Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Юридична відповідальність за порушення законодавства про формування, збереження та використання екомережі.Особи, винні у порушенні законодавства, що забезпечує формування, збереження та використання національної екологічної мережі, несуть відповідальність відповідно до закону.

Зокрема, законом України Про природно - заповідний фонд встановлено перелік правопорушень у сфері охорони й використання природно-заповідного фонду.

Адміністративна відповідальність наступає за порушення, що виражаються у:а) нецільовому використанні територій та об'єктів природно-заповідного фонду, порушенні вимог проектів створення та організації територій природно-заповідного фонду;б) здійсненні в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон забороненої господарської діяльності;в) організації на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, в їх охоронних зонах господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;г) невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду;д) порушенні строків і порядку розгляду клопотань про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;е) порушенні вимог щодо використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;є) перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;ж) псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду та зарезервованих для включення до його складу;з) самочинній зміні меж, відведенні територій та об'єктів природно-заповідного фонду для інших потреб.Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, передбачає накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їхнього перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, карається штрафом від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, здійснюють районні (міські) суди.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про екологічну мережу передбачена Кримінальним Кодексом України.

Майнова шкода, заподіяна об’єктам національної екомережі відшкодовується незалежно від того, чи притягувалися винні до адміністративної або кримінальної відповідальності за ці правопорушення. Така шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення.

Крім того, законом Про природно - заповідний фонд передбачено, що розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються на основі кадастрової еколого - економічної оцінки включених до його складу територій та об'єктів, що проводиться відповідно до спеціальних такс, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.1998р. «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду» встановлені такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об’єктів природно-заповідного фонду юридичними і фізичними особами внаслідок:

- незаконної вирубки або пошкодження деревних видів рослин і таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня припинення росту ;

- пошкодження деревних видів рослин і таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту ;

- знищення або пошкодження лісових культур, молодняку природного походження, самосів на площах, призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників ;

- знищення або пошкодження трав'яного покриву ;

- незаконного збору (або знищення) дикорослих нижчих і вищих трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід, горіхів, лікарської та технічної сировини, живиці та інших деревних соків, лісової підстилки, другорядних лісових матеріалів, грибів ;

- незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження ;

- пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об'єктів ;

- проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;

- самовільного використання їхніх земель ;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків;

- знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів та інших споруд.

За порушення правил відпуску деревини на пні під час здійснення лісогосподарських заходів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду застосовується постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 1993р., №118, якою встановлені розміри майнових стягнень за порушення правил відпуску деревини на пні, що зростають у півтори рази.

Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про національну екологічну мережу працівниками при виконанні ними трудових обов’язків передбачена трудовим законодавством.

 

Питання для самоконтролю та перевірки:

 1. Що таке національна екологічна мережа і з якою метою вона формується?
 2. Назвіть структурні елементи національної екологічної мережі.
 3. Які природні об’єкти та території належать до ключових територій екомережі?
 4. Назвіть сполучні території (екокоридори) національної екологічної екомережі.
 5. Яку роль виконують буферні території екомережі?
 6. Перерахуйте складові природно-заповідного фонду України.
 7. Що належить до зон з особливим режимом використання земель?
 8. Для чого виділяють відновлювані території?
 9. До складу яких категорій земель входять рекреаційні зони і які функції вони виконують?
 10. Що таке Зелена книга України та чим вона відрізняється від Червоної книги?
 11. Які види відповідальності передбачено за порушення проти національної екологічної мережі?

 


[1]Відомості Верховної Ради України, 2000, N 47, ст.405

[2] Відомості Верховної Ради України, 2004, N 45, ст.502

[3] Офіційний вісник України. – 2001. - №49. – Ст.2192.

[4] Відомості Верховної Ради України, 1992, N 34, ст.502

[5] Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К., 2003. – С.56.

[6] Відомості Верховної Ради України, 2000, N 50, ст.435

[7] Офіційний вісник України вiд 20.09.2002 - 2002 р., № 36, стор. 38, стаття 1692

 

[8] Відомості Верховної Ради України вiд 26.07.2002 - 2002 р., № 30, стаття 201

 

[9] Офіційний вісник України від 01.06.2007 - 2007 р., № 37, стор. 207, стаття 1483

 

[10] Правовий режим охорони та використання земель водного фонду та земель лісогосподарського призначення проаналізовано у відповідних розділах цього навчального посібника.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.