей останій момент як раз стосується дискреційність повноважень ; ( то також оскаржується )

раціональності не обгрунтованості ; також є підставою для здійснне ясудового кнтролю над дискреційними повноженнями судового оргну раціональний або належний обгрутований

перевіряється впершу чергу по відношенню щодо мети застосування закону ;

так і третій аспект що стосується порушення процедури; тобто застосується у випадках порушення процедури вищначених законом ; а саме на приклад про вимогу про безсторонітсь яким заборонено проявляти своі ; позицію щодо сторін перед прийняттям рішення ;

Увага саме єридичній силі адміністративних рішень ; і порядку іх прийняття

ВИРОБЛЕННЯ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІЕШНЬ ;

фактично це прийняття адміністративного рішення ;

всі європейські краіни провадять розмежуавння щодо умови дійсності і змісту такого ріщення ;

Формальні:

процедурні:

підстави дійсності адмін актів ;

1. вироблення адміністративного рішення ( підготовка його розробка ; ) в

2. континентальній правовій системі як правило ; правила вироблення або прийняття адмін рішень вищначається серед положень про Компетенцію органів ;

3. А в краінах загального права визначаються Окремими правилами ; вироблення рішення тісно повязанно з правилами розподілу комптенціі; між центральними та локальними ; з урахуваннями територіальноі диференціаціі; конкретного адмні акту ; Чи прийнятий правила розподілу компетнціі в середені адміністраціі вищначається доволі чітко то для суду; не важко визначити чи було рішення прийнято уповноваженим органом ; чи правильно розподілена ця компетенція ; принцип безстороності ; колегіального розгляду і вироблення рішення ;

Вимоги одо вироблення адміністративних атків встановлюється в національному зв ; Угорські 1925 1950 перший підход до кодифікаціі;

перша частина компетенція адмінстративних органів а також визначає випадки що особи і можуть мати доступ до матеріалів адміністратвноі справи ; а саме польшою;

Швеція 1968

німечина 1976

люксембург 1978

Італія 1990

іспанія 1992 ;

Нідерланди 1994

польша 1960 кас ;

факт кодифіціі адмін атктів є визначальним ; в них регулютьяс процедура для прийняття адміністратвних рішень ; дотримання принципу розподілу компетенціі щодо конкретних видів адмін рішень ;

відшкодування шкоди або виконання певного рішення ;

в таких законах розглядається не тільки процедура прийняття ;

укладання контрактів адмін ( німецький закон )

італія порядок доступу до адміністративних документів ;

визначаються загальні положення

конретно правила щодо виконання дискреційних повноважень ;

ПРАВИЛ ЩО ВСТАНОВЛЕННІ КОНСТИТУЦІЄЮ ТА ПРАВИЛАМИ ЄС

національних держав ; зазнали змін у звязку із вступом до єс ; були прийнятті положення щодо можливості перегляду рішення ПА

1977 резолюція про захист індивідів про неохідність гарантування рівності ( процедурна ; у захисті своіх прав)

рекомендація номер 80 Дискреційних повноважень рекомендаціі; що сиосується значною кількості ; осіб

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ ОСІБ ;

адресат

Дуалітична концепція ; діалог між адмін органом і осоди якоі він стосується ;

Французьке право передбачається заслуховування адміністративного рішення ;

британське право : говориться більшою мірою право бути заслуханим перед пийняттям Адміністративного рішення ;

німеч. також вищнаниий такий принцип ; ( адресат має право надати своє бачення факітв або вказати на факти які не обхідні при прийнятіі ріешння )

ІТАЛІЯ ; 1990 ; ( право доступу до адміністративних документів і прааво бути заслуханим до прийняття адміністративного рішення ( ті які мають бути заслухані ( обовязково ) / і ті які мають бути повідомленні про розгял

Іспанія

ст 21 зу 1992 р. визначаються як зацікавлені особи ; Носіі визнаненого законного інтересу особи ; без залучення яких не можна прийняття рішення. ;

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ; або публічні розслідування ;

