Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВОпорівняльно правовий аспект ;

 

доктрина розглядається як позитивне явище ;

історично адмні юстиція виникла у Франціі ( антитеза ??? ) королівській владі;

 

**дуже висока поваги ; представника інтелегенціі ; професіонал своєі спрви ; 1 із усі хт справ один місцевий суддя ; ( Запровадження за часів Екатарини )

 

***але як завжди комусь це НЕ ВИГІДНО ( в данний випадку дворянам ) що потрібно додримуватися якихось законів ;

 

зу про звернення громадян ;

 

парелельно запроваджена адміністративна юстиція ;

але у нас предметна розмежування ;

 

перегляд не законнихрішень дій бездіяльності ОПА ( первищення повноважень ; порушення строків ; не в компетенціі ; ; категоріі спорів - проходження державноі служби ; справи які повязанні з соціальними виплатами ; пенсійні спрви - законом перенесені до адміністративних судів ; адміністравні договори - укладанн я виконання визнання не дійсними - в украіін ;

європа контракти па - в публічно правовій сфері ; договори опа - наслідки на 50 % + 1 в публічно правовій сфері ;

2 ознака Це ОПА ; приватно правовіій сфері не адміністративні сфері ; у нас спотворенне розуміння адмін договорів ;в єврпі субєкти. тільки опа ; але і привані особи також виступають субєктами ; де однієі стороною є опа ;

 

Адмін договір також виступаєадмін актом па ;

 

акти - рішення діі і жести

 

рішення - індивідуальні ; колективні ; договори ; ( індивідуальні акти можуть перходи в адмін договори ;)

 

оскарження ; Публічно правова сфера ;

 

обєднуваи справи що розглядає адмін договори ; дозволяється обєднувати в меж не адмін юр ; А там Де Розглядається основний спір ;

 

 

виборчі справи- юрисдикція адміністративних судів ; всі краіни привязують технічно превязують до адмін судів ;

 

класика оскарження адмін актів ;

 

повноваження органів внутрішніх справ Технічна привязка ;

кожна краіна має свій підхід до підсудності щодо адміністравних судів

 

позитивний досвід - Запровадження адміністративних трибугалів ( Великобританія я) квазі судові органи ; які розглядають в першій інстанцій деякі справи

 

Німеччин - 5 систем ; федаральних судів ; ( трудові суди - розглядали адмі справи ??) одна із них адміністративна ;

 

адмін судочинство - віднесенно до судів Спеціальноі юрисдикціі ;

 

в нас же реформа пішла ; своім шляхом ; адмін суди віднесені до судів до загальноі юрисдикціі але є своя касація ;

 

**комусь було потрібно послаблення адмін юстиціі як такоі ;

 

(єворпа складається з краін які. не великі

украіна 80 % за межою бідністю ;

 

**украіна Сирітські суди - був досвід ; спеціальних судів ; окремі суди ; за часів незалежності ; розглядали ці справи ; з мотивів що злочини були не з мотивів суспільноі не безпечності ; Держава не забезпечали нормальних умов розвитку ; НАЛЕЖНИЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ ;

 

європа - адмін делікти ; неповнолітніх ;

Рим - момент повноліття 33 роки ;

В Соціальний Державі ; ***обовязково потрібно мати сімю( де тебе хтось чекає ; за тебе хтось хвилюється ; ... )

і не головне фінансова підтримка ; )

Розширення предмету

украина;

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Краіни Бенюлюксу - ; бельгія нідерланди ; люксембург ;

розглядає наркотики ; адмін делікти ; ( легалізовані наркотики )

 

Систему потрібно бути показувати в порівняльну правовому аспекті ;

 

заявка - англ. аплікейшн ;

 

індивідуальння суддя - процесуалний кодекс ; 3; украіна колегія з 5 ;

не упередженості ; судді ; повязанно з відводами ;

 

інститу суду присяжних передбаченно навіть в касу Але не передбачується в реалі ;

за зу про судоустірій і статус суддів ;

 

суд прияжних вимоги щодо освіти ; щодо стажу роботу ; осідлості момент проживання на територіі укр ; європа із шенгена осідлість зникає.

 

Європа призначення судів КАВЛІВІКАЦІЙНІ іспити ; перше ищначення галава держава ; тенденція призначати на весь термін ;

 

 

семінар

2 пари

2 доповіді

одна по франціі

одна по німечиніі

представники національноі Європейськоі традиціі ;

( показати хто очолює ці суди ; система; таблиці- бажано ; який орган очолює ; значення верховного суду ; значення когституційного( не дискрімінація ?

