Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Організаціі ПУБЛІЧНОІ АДІМІНІСТРАЦІІПорівняльна правова характеристика

 

1. предмет ап украіни

2. система галуззі ап в укр і провідних європ краінах

3. методи правового регулювання

4. принципи ап

5. принципи європейського адмін простору та вимоги до діяльності публічноі адміністраціі

6. сформовані праввоі інстититути

7. обумовлено національними адмін традиціями ( 4 ) політичними культурними та іншими факторами

8. різнться обсяги та змііст предмету адмін права в сучасних французьких підручниках предмет ап він визначає предмет адмін права взаємостосунки з приватними особами, але не врегулювання прямо життя приватних осіб та взаємостосунки між ними ; в

8.

8.5 складових предмету укр адмін права ;

 

предмет поступово відходить від управлінського його розуміння ; ( радянського )

предмет укр ап трансформується в напрямку демократизаціі та повіншого врахування потреб реалізаціі, захисту прав і свобод людини ;

також важливо враховувати сформовані вітчязняною наукою підходи щодо розмежування сфер правового регулювання

У Франціі до сфер адмін права віднесені основні інституту та підінститути ;

Організаціі та діял адмін установ ( орагни публ адмін різних рівнів ; державноі служби; реалізаціі пуьл функ та повноважень ; загал спеціал адмін режими ; публ діял категоріі та режими карєра держ службовця ; вступ проходження ; контроль за публічноі адміністрацією ( контроль нагляду ; інститу медіатора ; доступу до іінформ ; перегляд мотиваціі та обгрунтування актів публіч адмін; юрисдикційний контроль ; а також адмін юстиціі

 

Конституційне право Франціі основоположні засади і принципи організаціі діяльності публічноі адміін ієрархія правових норм і загальні засади правового статусу овв

 

Вітчізняна наука АП до основ інститутів належить;

положення щодо правовог статусу громадяни приват особи в адмін правовідносинах ; ап правосубєктність ; овв ; президента укр ; інстиут адмінакти ;

адмінпроваджень та адмін процедур; адмінпослуг ; адмін відповідал

адмінюстиціі ; державний контроль за прийняттям адмін. актів ; перевірки діял осіб ; питання протидді корупціі ; питання судового адмін процесу ;

 

Великобританія істор традиція -- розглядати загальні засади організаціі органів публічноі влади в Конституційномі права

пит . адмін судового контролю за адмін діял ; пит. відповідал органів публ. влади в межах потреби конвенціі

переважне адміністративне право - судовий контроль за діяльностю ;

 

2.

В Украіні галузіі- загальнаособлива частина ; ( система )

 

Європа система галуззі набагато вужча у Франціі Бребан- орган. і діял. публіч адмін.

 

Німеччина широкий підхід ; всі реформи які впроваджувалися в Украіні ;

 

Галузь адмін права ЄС європейське адмін право

- самостійна наука і галузь права що почала відекремлюватися в резольтаті єроп адмін конверегенцці 80 роках це процес спрямований на зменшення розбіжностей та не відповідностей в адмін структурі та налагодження звязків;

 

літ. Зіллер

савіно касіс

мішель помон

олсен

вітчізнаяне ; пухтецька ; гриценко управління державного управління 7 том ;

 

відрізняється

1. змішана структура європ адміністраціі до якоі відносяться нац і наднаціонального рівня

2. наявності 3 стороніх відносини громадяни ; європ комісія і національна органи державного управління

3. існують інші принципи; ( європ не втручається ... )

 

Юрген Шварц Принципи

1. законності ( вужче рівністьперед законом)

2. скасованості ; можливість скасування акту ( не законних )

3. не дискримінаціі

4. юр визначеності

5. право на захист

6. пропорційності

7. поваги до фундаментальних прав людини і громадянина

8. субсидіарності ( найнижчий рівень ; виконання ; найближчий до споживача )

9. належноі адміністраціі ( вимоги до діял публічноі адміністраціі )

10. прозорості

11. застосування

12. прямоі діі

 

рад період не було власних принципів адмін права вони підмінялися принципи державного управління ( які ішли від партіі )

 

Глобальне адміністративне право на рівні інозем досліджень ; формув

провідна галузь права глобального рівня якою врегулювується правовідносини за участю специфічних суб’єктів глобальних.... ( міждержавні. установи , не формальні організаціі; урядові національні установи ; публічно правові утворення

приватні установи ( які мають вплив )

ці суб’єкти визначаються Кингзбері ;Бигнами ; Бюте ;

для чого формується глобальне адміністративне право ? ( ** не офіційно мати вплив)

 

МЕТОД : ( імперативний; диспозитивний метод )

 

Заборон

владних приписіввстановлення правил поведінки обов’язкових для виконання ;

дозволів ( розпошир в Європі ) види : видача ліцензій ; поширює дію не тьльки краіни видачі ліцензіі на інші краіни Шенгену ;

 

ПРИНЦИПИ

 

закріплення не Обовязково ; але найважливіші Повині бути Закріплені ; гарантовані державою;

 

Європ адмін простору

додаток 223-226 ст.

