Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Криволінійний рух. Рух по колу

204. (с) Диск за 10 с робить 40 обертів. Визначте період його обертання та обертову частоту.

205. (с) За який час тіло здійснить 60 повних обертів, якщо період його обертання становить 2 с?

206. (с) Хлопчик обертає кульку, прив’язану до нитки, з частотою 5 об/с. Визначте період обертання кульки.

207. (с) Визначте кутову швидкість, з якою рухається секундна стрілка звичайного механічного годинника.

208. (с) Горизонтальна платформа обертається навколо вертикальної осі,здійснюючи 2 оберти за 1 с. Визначте кутову швидкість обертання платформи.

209. (с) З якою частотою обертається матеріальна точка, якщо кутова швидкість її обертання становить 31,4 рад/с?

210. (с) Автомобіль рухається по закругленій ділянці шляху радіусом 50 м із постійною за модулем швидкістю 72 км/год. Визначити доцентрове прискорення руху автомобіля на цій ділянці шляху.

211. (с) Літак на швидкості 360 км/год виконує фігуру вищого пілотажу «мертву петлю» радіусом 400 м. Визначити величину доцентрового прискорення, з яким рухається літак.

212. (с) Трамвай рухається по закругленню радіусом 50 м. Визначити швидкість руху трамвая, якщо його доцентрове прискорення становить 0,5 м/с2.

213. (с) Визначте доцентрове прискорення, з яким рухаються крайні точки карусельного станка, віддалені від осі обертання на 2 м, якщо кутова швидкість обертання становить 1,5 рад/с.

214. (с) Під час обертання вала радіусом 10 см доцентрове прискорення для точок його поверхні становить 10 м/с2.Визначте кутову швидкість обертання вала.

215. (с) Визначте кутову швидкість обертання штучного супутника землі, що робить один оберт за 105 хв.

216. (д) Радіус ручки коловорота колодязя в 3 рази більший за радіус вала, на який намотується трос. Яка лінійна швидкість кінця ручки коловорота під час піднімання відра з глибини 10 м за 20 с.

217. (д) Тіло рухається по колу радіусом 20 см. Знайдіть шлях та модуль його переміщення за проміжок часу, що дорівнює: а) періоду його обертання; б) половині періоду його обертання; в) чверті періоду його обертання.

218. (д) Велосипедист рухається по колу радіусом 150 м, роблячи чверть оберту за хвилину. Визначте шлях та переміщення велосипедиста за6 а) 60 с; б) 120 с.

219. (д) Кутова швидкість обертання лопатей вентилятора становить рад/с. Визначте, скільки обертів за 6 с здійснює вентилятор.

220. (д) За який час колесо, обертаючись із кутовою швидкістю рад/с, здійснить 150 обертів?

221. (д) колесо велосипеда має діаметр 80 см. З якою швидкістю рухається велосипедист, якщо колесо велосипеди здійснює 150 обертів за хвилину? З якою кутовою швидкістю обертається колесо?

222. (д) Знайдіть максимальну швидкість, з якою може обертатися шліфувальний круг діаметром 30 см, якщо допустима обертова частота для нього становить 1800 об/хв.?

223. (д) Точильний круг має діаметр 350 мм. Лінійна швидкість точок його робочої поверхні не може перевищувати 31,5 м/с. Чи можна насадити цей круг на вал електродвигуна, який здійснює: а) 1450 об/хв.; б) 2 000 об/хв.?

224. (д) Колесо радіусом 80 см котиться по горизонтальній дорозі без проковзування. Який шлях воно пройде, зробивши 20 обертів?

225. (д) Диск діаметром 30 см котиться по горизонтальній дорозі. Скільки обертів робить диск, якщо пройдений ним шлях становить 90 м?

226. (д) З якою лінійною швидкістю рухаються точки земної поверхні на екваторі в процесі добового обертання? Радіус Землі становить 6 400 км.

227. (д) Знайдіть лінійну швидкість добового обертання точок земної поверхні на широті Дніпропетровська (500).