великобританія дуже значна розпорошеність

 

 

теоритично принцип його реалізацію і практику ( подвійно дно ? захист від нього

 


 

24.10.2013;

 

ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ;

поорівняльно правовий аспект ;

 

адмін примус ( державний примус ) співвідношення адмін відповідальності

поняття

 

Адмін відповідальність виступає одним із основних елементів адміністратинвого примусу та полягає в застосування до осіб що вчинили адмін правопорушення ; ( делікт ) за яке встановленно відповідальність чинним зв укр та зокрема коедксом укр про адмін правопоруш. ;

 

порівняємо інститут адмін відповідал з зарубіжними краінами;

 

в такому Вигляді як у нас він не є Предметом вивчення в зарубіжних краінах ( там предмет АП - діяльність ПА ) там окремо ; вивчається на окремих спеціалізаціях присвячаих право охороних спеціальностях ;

 

Рад періуд - розвиток інституту адмін відповідальності - зручна функція накладення стягнення на осбі не згодним з правопорядком ;

 

частині адмін зв. певні аналогіі ;

 

відповідальність - адмін делікти різних ступенй тяжкосіт ( в європі ) ; Різні рівні розгляду деліктів ; ( за ступенем тяжкосіт досвід Франціі )

 

взаголом в зарубіжних краінах ; Дві основні моделі розвитку ; ( порядок від

 

Англо саксонській - відповідальність за Делікти ; правопорушення що не мають високого ступення суспільного небезпеки і в історичній ретроспективі використувався такий вид суд ; як суд із застосуванням ( присяжих ) джурі ; ( додатково оцінюваули суспільну небезпечність діяння)

 

Континентальна правова система - будулася система ІНСТИТУЦІЙ ( активно розвивалася виконавча вертикаль ) у відомі міністерст розвивалась система сіністерст які прямо підпорядковані Міністру ;

профільні вузи - під порядкуванняи МВС ( а не мін освіти ) - предмет адмін права. вивчає - відповідальність ; вузько профільні право охоронці ;

 

рад періуд адмін право - адмін відповідальність ;

 

Акцент на Позитивних провадження Європа ;

 

Вреззультаті визначення на рівні законів санкій деліктівв правпорушення ; сформувалася в необхідності Уніфікаціі за зміненна правопорушення на рівні ЄС ;

 

60- 80 рр кодекс адмін деліктів ; ( кодекси адмін проступків ) в яких передбаченно складів адмін деліктів - Меншоі суспільноі небезпечності ( вони Шкідливі ; протиправні ; порушують громадський порядок ... )

 

В украіні ця тендеція Поступово враховуєтться ; Трансформація ; виокремлення частин правопорушень ; формуванян окремого кодексу адмін деліктного ;

купап - пробле актуальності норм ; Обєкти змінюєтьяс ; Змінюється Ключові цінності ;

 

зміни структури ; кодексу

в першу чергу склади ; правопорушення про прав осіб ;

 

 

перегляд субєктів що притягується фо юо колективних утворень ; Держави ( в особі своіх органів ;

Європа деякі краіни - держава виступає як Юо ;

 

Конкретно по стягненням ( основні ; додаткові ) ?? особливості в європейских державах деяких стягнення ; Урахування Штрафів ; ( перевищення швидкості ; штраф від Доходу ) які є в цілому є адмін стягнення які застосовується до фо; юо ;

 

європа адмін трибунали або адмін суди ; найнижча ланка ;

 

** європа використання сучасних технічних засобів ; Украіна одразу не вдалось вдало запровадити ;

Європа - санкціі для юо ; закрити тільки в порядку адміністратвного. судочинства ; А за адміністративий делікт - судове провадження не потрібно ;

згадати про загального спеціального субєкта ?? Склад адмін правопорушення ;

( субєквна ; обєктивна сторона ; субєкт ; обєкт )

градціія обєктів посягання в Кожній краіні своя ;

Обєктиві

родові загальні цінності

видові за видами прав.

безпосередні ( шкідливий протиправий вплив )

 

обєктивна сторона - діяння ( дія або бездіяльність ) обовязкови елемент

 

усічіні склади - де тількі діяння ;

 

діяння і наслідок - 3 обовязко складова Причино наслідковий звязок ;

 

Субєкт- загльний або спеціальний ( загал 16 років - Європа зниєується поріг ; до 14 років деякі види правопорушень )

фо - субєкт

 

спеціальний субєкт

не повнолітні ( 3 п : попередження ; публічне вибачення ; передача на поруки ; плюс 4 ...)