що становлять

Німецьке право 1976

заслуховування зацікавлених осіб і проведення так званих масових процедур ; в таких справах ; індивідуальні запрошення для привтаних осіб заківлених у приватній процедура ; публікація ; в багтьох змі ; якщо кількість таких зацікавлених осіб перевищує 50 ;

ІТАЛІЯ ; 1990 намагалися запровадити публічні розслідування

2000 році передбачили проведеняя конференціі з приводу надання публічних послуг які обовязково скликаються ;

Іспанія консттуція ; громдаяни мають право бути без посередньо заслуханими під час прийннятя адмін рішення. ;

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОВЯЗКУ ЗАЗНАЧАТИ ; або приймати рішення впродовж визначеного строку ;

не може перевищувати 90 днів ІТАЛІЯ ;

аналогічно іспанія ; не відкладно з усіх видів прцедур якщо жоден строк не вищначений в законі застосовуєтсья 3 місячний строк ;

у випдаку мовчання адміністараціі ;

так само закріплюється і вимога про встановлення

презумція - довгий час важалося що відсутність відповіді визначалося що відсутнітсь відповіді то це означала не гативна Відповідь ; але зараз навпаки ;

іспанія якщо адміністрація не відповідає але не має відповіді про відмову це означає прийняття такого рішенння якщо не передбачено законом ; 6 місяців Позитивне ;

ст 120 дозвіл ;

але є випадке коли мовчання означає відмову в якому визначено ; що иожуть утвинесені с певних справ навіть негативні рішення ; декларування і діяльності повязаною з декларуванням

Німечина

традиційно не передбачає мовчазноі згоди ;

якщо особа яка не отримала відповіді має право оскаржувати після 3 місяца про не видачу ;

Британія

ігнорує

манданус ( спеціальні накази ) які зобовязкють адмін до. наступних актів ;


 

05.12.2013.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ; в європейських краінах ;

 

самостійні і навчальні дисципліни ;

 

у нас широке розуміння в АП ;

в 1993 зу про державну службу ; новий від 2014 ; ( відтерміновано )

 

 

однієі з важливих вимог перебування в громадянстві ;

Польша Литва - працівники держ. служби ;

ті хто працюють у таких установах ; вони не виконують усіх вимог ;

 

І наприклад польша стрімке падіння ; до професіі держ службовців ; від не громадян виросло бажання бути держ службовцем : ( і там Критерій - знання мови ; публічні працівники можуть займати ; про держ. службу ; можуть займати ; Громадянство -постійний політико правовий звязок ; з державою ;

Вимоги щодо віку - віковий ценз знижується ; 33 роки ; Зміна щодо граничного віку перебування на держ. служби ; ( теж зниження ; але це не усіх випадках позитивно )

- вимоги проживання ( укр. судівського корпосу) Ценз Осідсті ;

 

- володіння спеціальними професійними навичками ; свідоцтво про закінчення серед. освіти - для нижчих Категорій посад ;

Фахове навчання державних службовцем ; з провадженням конкурчних провадженнь ;

 

встановлює порядок. вступу ; Іспити ; ... Конкурсне провадження ; порядок визначається під законним актами ; може бути оскарження різ. конкурсноі коміссіі ; і може бути повторний іспит ; проходження державноі служби ;

 

призначення на посаду ;

дві основні системи: Карєри ; сист посади;

 

етапи карєрного зростання ; обовязкове проходження всіх ланок ;

 

Карєра посада ; - навпаки - залучившись підтримкою керівника ; здібності ; особи ; Англо саксонська ; ( система )

 

Зарубіжні краіни ;

 

франція - широкий підхід ; до розуміння корпусу державноі служби ; ( лікарі ;'мед. працівники ; освіта - працівники ; ) стримує ці посади.

