Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Україна післявоєнного періоду (1945-1985 рр.) 

План семінарського заняття

1. Труднощі відбудови зруйнованого в роки війни народного господарства України. Голод 1946-1947 рр. Повоєнний сталінський режим.

2. Україна в період хрущовських реформ. Пошук оптимальних шляхів розвитку економіки.

3. Україна в умовах брежнєвського “застою” суспільно-політичного та національно-культурного життя. Дисидентський рух (1965-1985).

Теми рефератів

Українська РСР у перше повоєнне десятиріччя.

М.С.Хрущов. Політичний портрет.

Л. І. Брежнєв. Політичний портрет.

Боротьба з прогресивними ідеями в Україні 70-80-х рр. Дисидентство.

 

Література

1. Бойко О. Історія України. – К., 1997.

2. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Л., 1993.

3. Історія України. Курс лекцій. Кн. 2. – К., 1991.

4. Історія України. Видання 2-ге. – Л., 1998.

5. Коваль М. В. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства //Сторінки політичної історії України. –

К., 1990.

6. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1996.

7. Шаповал Ю. І. М.С.Хрущов. Нарис політичної діяльності // Сторінки політичної історії України. – К., 1990.

Контрольні запитання до теми

1. Охарактеризуйте особливості соціальної політики у період повоєнної відбудови народного господарства України.

2. Назвіть причини, масштаби і наслідки голодомору 1946 – 1947 рр.

3. Як відбувалася радянізація західних областей України у післявоєнні роки?

4. Чим пояснити ідеологічний наступ сталінізму на українську інтелігенцію?

5. Які характерні риси „хрущовської відлиги”? Охарактеризуйте особливості культурного життя цього періоду в Україні.

6. Які характерні риси та особливості у розвитку економіки України сталінського, хрущовського та брежнєвського періоду?

7. Назвіть причини усунення М. Хрущова від партійного та державного керівництва в СРСР. Які сили організували змову?

8. В яких формах проявлялися особливості партійного керівництва П. Шелеста? В чому полягала причина його усунення від посади першого секретаря ЦК КП України?

9. Розкажіть про зміну курсу внутрішньої політики після переходу політичної влади в УРСР до В. Щербицького.

10. Розкрийте причини виникнення, сутність та форми дисидентського руху в Україні.

 

Тема ХІІІ

Україна в умовах будівництва суверенної держави

(90-і рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)

 

План семінарського заняття

1. Боротьба за незалежність України у 1989 - 1991 рр.

2. Проголошення Акту незалежності України.

3. Українські політичні партії і рухи та їх роль у державотворчих процесах.

4. Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції 1996 р.

Політичне і соціально-економічне становище незалежної України, проблеми реформування українського суспільства на сучасному етапі.

Теми рефератів

Спроба державного перевороту в Москві 19-21 серпня 1991 р. та його наслідки.

Українсько-російські стосунки у 1991-2002 роках.

Встановлення і розвиток багатопартійної системи в Україні.

Українська національно-державна символіка: зміст та історія.

Література

1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. - К., 1991.

2. Бойко О. Україна 1991-1995 рр. - К., 1996.

3. Гончарук Г. Одеса і президент. Одеса, 2002.

4. Декларація про державний суверенітет України. - К., 1991.

5. Історія українського війська (1917-1995).-Львів, 1996.

6. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. - К., 1996.

7. Литвин В. Політична арена України. - К., 1994.

8. Литвин В. Украина: политика, политики, власть. - К., 1997.

9. Луканов Ю. Третій президент. (Л.Кучма). - К., 1996.

10. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1998.

11. Політичні партії в Україні. – К., 1993.

12. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.

13. Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1994.

14. Українська державність у XX столітті. -К., 1996.

15. Цвілюк С. А. Відродження держави: Україна 1991-2001 рр. -

Одеса, 2002.

Контрольні запитання до теми

 

1. Чим були викликані суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення державної незалежності?

2. Що таке „Огарьовський процес”?

3. Які принципи покладено в основу Декларації прав національностей України і що вони гарантують представникам усіх національностей?

4. Чому спроба державного перевороту 19 серпня 1991 року та його провал створили сприятливі умови для реалізації права на самовизначення колишніх радянських республік?

5. Які завдання постали перед Україною після проголошенням Акту незалежності України?

6. Які національно-культурні процеси відбуваються в українському суспільстві на сучасному етапі?

7. Охарактеризуйте фактори, що спричинили економічну кризу 90-х років ХХ ст. в Україні?

8. В чому головна відмінність Конституції незалежної України від радянських конституцій?

9. Охарактеризуйте головні засади сучасної внутрішньої та зовнішньої політики Української держави.

10. В чому суть протистояння серед представників демократичних сил після помаранчевої революції?

 

З М І С Т

 

Теми першого модулю

Тема 1. Історія України найдавніших часів .............................................4

Тема 2. Східнослов’янська держава Київська Русь: виникнення,

розвиток і занепад............................................................................9

Тема 3. Українські землі у складі іноземних держав

(друга пол. XIV ст. – перша пол. XVII ст.) ....................................12.

Тема 4. Українське козацтво: виникнення, розвиток і роль

в історичній долі українського народу ...........................................15

Тема 5. Національно-визвольна війна українського народу

1648–1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького .................20

Тема 6. Україна в другій половині XVII-XVIII ст. Знищення

Росією української державності ......................................................25

Тема 7. Україна у складі Російської та Австро-Угорської

імперій. Національне відродження України в ХІХ ст. ...........30

Теми другого модулю

Тема 8. Соціально-економічні та політичні процеси в Україні

на початку ХХ ст. ..........................................................................35

Тема 9. Українська національно-визвольна революція

1917-1920 рр. Утворення УНР ........................................................39

Тема 10. Україна в умовах тоталітарної радянської системи

(1920-1930-ті рр.) ................................................................................. ..... 44

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) ..............49

Тема 12. Україна у післявоєнний період (1945-1985 рр.) .......................52

Тема 13. Україна в умовах будівництва суверенної держави

(90-і рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)..................................55

 

Навчальне видання

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.