Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Україна в умовах тоталітарної радянської системи(1920-1930-ті рр.)

 

План семінарського заняття

 

1. Україна в період НЕПу. Входження до СРСР. Українізація та її наслідки.

2. Індустріалізація в Україні.

3. Запровадженя антинародного колгоспного ладу. Штучний голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні.

4. Сталінські репресії в Україні та їх трагічні наслідки.

5. Західноукраїнські землі в умовах польського панування.

 

Теми рефератів

 

Політика “українізації” 20-30-х рр.: історія, проблеми, укроки.

Особливості індустріалізації в Україні.

Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні.

Сталінський терор в Україні.

Радянсько-німецький альянс 1939 року і Україна.

 

Література

 

1. Бойко О. Історія України.- К., 1997.

2. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993.

3. Голодомор 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990.

4. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20-30-ті рр. - К., 1991.

5. Історія України: нове бачення. Т.2. - К., 1991.

6. Кульчицький С. Ціна “великого перелому”. - К., 1991.

7. Лозицький В.С. Політика “українізації” в 20-30-х роках: історія, проблеми, уроки.// Сторінки політичної історії України. - К., 1990.

8. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1991.

9. Цвілюк С. А. Українізація України: Тернистий шлях національно-

культурного відродження за доби сталінізму. – О.: Маяк, 2004.

10 Цвілюк С. А. Трагедія нескореної нації: Політичний і національний терор України в період сталінського тоталітаризму. – О.:

Астропринт, 2005.

Контрольні запитання до теми

 

1. Назвіть причини переходу більшовиків від політики „воєнного комунізму” до нової економічної політики. В чому її сутність? Які економічні та соціальні наслідки непу?

2. Коли і як відбувся процес утворення СРСР? Які наслідки це мало для України?

3. Коли і чому більшовицьке керівництво вдалося до політики „коренізації” і в чому її суть? Чому в Україні вона перетворилася на „українізацію”?

4. В чому суть сталінської політики форсованого соціалістичного будівництва? Які наслідки індустріалізації для України?

5. Якими методами здійснювалася колективізація в Україні? В чому полягали її трагічні економічні, соціальні та демографічні наслідки для української нації?

6. Які причини голодомору-геноциду в Україні 1932 – 1933 років?

7. Чим зумовлювалися масові сталінські репресії в Україні наприкінці 1920-х – у 1930-х роках? Розкрийте масштаби більшовицького терору та його трагічні наслідки в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства.

8. Розкрийте дві протилежні тенденції, притаманні національно-культурним процесам в Україні в умовах так званої „культурної революції”.

9. Які наслідки мало встановлення сталінського тоталітарного режиму?

 

Тема ХІ

Україна в роки Другої світової війни

(1939-1945 рр.)

План семінарського заняття

1. Початок Другої світової війни і приєднання Західної України до СРСР.

2. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Боротьба народу України проти фашистських окупантів у 1941–1942 рр. Оборона Києва, Одеси, Севастополя.

3. Україна в планах гітлерівської Німеччини.

4. Рух опору окупаційному режиму в Україні: радянські партизани та українські повстанці.

5. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом.

 

Теми рефератів

Причини і наслідки поразок радянських військ на першому етапі війни.

Героїчна оборона Києва, Одеси і Севастополя та її історичне значення.

Війна на два фронти: ОУН-УПА в боротьбі проти німецьких

окупантів та сталінського режиму.

 

Література

1. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. - К., 1995.

2. Друга світова війна і Україна. - К., 1996.

3. Історія України. Курс лекцій. Т.2. - К., 1992.

4. Історія України. - Львів, 1998.

5. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Львів, 1993.

6. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952 – Львів, 1992.

7. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1991.

8. Цвілюк С. А. Двадцять два місяці: Україна доби від пакту Ріббентропа – Молотова до нападу Німеччини на СРСР. – О., 2011.

9. Українська державність у ХХ столітті. - К., 1996.

 

Контрольні запитання до теми

 

1. В результаті яких подій були возз’єднані українські землі у 1939 – 1940 рр. і в чому полягає його історичне значення?

2. Охарактеризуйте причини поразок Червоної Армії у початковий період війни між СРСР і Німеччиною.

3. Яку мету ставила гітлерівська Німеччина щодо України?

4. Дайте оцінку участі руху Опору України у розгромі фашистських окупантів.

5. Що собою являла УПА та яка її участь у боротьбі проти німецьких окупантів?

6. Яка подія стала початком визволення території України від німецьких загарбників?

7. Охарактеризуйте наслідки Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни для України.

8. Який внесок українського народу у перемогу над фашизмом? Якою ціною була здобута Перемога?

 

Тема ХІІ
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.