вагітні жінки ;

працівники правоохорони органів

йсково службоввці

 

Субєктивна сторона - вина форма вини ; ( прямий не прямий умисел ; ) мотив; Мета з якого було вчинено ; враховується судом - додаткова помякшувальни осіб ; не вичерпний перелік ;

 

ІНСТИТУТ АДМІН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФРАНЦІЯ

 

як інстиут відшкодування шкоди заподіяноі діяльності Адміністрацією через іі діяльність

 

Державна рада франція вищий судовий орган і консультативний орган

 

1. принцип адмін відпвідальності - запроваджений судовими рішеннями ; на противагу безвідповідальності ; попереднього режиму оскільки раніше визновалось Що король не може робити щось погане ; На противагу цієі думки ; мет азебезпечення основних функцій держави ; було 1873 році у справі Бланко ( рішення ) було визначенно зо держава може нести відповідальність за шкоду заподіяну приватним особам ; і порядок відшкодування такоі шкоди ; на той час врегульовувався цк ; Проте на сьогоднішній день відповідні позови можуть. до адмін судів відповідно в якій сфері заподіяна шкода адміністарціє;

2. 1986 відшкодування шкоди завданоі актами Тероризму

 

закон 1991 відшкодування шкоди постраждалим від ; зараження віл інфенкціі шляхом переливання крові ; тут відшкодувується шкода в тому числі. і моральна

 

2000 рік відшкодування шкоди особам які займалися шкідливими роботами

 

визнанно персональну відповідальність Агентів публічноі адміністраці як і солідарно несуть відповідальність разом з органом який вони представляють ;

( таким чинном відбулася соціалізація адмін відповідальності як інституту ; закріплення на рівні закону засад гарантій механізм судового контролю ;

 

ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ;

 

для того зоб було призначенно відшкодування потрібно було наступін вимоги :

- потерпілий був у повному розумінні своіх дій ; піданний ризику в результаті якого була заподіяна шкода ; ( ризик відшкодовується в адмін суді )

Виключається відшкодування шкоди - як що він свідомо бажав настаня такоі ситуаціі ; і фактично

 

3 випадок окремий специфіччни

 

Діяння має полягати у порушенні законного інтересу ; і порушення уього законного інтересу поділяється ;

- Одразу

- рікошетом порушення законного інтересу ;

 

Гарантується відшкодування шкоди особі яка зазнала шкоди безпосередньо ;

в подальшій судовій практиці було розширені звязки ;

 

узагальненно державною радою що порушення законного інтересу підлягає відшкодування для всіх цих осіб ;

 

- ознака ; Діяння має носити ; відповідальність адміністраціі ; адміністративна в занченні відповідальності інформаціі ;

 

Солідарна відповідальність ; ( додатковий орган плюс держава )

 

Передбачена відповідальність - Моральноі шкоди ; тобто ; визнається відшкодування моральноі і матеріальноі шкоди ;

в кінці 19 ст 1961 р судовим рішенням адмін судом було визнананно моральну шкоду яку має нести адміністраціі ; ( переживання фізичних страждань ; )

1942 року мора

 

еститичні недоліки - відшкодування моральноі шкоди ; ( врахованні ці підстави )

шкода заподіяна репутаціі ; 1995 року моральна шкода; за заподіяній репутація ; навіть юр особам ; відшкодовується ;

 

Звязки

 

на потерпілого покладається обовязок довести конкретний звязок між

тому адміністрація може не понести відповідальність ; якщо не подано заяви ;

 

Доведення Прямоги причинового звязку ;

1. здитки

при визначені звязку адмін суд застосовує методи приватного права. а саме ; адекватноі причиності; ( тобто що за інших рівних та шкода була заподіяна так само ) цей метод полягає. у підтверджені того що діяння було небезпечним шкідливим - і обовязково має було заподіяти шкоду ;

проте якщо передбачені випадки а саме помилки з боку потерпілого форс мажору які у не можливлють відшкодування шкоди ;

 

тоді адміністрація відшкодовує цю шкоду частково або взагалі не

 

Форс мажор - а саме природних катаклізмів ; як правило виключається відповідальність але можлива часткова відповідальність ;

 

Відшкодування

1. еквівалентне - передбачає поновлення інтересів яким було завданно шкоди у грошовій формі ;

2. в натурі законом 1995 року було надано повноваження адмін судами розглядати спори

