Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Принципи, зміст та осн. напрямки кор.-пед. д-сті вихователя. 

1.Провідним у системі спеціальної корекційно-педагогічної діяльності повинен стати принцип системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач, де системність і взаємообумовленість завдань відображають взаємопов'язаність розвитку різних сторін особистості дитини та нерівномірність розвитку.
2.Реалізація принципу єдності діагностики і корекції забезпечує цілісність педагогічного процесу. Неможливо вести ефективну та повномасштабну корекційну роботу, не знаючи вихідних даних про об'єкт. Важко підібрати необхідні методи і прийоми корекції, якщо у нас немає об'єктивних даних про дитину, про причини і характер відхилення.
Корекційно-педагогічний процес вимагає постійного систематичного контролю, фіксації змін або їх відсутності, тобто контролю динаміки перебігу та ефективності корекції; проведення діагностичних процедур, які пронизують (охоплюють) всі етапи корекційно-педагогічної діяльності - від постановки цілей до її досягнення, отримання кінцевого результату.
3. Принцип урахування індивідуальних і вікових особливостей дитини в корекційно-педагогічному процесі.
4. Принцип комплексного використання методів і прийомів корекційно-педагогічної діяльності. В корекційній педагогіці необхідна якась сукупність способів і засобів, методів і прийомів, що враховують і індивідуально-психологічні особливості особистості, і стан соціальної ситуації, і рівень матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу, і підготовленість до його проведення педагогів. Повинні бути присутніми при цьому і певна логіка і послідовність застосування педагогічних методів і корекційних прийомів, певна ступінчастість впливу на дитину, його емоційно-чуттєву сферу.
5. Принцип інтеграції зусиль з найближчого соціального оточення. Дитина не може розвиватися поза соціального оточення, він активний його компонент, складова частина системи цілісних соціальних відносин. Відхилення в розвитку і поведінці дитини - результат не тільки його психофізіологічного стану, але і активного впливу на нього батьків, найближчих друзів і однолітків, педагогічного та учнівського колективів школи;

Оскільки корекційно-педагогічна діяльність - складова частина єдиного педагогічного процесу, вона повинна володіти певним «робочим полем», бути окреслена «колом впливу», сферою свого впливу, мати певну структуру та напрямки (вектори) впливу.
По-перше, в рамках концепції спеціальної освіти і виховання аномальних дітей корекційно-педагогічна робота займає центральне положення в єдиному педагогічному процесі. По-друге, корекційна діяльність, будучи складовою частиною загальної освіти, в той же час має свою специфічну спрямованість при здійсненні навчально- виховного процесу. По-третє, за обсягом і значущістю корекційно-педагогічного процесу в системі спеціальної освіти йому відводиться досить помітне місце на перетині складових освітнього процесу (навчання, виховання, розвиток). По-четверте, і це особливо важливо, корекція як соціальна система повинна мати самостійний вихід, взаємодіяти із соціальним середовищем, оскільки воно для корекційно-педагогічного процесу є не компонентним елементом, а навколишнього сферою, тим самим кордоном поля взаємодії і взаємовпливу компонентів єдиного педагогічного процесу.
Визначивши рамки корекційно-педагогічної діяльності та його провідні компоненти, позначимо провідні напрямки цього процесу: - коригуючий вплив на дитину середовищем (природним, соціальним), тобто «Терапія середовищем»; - організація навчального процесу (його корекційна спрямованість); - спеціальний підбір культурно-масових та оздоровчих заходів; - психогігієна сімейного виховання. Ці напрями можуть бути представлені у вигляді тактичних кроків: - вдосконалення досягнень сенсомоторного розвитку; - корекція окремих сторін психічної діяльності; - розвиток основних розумових процесів; - розвиток різних видів мислення; - корекція порушень у розвитку емоційно-особистісної сфери; - розвиток мовлення, оволодіння технікою мови; - розширення уявлень про навколишній світ і збагачення словника; - корекція індивідуальних прогалин в знаннях. У корекційно-педагогічної діяльності, як у всякому виді діяльності, існують певний інструментарій, методи, прийоми і засоби досягнення поставленої мети, реалізації конкретних завдань, здійснення відповідних заходів з різних аспектів і напрямків діяльності.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.