Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Українське козацтво: виникнення і розвиток, роль в історичній долі українського народуПлан семінарського заняття

1. Зародження українського козацтва. Перші січі. Дмитро Вишневецький.

2. Участь козацтва у боротьбі проти турецько-татарської агресії.

3. Козацько-селянські антипольські повстання кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

4. Українська культура козацької доби.Зародження й розвиток нової української мови.

Теми рефератів

Гетьман Петро Сагайдачний – талановитий козацький полководець і флотоводець.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – першої половини XVII ст.

 

 

Література

1. Аркас М. Історія України-Руси. – К., 1990.

2. Боплан Гійом Левассер. Опис України. – Львів, 1990.

3. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1998.

4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

5. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

6. Грушевский М. Очерки истории украинского народа. – К., 1991.

7. Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів, 1991.

8. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – К., 1997.

9. Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1993.

10.Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. – Львів, 1990.

Контрольні запитання до теми

1. Які причини й особливі умови виникнення й розвитку українського козацтва?

2. Чому останньої чверті ХV століття різко зросла загроза Україні з південного сходу?

3. Які відмінності між реєстровим і низовим козацтвом позначилися на характері та результатах козацько-селянських повстань кінця ХVІ – першої половини ХVІІ століть?

 

Тема V

Національно-визвольна війна українського народу

Рр. під проводом гетьмана Богдана Хмельницького

План семінарського заняття

1. Причини і перший етап визвольної війни 1648 – 1657 рр. Перші перемоги повсталого народу. Богдан Хмельницький.

2. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні. Організація української державності.

3. Другий і третій етапи українсько-польської війни. Зборівський і Білоцерківський мирні договори.

4. Переяславська рада 1654 року. Березневі статті Богдана Хмельницького та їх історичне значення.

5. Завершальний період війни. Наслідки війни.

 

Теми рефератів

Богдан Хмельницький – видатний полководець, дипломат, державотворець.

Максим Кривоніс, Данило Нечай, Іван Богун – герої Визвольної війни 1648-1657 рр.

Українсько-московський договір 1654 р. та його наслідки.

Література

1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність.- К., 1994.

2. Борисенко В. Й. Курс української історії.- К., 1998.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України.- К., 1990.

4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України.- Л.,1993.

5. Історія України. Вид. 2-ге.- Львів, 1998.

6. История Русов.- К.,1991.

7. Історія українського війська. Т. 1. – К., 1993.

8. Костомаров М. Богдан Хмельницький: Історичний нарис.- К., 1992.

9. Мельник Л. Г. Герої народних повстань.- К., 1990.

10. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький.- К., 1994.

11. Субтельний О. Україна: Історія.- К., 1991.

12. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі.- К., 1960.

 

Контрольні запитання до теми

1. Які зміни відбулися в соціально-правовому становищі козацтва в період Хмельниччини?

2. Окресліть територіальні межі держави Богдана Хмельницького, відродженої в 1649 році.

3. Розкрийте політико-правовий зміст Переяславської угоди 1654 року.

 

Тема VІ

Україна в другій половині XVII-XVIII ст. Знищення Росією української державності

План семінарського заняття

1. Україна після смерті Богдана Хмельницького:

а) боротьба за збереження незалежності. Гетьман Іван Виговський;

б) поділ України на Правобережну і Лівобережну. “Велика руїна”.

2. Гетьманська Україна у складі Російської імперії. Гетьман Іван Мазепа та його спроба відновити незалежність України.

3. Гетьманська Україна у другій половині XVIII ст.:

а) тимчасове відновлення автономії України. Кирило Розумовський;

б) ліквідація Гетьманщини і зруйнування Запорозької Січі.

4. Занепад Польщі і новий поділ українських земель.

5. Антикріпосницька боротьба українського селянства. Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух. Повстання в Турбаях.

Теми рефератів

Війна між Україною і Московським царством 1658 року.

Гетьман Іван Мазапа як дердавний і культурний діяч.

Конституція Пилипа Орлика.

Кирило Розумовський – останній гетьман України.

Максим Залізняк, Іван Гонта, Олекса Довбуш – керівники антикріпосницької боротьби українського селянства.

Література

1. Брайчевський М., Марочкін В. Іван Мазепа: правда і вигадки // Україна.- 1990, №6.

2. Бойко О. Історія України.- К., 1997.

3. Борисенко В. Й. Курс української історії.- К., 1998.

4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.- К., 1991.

5. Гуслистий К. Коліївщина: Історичний нарис.- К.,1947.

6. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України.- Л., 1993.

7. Крип’якевич І.П. Історія України.- Львів, 1990.

8. Лола О. Гайдамацький рух на Україні в 20-60-х рр. XVIII ст.- К., 1965.

9. Смолій В. А. Максим Залізняк.// УІЖ, 1990, №3.

10. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1991.

Контрольні запитання до теми

 

1. Розкрийте основні передумови й причини „Великої Руїни”. Покажіть її суть і наслідки для української державності.

2. Проаналізуйте основні напрямки політичної орієнтації українських гетьманів після смерті Богдана Хмельницького.

3. Чому в 1708 р. Мазепа перейшов на бік шведів? Чи був цей вчинок

зрадою українському народові?

4. Охарактеризуйте причини гайдамацького руху на Правобережній

Україні й ставлення російських правлячих кіл до нього.

6. Чому Катерина ІІ допомогла польській шляхті придушити

гайдамаччину?

7. Як і коли були інкорпоровані українські етнічні землі до складу

Російської та Австрійської імперій?

 

Тема VІІ
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.