3. суми мають відповідати шкоді яка заподіяна інтересам але ця шкода є бути реально пережитою або реально заподіяною ;

 

Судовою практикою було зниженно суми виплат ; із за великою кількості ;

 

Спеціальні режими відшкодування шкоди ; не правомірне звільнення з державноі служби навіть якщо вони відбулися не одночасно а послідовно ;

 

оцінюється на день винисення рішення суду ; але ця система вона була невигідна для осбі яким була заподіяна шкода ;

відшкодування шкоди заподіяноі інтерасам ; Державна рада змінила системи оцінки ; заподіння шкоди майну за Принципом шкода оцінується н адень заподіяння шкоди ; сума за час до розгляду справи ( наша упущенна вигода )

оцінка шкоди на день винесення судового рішення

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ЩО ЗАПОДІЯЛИ ШКОДИ ;

 

Декларативно зазначити що ПА має нести шкоду ; не достатньо ; потрібно ідентифікува ту установу яка спричинала шкоду Законним інтересам ; має звернутися до цієі юр особи

 

Загальне правило - несе відповідальнітсь особа щодо якоі закріплена

 

Відшкодування первиноі і вториною шкоди ;

 

основна - відшкодувується шляхом повернення певних грошових коштів і це відшкодуванян одноразове у формі

Ренти ( частинами ) 1961 ; на рівні державноі ради ; індексаціі таких виплат ; з урахуванянм інфляціі ; і відшкодування додатковоі шкоди ; мається на увазі що повязана із затримкою відшкодування основноі шкоди ; ( пеня ;) порядок цивільний ; але призначається за рішенням державноі ради.

 

це інша правова система ; це інший зовсім інститут ;

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАЯВНОСТІ ВИНИ ;

 

відповідал. адмін. підпорядкувується принципи застосуванню на основі наявності вини; природа такоі вини і іі підтвердження знаходять різні форми проте мають засвідчувати не відповідність діяльності адміністраціі іі обовязкам ;

види такоі вини - У формі юоидичного акту - індивідуального або нормативного ; або не належного функціонування служби ; недбалості не законності ; Не обхідно довести звязок між відповідним діянням і законністю оскільки не належні

 

Ступінь небезпечності діяння поділяється

на важкі

і легкі

 

критеріі - значить як праило

 

за контрольністю і використання коштів

 

рішення державноі ради франціі було прийнято правило зо контролючі органи мають нести відповідальність і за не значні порушення

 

у сфері медичноі діяльності франція - медики і лікарі віднесені до держ службовців ; то визнається право на відшкодування за незначні або легкі діяння установ лікарень ; Шкода за не правильне ліку

 

В сфері судоустрою

 

діяльність служб в органах юстиціі ;

 

РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ ОСОБИСТОЮ НЕПРАВОМІРНОЮ ДІЯННЯ І ДІЯННЯ СЛУЖБИ ;

 

ПА АБО агенти - встановлюється коли заподіяна шкода ; під час виконання повноважень ; чи. ні ; якщо після роботи то як громадян і розглядається звичайними судами ;

 

але деякі випадки не розмежовують ; спільна відповідальність ; адмін суди ;

помилка у діях агента публічноі адміністраціі ; до агента

 

розподіл відповідальності ;

якщо мало місце звичайна не складна ;

склданий характер - то відповідальність нече служба який вист

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕЗ ВИНИ. ;

 

відповідальність за ризи

 

додаткові ризики для майна фізичних осіб ; відповідальність заподіяння шкоди ; в результаті Без наявності Вини ; забезпечується внаслідок користування державниими центрами переливання крові ; у звязку із пощиренням різних інфекцій повязаних ч кровью ;

 

невиправданими засобами ; для вирішення ти чи інших ситуацій сфера освіти запровадження нових методів ; нагляду в установах освіти ; відео спостереження ;

довести ;

 

у випадку застосуванн небезпеч

 

НІМЕЧЧИНА ; адміністративна відповідальність ;

 

У німечині адмін право розрізняють у широкому і вузькому розумінін

 

широке сума таких правових приписів ; котрі організують управління або повині брати участь у його здійсненні ;

 

у вузькому - це сукупність правових припичів публічного правва які або конститують приписи державне управління ; в організаційному сенсі ; або прямо безспосередньо регулють діяльність одв ; Особливий зміст ; адмін зміст публічне управління - діяльність держави ; за винятком зв та судочинства ; німецька теорія державного управління розвивається ; в руслі континетельно Європейськоі традиціі ;

