Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Особливості ведення документації корекційним педагогом та педагогом-вихователемДокументація ділиться на п'ять категорій:
1. нормативно-правову (закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України);
2. навчально-методичну (підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо);
3. довідково-інформаційну (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо);
4. обліково-статистичну (облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.);
5. для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо).
Рекомендовані обліково-реєстраційні документи практичного психолога:
- Журнал щоденного обліку роботи;
- Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи;
- Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій;
- Індивідуальні картки психолого-педагогічного консультування;
- Журнал (протокол) психологічного аналізу уроків.

Планування діяльності педагогів здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України за річним планом роботи (обов’язково), місячним (за потребою), щоденним обліком роботи (обов’язково). Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу. План роботи затверджується завідуючою, погоджується методистом.

Статистична звітність практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів здійснюється за семестр у визначені терміни. Здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога.Аналітична звітністьздійснюється за рік.

Документація відповідає «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах», включає

· перспективний план корекційно-відновлюваної роботи;

· книгу обліку дітей із зазначенням діагнозу;

· картки мовленнєвого розвитку на кожну дитину;

· індивідуальні картки стану здоров’я і розвитку дитини;

· плани індивідуальної роботи та занять у підгрупах;

· книгу аналізу результативності індивідуальної корекційно-відновлювальної роботи з дітьми;

· книгу взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи;

· журнал щоденного відвідування дітей;

· журнал обліку ( руху ) дітей;

· індивідуальні зошити дітей ;

· звіти за результатами корекційної роботи (два рази на рік).

Загальна характеристика контингенту спеціальних ДНЗ для дітей із психофізичними вадами

Починаючи з середини ХІХ століття в Україні були створені перші спеціальні заклади для дітей з вадами інтелекту, діяльність яких створювались на основі благодійності.

За даними 2005 року в країні була створена диференційна система навчання дітей. Існує дві форми навчання дітей з вадами інтелекту: індивідуальна (домашня) та загальна (шкільна, дошкільна).

Колегія Міністерства освіти і науки України і Президія АПН України затвердили "Державний стандарт спеціального навчання", концепцію "Реабілітація дітей з порушенням інтелектуального розвитку". Концепцією визначено певні етапи, умови, механізми розвитку сітки варіативних спеціальних дошкільних і шкільних закладів.

В охороні здоровя є спеціальні ясла і спеціальні психоневрологічні санаторії з цілодобовим перебуванням дітей з органічним пошкодженням ЦНС. В спеціальні ясла приймаються діти віком від 2-4 років. Від 4-8 років діти направляються в психоневрологічні санаторії. В дані заклади приймаються діти з діагнозом олігофренії у ступені дебільності складної форми. Діти з діагнозом олігофренії в ступені імбецильності направляються в заклади системи соціального забезпечення.

Завершено роботу з розробки державного стандарту початкової спеціальної освіти, що охоплює зміст освітніх галузей і базовий навчальний план обовязковий для всіх типів спеціальних закладів. Даний план поділяє 3 види обовязкових навчальних занять: заняття, що становлять основу загальної середньої освіти та містить компенсаторно-корекційний блок, індивідуальні та групові корекційні заняття, заняття за вибором учнів.

Систему закладів д. о. дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, складають:

-будинки дитини – ДНЗ для дітей до 4 років:

-спеціал. та санаторні ДНЗ (ясла-садки) компенсую чого типу для д. від 2 до 7(8) років;

-ДНЗ (ясла-садки) комбінованого типу(від 2міс. до 6(7)р.), у складі яких можуть бути групи загального ровитку, ком пенс. типу, сімейні, прогулянкові;

-ДНЗ(центри розвитку дитини), в яких забезпечується фіз., роз., психологічний розвиток, корекція псих. і фіз. розвитку, надання консультативної допомоги сім'ям та ін.

Як зазначено у Положені про ДНЗ, для дітей із психофіз. порушеннями створюються такі ДНЗ:

-ясла-садок комп.типу(спец., санаторні) – для дітей від 2 до6(7) р., які потребують корекції фіз, роз. розвитку;

-ясла-садок комбінованого типу – для д. від 2м. до 6(7) р., до складу якого можуть входити групи заг.розв., спец., санаторні, сімейні, прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях;

-центр розвитку дитини – для д. від 2 до 6(7)р., які виховуються вдома чи відвідують інші заклади, і де забезпечується їх фіз..,роз. і психологічний розвиток та одоровлення, а в разі потреби – корекціяфіз.,роз. розвитку;

-ясла-садок сімейного типу – для д. від 2м.до 6(7) р., які перебувають у родинних стосунках, і де забезпечується їх догляд, розвиток, вих.. і навч. в умовах сім'ї.

Відповідно до «Порядку комплектування ДНЗ(груп)компенсую чого типу» спеціальні ДНЗ(групи) створюються для дітей, які потребують корекції фіз.,роз. розв. з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату,з розумовою відсталістю,з затримкою психічного розвитку.Мета ДНЗ комп.типу – зміцнення здоров'я, розвитку й формуванні особистості,забезпечення соціально-психологічної реабілітації, адаптації до школи.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.