 

Литва - мед. не віднесено ; освіта - віднесено ; до держ служби ;

 

Украіна - традиційно освіта не держ службовець ; і освіта ; Фінансувалися дуже добре історично ; Віддячували дуже добре - історично ; Тому держави не підтримували ;

 

Етап класифікаціі посад державноі служьи

укр. поділ на категоріі і ранги ; 1993 зу ;

2014 категоріі - познач. римськими ; літерами ;

 

 

інша - універсальний поділ

- політичні ; ( члени уряду; міністри ; президент ; особливість - несуть політичну відповідальність ; застосувати заходи юр. відповідальність ; політична відпвідальність - звільнення без мотивацій підстав; політичне звільнення ; вислов. не довіра ; імпічмент ;

- патронатні ( забезпечують діяльність ; керівника ; кабінет міністра ; утримує за рахунок кошта міністра ; перекладчі ; експерти ; Забезпечувальна ф. ція ; Але окрема група державних службовців ; ( але не має ; звільнений гарантій

- адміністртаивні посади; весь корпус державних службовців ( овв ; омс ) особливість - вони не є політиками ; наймані працівники ; лояльності до політнчих курсів ; Принцип лояльності ; ( забезпечення політики ) ; іх можуть притягти до всіх видів юр. відповідальності ;

сплата моральноі шкоди майже не сплачується ; ( в європ. законах - передбачана відшкодування Прямих збитків ; не прямих збитків ;

Самостійний вид ; дисцип. стягення ; попередження у звязку з не повною службовою відповідності ;

 

франція міністр

складні професійні іспити ; з певною черговістю ; для того щоб підтвердити можливітсь свого просування ; підвищення кваліфікаціі ; професійна лексика за напрямком - іспит ;

Корпус державноі служби професійні ; освіта ; висока моральна цінність ; якість сумлінні рішення ; справа всього життя ; у цих людей

 

по проходження державноі служби - атестація державноі служби ; формально не можливо змінити ;

"Раз Атестація " негативне не офіційне визначення ;

 

 

Підстави звільнення з державноі служби : відшкодування - не більше однієі зп. але один вид відповідальності - дисцип. майнова.

 

прямі збитки ; відшкодовує державний службовець

солідарна відповідальнітсь державного органу

 

Моральна шкода - можна заявляти ;

 

Укр. досвід - заходи дисцип. відповідальності. і все ;

прями збитки - як приватен особа ;

 

Чероговість накладення стягненнь - і звільнення ; в кінці

 

Оголошення догана ; - специфічний документ в укр. Трудова книжка ; ( в європі не має ) СВ ( лист в якому тебе підримує колишній роботодавець ; дуже поширено в євоп. )

до держ. службовців ввели інші форми відповідальності ; в європі

 

 

*** семінар - європ краіна ; по одній ;

класифікаці. держ. службовців ; виділ. в законі. ;

у формі відповідей ;

класифікація посад ;

основні вимоги - до держ. службовців ;

харакристика посади ;

вимоги ;

етапи проходження ;

РЕФОРМА

               
             
               
               
               

Таблиця :

1. Бельгія : проведена ; реформа ;

2. періуд часу кінцевий термін ; або на вищому рівні

Бельгія - проведено реформу ;

час - вже проведено

3 колонка - з 2000 р.

4.

5.

6.

7 .

оводилися на цовв ;

реформа загально публічного сектора

Фінляндія

ОСНОВНІ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бельгія гучні скандали ; радикальні реформи уряду ; і в 2000 році ;

Канада - реформа публічного сектора почалася в 1990 році з метою зменшення публіч. сектору але забезпечуючи якість ; надання послуг ; запроваджено контрактні основи іх роботи та проведенно подальшу децентралізацію організацію публічноі влади ; про модернізацію державноі служби ; і така можернізація призлвела до перегляду підстав оцінки і переоцінки політитика щодо випал компенсааціі визначення посад державноі

 

Ротація - заміщення посад ;

результати реформи - канада в 97 р. якою було переглянуто план дій ;

забезпечення рівних можливостей і рівноі оплати праці ; а також випати дотакових нові результати ринковоі реформи 14 основних компетенцій вищих посадовців державних службовців якими мають вололдіти навіть заступники міністрів ; поділені на 5 категорій і