 

Адмін юрисдикція в німечин і почин формув з початку 19 ст ;

поліцейське право заміняється адмін правом ;

розмежування права на публічне і приватне ; призвело з одного боку до обмеження компетнціі звичайних судів з іншого до ;

 

перші адмін суди 1864 ; ( прусія1874 ; баварія 1878 ; ) слід зауважити щодо ; не були третьою владою у класичному розумінні цього поняття ; оскільки не існувала загального прийнятого рішенняя акту загально управлінського харакктеру

 

Принцип було закріпленно ; ст. 19 після другоі світовоі війни західноі німеччини ; будь яке порушення держави прав особи ; надавало право особи звернення до суду

німецькі вчені зазначали що цей інститут покликаий виконувати в нім. адмін. праві виконувати декілька функцій вирішувати деякі конфлікти ; забезпечувати субєктивні права громадян ;

 

Французький досвід через контрольний

 

розвиток адмін. юстиціі регулюється законом про адміністративні суди ( та принципи. його регулювання ) в якому детально регламетується правовий статус судів тощо ; Адмін юстиція визначається як правосуддя з питань публічного управління що не збігається

 

система адмін. судів німечині становить федаральні адміністративні суди ; Вищі адмін суди ; та адмін суди федеральних земель ;

 

суди федральних земель - перша інстанція

 

вищий адмін. суд - апеляційний

 

федеральний адмін суд - касація

 

доступ до амін судів має будь яка особа ; головне щоб іі права були порушені публічною адмін ; публічноі владою ;

 

право вийзахист адмін судами мождивий у випадках коли порушенні індивідуальні права особи ; тобто метою є захисту прав що належить конкретній особі ; ( не лише про основні конституційні права ; порушення оскаржується до конституційного суду; а і про всі інші права визначені в законі ; ( субєктивні права всі )

 

Поняття субєктивного публічного права обєднує всі визначеним праваом Індивідуальні інтереси ; принциповим є те що правова має Сприяти не лише інтересом суспільства ; а й індивіда ;

 

Поняття публічного правового спору - обєднує всі випадки коли спільним є правові наслідки застосування публічного права ;

 

поняття публічного правового спору ; обєднує всі випадки ; коли

 

При цьому публічно правовим наслідками вважаються правова норма в яким носієм щодо субєкт підпорядкування ;

 

у певних сфер ПА діють самостійні гілки судовоі системи

Фінансові суди

суди із соціальних справ ;

податкові

 

вони є видом спеціального адміністративного судочинства ;

 

за спеціалізацією виділяти суди с приводу спорів які потребують спеціальноі ; особливоі уваги ; ( соціальні ; податкові ; фінансові ... ) Соціальна спрямована Держава це один з проявів ;

 

адмін судочинство :

попередній судовий захист

адмін судочинство ; ( можливо лише після звернення до попереднього судового захисту )

 

Грунтується на Принципі Інквізіційного процесу - згідно з яким суддя має самостійно з власноі ініціативи шукає докази ; яких не вистачає з метою прийняття ; справедливого обєктивного і законного рішення ; ( суддя має право виходити за межі позивних вимог ) Презумується що приватне особа слабіша ПА ; суддя являється Захисником ; для підримки балансу ;

 

**адмін суди - для захисту прав і свобод людини і громадянина ;

Відповідальність ПА ??? ( яка скасування наказу

 

Разом із тим амін Суди єть право не лише визнавати не дійсними адмін акти - має право зобовязати видавати певні адміністративні акти ;

раціональна система адмін юстиціі яка не залежно від овв і судів загальноі юрисдикціі очолюним Федеральним адмін. судом

при цьому система адмін юстиціі являє собою самостійну гілку судовоі влади ;

 

перша інстанція ; ( також адміністративна палата )

 

Федеральні адмін. суди можуть бути судами першоі інстанціі в справх щодо позовів визнанання не законих актів федральних органіввиконавчоі влади ; ( про не визнання не конституційним діяльності громадських обєднань ; ст 8 ; ст 74.