повітряний

морський

 

Взаємодіі публічних адміністрацій - європ адмін простір ;

Рекомендація ради європи про схвалення кодексу належноі адімін

матеріальних і процедурних принципів публічноі адміністраціі

 

модельний кодекс

 

Принцип

безстороності ( обєктивно ; факти ;

юр визначеності - органи публ влади не мож вживати заходи що діють ретроспективно

заборонено ; втруч у вирішення юр справ ( за винятком порушення публічного інтересу

у випадку накладаняя нових обов’язків органи публічноі влади необхідно встанов перехідний період і

3. розгляд впродовж Розумного часу ( порушення предмет для оскарження )

4. принцип участі органу публічноі влади зобовязанні надавати можливість участьприватних осіб забезпечувати ; в провадженнях які іх стосується ( обовязково залучається до розгляду

5. принцип поваги приватності ; конфіденційність ; пронизує все законадавство

6. принцип прозорості забезпечення інформування приватних

 

Принципи процедурні

1. надання всім приватнім особам право робити запит до органів публічноі влади; якщо. не вірно передаються до належного і розпочинається строк з належного адресату ;

2. право приватних осіб бути вислуханим перед прийняттям адмін рішення ( економія діяльносіт адміністраціі

3. право не регуляторних рішень; пропозиціі рекомендаціі з урахуванням громадської позиціі

4. принцип оплати адмін рішення; критеріі платності ; справедливі та обгрунтовані

5. форма адмін рішень. повині бути сформульовані простою зрозумілою мовою що просто сприймається особам яким вони адресуються; а тож необхідним є викладення підстав будь якого не сприятливого рішення ( ЕКОНОМІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖ СЛУЖБОВЦІВ)

6. персональні повідомлення про прийнятий акт зацікавленим особам ; окрім випад

7. вступ в силу адміністративних рішень ; не можуть мати ретроспективний ефект до дати що передує його прийняттю ; виконання індивідуальних рішень не можливо щодо осіб що не повідомлені ; поки належгимчином не повідомленні

8. виконання адмін рішень ( несення відповідальності за виконання власних рішень до рішень органів публічоі влади ) повідомлення про процедуру та підстави

9. зміни в індивідуальних адмін рішеннях допуск ..., якщо

 

 


 

 

Організаціі ПУБЛІЧНОІ АДІМІНІСТРАЦІІ

1. поняття публічноі адмінстраціі в зв європ краінах

2. система органів вв укр централ і місцевий рівень

3. загальні засади правового статусу КМУ. міністерства...

4. МС в укр

5. організація публічноі адмін

6. над національний аспект взаємодіі ПА європ краін в європ адмін просторі

 

поняття публічноі адміністраціі ПА органи виконавчоі влдаи тат органи місцевого самоврядування а також агенти публічноі адміністраціі !!! які на підставі зу або договору виконують ( нотаріуси типо ; по дорученню видають довідки...)

в укр тільки запровадж в теоріі укр і 2 складові ( 2 перші )

 

термін ПА не використовуються

європейських краінах поняття публічноі адміністраціі визнач в законах та національних конституціях краін членів єс ;

питання визначення організаціі!!! публічноі адміністраціі не можно втручатися ;

правове регулювання встановлення для діяльності ;

 

принципи ОРГАНІЗАЦІЇ публічноі адмін

1. децентралізаціі

2. деконцетраціі

3. централізація

 

децентралізація

 

1. територіальна (політична ) -оффіційне визнання державою адмін територіальні утвор ( області ) ; надання політична дерцентралізаці; організація на виборній основі

передача окремих повножень держави відповідним орагнам влади

 

2. технічна функціональна

- загально обсяг публічноі діяльності виділ в певний вид діяльності Франція поділ за послугами що надаються за послугами

- надання повноважень що до виду управління таким видом діяльності окремій визн...

-

 

порівняння з украіною поєднання принципу децентралізаціі і централізацію ку ст 132; в Європі за основу береться один принцип або або ;

 

Централізація - переважно вертикальні звязки управл відносини ; за яких верхні рівні наділені широкими повноваженнями ; а іх рішення важливі для ... ( жорстка Централізація - Радянська модель ; вплив до найнижчоі ланки ; вв - виконавці ; ) (укр статусні і повноважні закони )

 

 

висновок : переважній більшості краін європи не йдеться про поєданяння принципів ; а вони мають автономне значення ; оскільки централізація стосується тільки державного (вищого ) рівня ( в європ розуміні ) ; децентралізація за межі цього рівня ; за умови самостійності мс

 

Деконцентраціі виступає особливим видом децентрал розкрив через потребу підвищення ефективності виконання окреимх повноважень , для чого іх здійснення передається відповідним Агентам ; ( в укр не викорис ; згад лише в теоріі)

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.