інтелектуальні - сприйняття креативність

2. здатність будувати майбутнє

3. управлінські компетенціі ; конкретизація управління що базується на плануванні розуміння інституційних засад оргнізацій

4. робота в команді

5. партнерство ;

4 група. Компетенціі о стосується використання людських ресурсів

Особистоі відповідності ; мається на увазі відповідність займаніій посаді ; по переш Живічусть : стійкість до стресу ; ( ціла компетенція ; )

- дотримання єтичних правил та ціностей

- персональні характеристики ;

- гнучкість у поведінці; ( вміння слухати ; переоцінка рішень що приймається )

- впевненість у своіх силах ;

 

ФІНЛЯНДІІ ;

 

відбувся перегляд

 

ДОБІР НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ;

основіні характерискки ; в

Бельгія - аявність не обхідноі коспетенціі оглоошення ваканціі

процедура оцінки орг. незалежною компанією ; або центром оцінки ; процедра оцінювання грунтується на інформаціі стандартизованих тесиах проведення інтервью; індивідуальна співбесіда ;

за участю ; керінвика в який відбувається добір;

 

Кінцеве інтервю з міністром який прийм певне рішення ;

 

КАНАДА ;

дві різні процедури ;

до заступників міністрів

друга для всіх працівників державніоі служби ;

призначенна премєр міністром певною радою ;

в той час як він перебував на посаді дерєавноі служби ;

встановленні стандарти державноі служьи п незалехна агенція забезпечує добір до відповідних цінностей і характеристик ; визначено компетенціі лояльності ;

 

фінляндія

не має звичайноі системи посад ;

система под визначена для міністерства закордоних справ ;

будь яка особа ;

список кандидатів публічно оголошується ; добираються з тих хто попередньо працював у цих держваних службах але на нижчих посадах ; враховується досвід роботи ; що використовується зовнішні ; рекоутингові агенцціі ; для іх оцінки;

але й посади які призначаються на політичній основі - Держ секретарі ; ( в укр. керінвики департаментів - посада держ службовця.)

 

великобританія ;

як правило набирають молодих випусників найбільших універсетитів ; не існує кваліфікаційних барєрів окрім як диплома ;

для вищою держ служби ; ще додатково вимоги до кількох компетенцій ;

проводиться інтервью цнтрами оцінювання

кожне міністерсво відповідає за таке оцінювання ; за свій центр ;

 

під час добору ; можливі три рівні ; працевлаштування розміру оплати державних служдовців :

 

випускники Оксфорду і Кембриджу ; перспективні держ. службовців ;

спрощені умови добору ;

 

США -

використовується окремі

методику добоору ;

присутній елемент певноі конкурсності ; для зовнішніх кандидатів :

не формальні оцінювальні системи зо сприяють інвестивання в навчання кадрів іх просудвання по карєрінй драбині ;

 

СТРОКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНТРАКТІВ ДЕРЖАВНОІ СЛУЖБИ

 

перехід на контракти ; не вигідний ; для тих хто хотів там перебувати довічно ;

Але контракти підвищують вимоги ; щодо обовязків ;

 

Бельгія. - керівний склад отримує тимчасовий мандат ; перебування на посаді ; тількт для окремих керівників ; це 6 річний термін привущується ;

 

КАНАДА ;

 

оцінюється діяльнітсь ккрівника ;

індивідуальні результати

виконання обовязкв за посадою ;

 

ФРАНЦІЯ :

 

деражвні слубовці залишаються на своіх посадах до кінця ; своєі карьєри ;

 

мобільність забезпечується в межах дво три річних строків для перебуванян вищих ; цовв ; ...

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ;

 

запровадженно два

види контрактівв

 

постійний

строковий контракт ; підписується прямим керівником ; визначається цілі проходження краєри державного службовця;

і індекатори за якими буде оцінюватися посадовець ;

 

Керівники агенціі призначаються на 5 річний термін контракту ;

визнчається бонус іх річноі платін:

 

 

Семінар : вміти предслявати

контракту систему

компетенціі ;
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.