 

законодавча основа вимоги ; конституці положення про адмін суди 1960 ст 9. 156-162 ; Факт що на відміну від Французьких німецькі адмін суди не мають повноважень повноі юрисдикціі і оспорювати акти управління ; накази адміністраціі прийняти певни акти наказувати акти управління або здійснювати які не будь діі на користь позивача ;

 

 

семінр ; 2 семінари по відповідальності 07.11.2013 ;

1 семінар розвиток відповідальності в укр з урахуванням європейського досвіду

2 семінр - по окремим краінам ;

 


 

 

14.11.2013 ;

 

РОЛЬ СУБЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ; національні правові системи ;

 

поняття глобального адміністративного права

пропорційного розвитку регіонів ( можливо доповіді ) забезпечення реіонального місцевого бюджету ; ... небезпека імпорту продукціі ; ( не якісний імпорт ; явна. відповідність по якості ; потрібно з цим борося )

 

Субєкти глобального адміністративного права ; інші від субєктів міжнародного адмін. права

Транснаціональні корпораціі ; Олігархи ; ... монополістичні організаціі ;

 

чому Вигідні Глобальні Норми адмінстративного права ?

 

електронізація надання інформаційних послуг ?

 

можливості ;

 

семінар глобальне адмін право ; субєкти ?

вплив на правову систему на діяльність національноі публічноі адміністраціі ; розуміти момент захисту національних. інтересів ;


21.11.2013

АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ; Анулювання ;

акти адмін що мають юр значення ;

індивідуальні

колективні

адресатами яких виступають визначені в адмін регламенті особи ; юридичний режим адмін актів підпорядковується оізним правилам відповідно до адміністративноі традиціі конкретноі краіни ;

Базові 4 групи ;

у французькій групі існує багато правил що стосується індивідуальих рішень ; ( приклад. вимога про мотивацію такого рішення ; вимога випливає із судового контролю ; Мотивування адмінастративного акта ; або визначаються підстава індивід адмін акту не законним та правила його застосування ;

Німеччина - використовується поняття адмін акту ідентичне за зсвоіми істотниими ознаками ; окрім одного аспекту адресатом акту завжди виступає одна або кільука осіб і ніколи не виступає ; абстрактна категорія ; інших осіб ; тобто конкретно індивіди

3. поняття адмін акту ; ( 3 група під впливаом німец. адмін традиціі) застосовується що в індивідуальних та колективних рішень адміністраціі

4. Британська група ; ( чи можливо взагалі говорити про існування такого поняття Адміністративного акту ; використовується понятт яккту органу виконавчоі влади або квазі юрисдикційного акту ; квазі законодавчий акт адміністраціі; отже до квазі судових актів відносяться ті що здійснюється адмін. органом ; квазі законодавчих актів - насправді це регуляторні акти ; або рекомендаційні акти ;

порядок розгляду адміністративних справ ;

РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ АДМІН ОРГАНАМИ ;

в Європейських краінах передбачені розгляди адміністративних справ ;

а також відповідальності адміністраціі

...

що якісно відрізняється від вітчізняного розгляду адмін справ ;

3 ОСНОВНІ ВИЩИ ПОЦЕДУР ; ( франц. досвід )

Оскарження перевищення повноважень ;

порядок анулювання адмін рішення ( за німец моделю )

британія. позов про судовий перегляд відповідного акту ;

3 основні типи процедур ; в яких використовуєся методи юрисдикційного контролю ;

1. вид - процедури - перевищення органом. па за франц. моделю ;

Юрисдикція адмін суду ; цей вид провадження спрямований на забезпечення належного виду адміністраціі і надання особи ефективного контролю ( захисту) за рішенням адміністраціі ; Розроблена модель перегляду адмін кктів у. арзі перевищення повноважень ; аналогічні моделі бельгіі греціі ; частково в нідерландах бельгііі швеціі ; ( іспанія португалія ; більш вже німеччина )

історичний аспект ; франц. адмін юстиція функціонувала переважно ; інструмент підпорядкування вимогам закону встанов. парламенту Адмінстраціі ; у іі діях

іх діяльність підпорядкувалася адміністративними судами процес з приводу конкретного акту він полягав у перевірці обєктивному право публічного првав адмін органми

Такими чином адмін суд визначав законність прийняття того чи іншого акту ріщення діі органу публічноі адміністраціі ; пізніше розвинулися Анулювання акту адміністраціі ; анулювання Рішення прийнятого внаслідок відсутності ;

Анулювання рішень які мають вади форми або порядку іх прийняття ; із привнесенням європейських ідей а також під впливом значного тиску франц громадськості ; розвинулося ; не тільки значення ; а цілому концепція ; з мтеою гарантування кожноі особи ; захисту ; щодо будь яких юрисдикційних аткі вякі знижують гарантіі реалізаціі іх прав ; передбачені в деклараціі