228. (д) У скільки разів зміниться швидкість руху супутника по орбіті, якщо радіус орбіти збільшити у 3 рази, а період обертання – у 6 разів?


229. (д) Порівняти кутові та лінійні швидкості обертання точок на ободах шківів генератора 1, вентилятора 2 та двигуна 3.


230. (д) Шківи радіусами 10 та 15 см з’єднані між собою ремінною передачею. Більший шків виконує 90 об/хв.. Визначте лінійну швидкість руху ременя та період обертання меншого шківа.

231. (д) Радіус кола, вздовж якого рухається кінець секундної стрілки, дорівнює 0,8 см, хвилинної – 2 см, годинної – 1,5 см. Знайти лінійні та кутові швидкості руху стрілок годинника.

232. (д) Місяць рухається навколо землі по колу радіусом 384 000 км з періодом 27 діб 7 годин 45 хв. Яка лінійна швидкість та доцентрове прискорення руху Місяця навколо Землі?

233. (д) Два вали з’єднані нескінченним пасом. Ведучий вал робить 150 обертів за хвилину. На веденому валу, який повинен давати 375 об/хв., насаджено шків діаметром 250 мм. Якого діаметра повинен бути шків на ведучому валу? З якою швидкістю рухається пас ремінної передачі?

234. (д) Визначте доцентрове прискорення, лінійну швидкість точок екватора та кутову швидкість обертання Землі навколо Сонця. Вважати, що радіус Землі 6 400 км, відстань між центрами Сонця та Землі 150 млн.км.

235. (д) Швидкість точок екватора Сонця при його обертання навколо власної осі становить 2 км/год. Обчислити період обертання Сонця навколо власної осі на доцентрове прискорення точок екватора Сонця. Радіус Сонця 696 000 км.

236. (д) Тягарець, підвішений на нитці довжиною 1,25 м, відхиляють так, що нитка розташована горизонтально, а потім тягарець відпускають. Визначте доцентрове прискорення, з яким тягарець проходить положення рівноваги, якщо у нижній точці траєкторії швидкість тягарця становить 5 м/с.

237. Лінійна швидкість обертання точок на ободі маховика становить 6 м/с, а точок, що лежать на 10 см ближче до осі – 4 м/с. Визначте радіус маховика та кутову швидкість його обертання.

238. Визначте діаметр колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок, що лежать на 4 см ближче до осі обертання.

239. Диск обертається з кутовою швидкістю 3 рад/с. Відносно диска по радіусу рухається тіло зі швидкістю 0,4 м/с. Знайдіть швидкість цього тіла відносно Землі, коли воно буде на відстані 10 см від осі обертання.

240. Гелікоптер почав знижуватися вертикально із прискоренням 0,2 м/с2. Лопаті його гвинта мають довжину 5 м і обертаються із частотою 300 об/хв.. скільки обертів робіть гвинт за час зниження гелікоптера на 40 м? Визначте також лінійну швидкість і доцентрове прискорення для кінців лопатей гвинта відносно корпуса гелікоптера.

241. Скільки обертів робить дзиґа, що обертається із частотою 251,2 рад/с, за час її вільного падіння з висоти 5 м?

242. На диск, який обертається із частотою 45 об/хв., з висоти 70 см падає кулька. За час її падіння диск встигає повернутися на 1020. За цими даними визначте прискорення вільного падіння кульки.

243. Хлопчик у вертикальній площині обертає камінь, прив’язаний до мотузки довжиною 60 см, здійснюючи 4 об/с. Мотузка обривається у момент, коли швидкість каменя напрямлена вертикально вгору. На яку висоту від точки обриву піднявся камінь? Вважати, що прискорення вільного падіння становить 9,8 м/с2.

244. Згідно із моделлю атома, запропонованого Резерфордом, електрон в атомі водню рухається по коловій орбіті із сталою за модулем швидкістю. Визначити доцентрове прискорення електрона, якщо радіус його орбіти становить 0,05 нм, а швидкість руху по ній – 2,2 Мм/с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.