повноваження адміністративного суду щодо забезпечення ; захисту іх прав ; та кращого виконнаня рішення адмні судів. і таким чином формується оце провадження у разі перевищення повноваження адо дублювання функцій з метою забезпечення реалізаціі публічного права ;

нове провадження ;

1. особливічсть такого проваддження - що воно може бути ініціованне не тільки особами які є прямими адресатами такого рішення а. також особами ; чиі права буду зачіпатися а також усіма особами чи матеріальні інтереси будуть порушенні такими рішеннями; переглядаються всі акти адміністраціі ; навіть акти які спрямовані на не визначено кількість осіб ; Тобто нормативні правові ; Поте у французькій системі надано таке праве для визнання такого норматинвого правого акту адмніістраціі виданого з Превищенням повноважень ; відповідним адмні оргном ; основна відміність в жридичному режимі від оскарження актів що стосується індивідуальних адміністративних атків ; оскраження Індивідом як Індивідуальних актів та і Нормативних ( надається ця можливість ) так само

2. у випадку Мовчання адмінстраціі : надається так само ( к фоанціі дво місячний термін ; періуд впродовж якого має бути надана відповідь якщо вона не надана то вирішенно важається позитивне рішення ; раніше цей періуд складав 4 місяця; )

3. РОЗГЛЯД - традиційно розгляд. судовими органами ; але в таких рішеннях не може надавватися певна оцінка ; суди не виконують Оцінювання ; цей вид провадження виступає виключно засобом контролю ; за виданням адмінстративих актів в межах повноважень визначенх законом ; в межах 4 основних жвроп адмні тратицій цей вид провадження закріплюється що вньому надається захист від

1. перевищення повноваження ;

2. вищнання акту виданим з порушення Компетенціі

3. процедури ; порушення ; і форми рішення

4. порушенням закону або викривлення змісту закону ( порушення мети з якоі його було надано )

Розрізняють порушення ЗОВНІШНІ ; що стосуєтться адмні акту

і порушення що стосується ПРИРОДИ ; і

може вищнати судом анульрвано в не законій частині або повністю ;

з 2000 року запроваджено положення про використання адмін. судом ширших повноважень для того щобо перевірити межі наданих повноважень адмні органом ;

що стосується примусового виконання рішення адмні суду з цього виду провадження воно булоо дуже обмежено

проголошується видавати спеціальні накази ; і адмністравний суд повноваження звертасі для виконнаня адмні рішень

2. група Анулювання адмін акту ( бельгія греція іх правила є найбільш наближенні до французькоі моделі ; Італія нідерланди швеціі - окремі але близькі )

Бельгія ( анулювання ) дозволяється анулювання актів і регламентів ; ст 14. відповідного закону ; судовий порядок анулювання адмін актів ; також передьачається положення щодо мовчання адміністраціі вродовж якого має бути. надана відповідь 4 місяца ; ( і визначений перелік рішень яких це стосується )

Визначається правило що пощов Має бути підтверджений Інтерес ( свій ) власна процедура схожа ( з державною радою франціі ) письмове провадження і для нього обовязковим є відкрите слухання ( відміності не предбачаєся посада комісара ураду ) щодо змісту ; тобто форма ; збігається з франц моделю ; мотиви анулювання рішення ; визначають можливість відкриття провадження у цій справі ( якщо обгрунтоване ; укр щодо Апеляція якщо вона обгрунтована ) форми або визнання його нікчемним ;

3 категоріі спорів :

-порушення компетенці органу що видав акт

-порушення мотивів

- порушення закону органу який видав Акт

ГРЕЦІЯ ;

можливість анулювання актів передбаченна в конституціі ; 1975 року

розгляд цих провадженнь - віднесено до компетенціі Державноі ради ; з анулюванян адмні актів ; кодексом адмні судочинства 1999 року ; індивідулаьноі адміністративні атки оскражується до Апеляційих адміністративих судів ; в тому числі з питань анулювання ; ( отже перша інстанція )

як індивідуалтних так і нортивних актів ; процедура прийняття рішення ; у спрві схожа з французькою але також не інує Комісара який бере учас у розглядуі справи ;

ІТАЛІЯ 1988

повністю концепція франц.

порушення інтересу особи ;

момент відкриття - визначається з Обгрунтованіст ;

3 категоріі

порушення компетенціі

перевищення повноважень

порушення закону ;

акт який оскаржується Має бути виключно Індивідуальний ;

НІДЕРЛАНДАХ

дуже схожа з Італійською моделю ; аналогічна система контролю за дотриманням права ПА ;

змішана модель ; є французбке коріння ; 1994 році набрав сили розділ Закону з Адміністративного права від діі рішення органу адмністарціі ; щодо розгляду адмін провадження ; в тому числі адміністративий судовий оцес щодо порядку анулювання рішення адмністраціі а також щодо порядку виконання

Специфіка - справи розглядаються адмін колегіями при трибуналах але за спеціальним правилами і зараз воно вже уніфікується;

Залишається обовзяок визначення інтересу особи до адмін акту

ст. 8 ч. 1 будь яка особа може звернутися проти рішення адмін органу ; а заінтересоні особи - Які Прямо Задіяні або яких Прямо стосується рішення адмін органу ;

письмовий акт в якомму адмін орган приймає рішення ; про реалізацію положення публічного права ;


2 МОДЕЛЬ НіМЕЦЬКА ГРУПА КРАІН ;

оскарження до цивільноі юрисдикціі ; значне поширення після 2 світовоі війни ;

Німечинні Угорщині

1966 року внесення багато змін і доповнень ; зони розподілу Була запровадженна система окрема від властивому основній французькій адміністративній традицій але за анагією з цивільним процесом

визнається не обхідність наявність порушенного субєктивного права для порушнення справи ;

а під час розгялду Рівні процесуальні повноваження і вимагається щоб рішення суду постановлялася лише в тому випадку коли ріщення суду. ;носій субєктивного публічного права має право звернутися до адмні суду і ініціувати розгляд ; і винається в тому випадку що він може бути носіем цього адмін акту ;

анулювання індивідуального адмні рішень

анулювання адмні акту перегляд діі з приводу прийняття рішення ; адмін відмовилася приймати індивідуального рішенння ; можна оскаржити. ;

Основним законом в сфері адмні діял. параграф 42 ; можливість анулювання ; з вимогою прийняття адмні рішень з якою було відмовлено особі ;

федеральним законом встановленно Процедуру 1976 року ;

передбачає основні правила прийняття адмні. актів і щодо рішення адміністративних органів ;

німецька модель Специфіка щодо анулювання адміністративних актів ; дозволяється лише особам які є безпосередньо повзянані з розглядом цієюі справи а також адресати та треті сторони ( встановленні певні вийнятки ) щодо службовців поліціі ; що стосується загального інтересу ; виадні в виключно компетенцію ;

передбаченне не відклані процедури ; виконання ; і на суд покладенно обовязки забезпечити баланс переваг і тих негативних моментів з мотою не допустити не виконнаня рішення суду. Контрольні повноваження значно ширші порівнянно з франц ; німецький адмні суд проводить повний судовий розгляд ;

і друга особливість - як правило він стосується двох сторін ; ( а франц видача адмін акту )

ТРЕТЯ ГРУПА У ЯКИХ НІМЕЦЬКА БАЗОВА МОДЕЛЬ ;

угорщина ; два можливих порядки оскарження адміністративих рвшень ;

до суду

окремі з нагляду повноваження ;

довести свій правовий звязок з порушеним інтересом таким чином тільки особа яка повязана може звернутися з позовом ;

обмеження

ІСПАНІЯ ;

адмін суди - інтегрованні в систму на початку 20 ст. 1956 році адмін юстиція ;

іспанька модель зазнала переважного впливу німеччини ;

новий закон який визнає можливітсь подання позовів у випадку не виконання закону орагнами адміністарціі які підтверджують свій законний інтерес

ПОРТУГАЛЯ

ст. 68 конст. гарантоване право ;

основні види ;

порушення форми такого акту

закону

випадуку застосування заходів Не належних. ; не пропорційни

кас 2002 ; трансформація адмінстративного процесу ; ( до цього була просто перегляд законності ;) і визначенно 3 категоріі спорів

ПОЛЬША

адмінстративні трибунали воєводств ;

адмін рішення ;

Свій законний інтерес ; фо ; колективні утворення ; але перед цим обовязкове подання скраги ; який видав адмінстартиний акт ;

БРИТАНІЯ

ірландія також відноситься ; Такеж властиво;

оскарження до різих органів але в принципі до цивільних судів

розгядається цивіл юр. високим судом ( суд слухань ) для

суд апеляційний

традиційнорозглядалися 3 типи дій адміністарцій

наказів адмін органів орг публічних ; ( анулювати рішення )

Заборона певного адмін органу втручатися

1998 році Правила цивільного процедури ; спрощено до двох форм

накази

скарга для судового перегляду ;

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.