Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прямолінійний рівнозмінний рух

133. (с) Потяг рушає зі станції метро. За який час досягне швидкості 72 км/год, якщо прискорення його руху становить 1 м/с2? Яку відстань він подолає при цьому?

134. (с) Реактивний літак, маючи швидкість 324 км/год, іде на посадкову смугу. За який час він зупиниться і який шлях по посадковій смузі він подолає при гальмівному прискоренні 9 м/с2?

135. (с) Мотоцикліст при гальмуванні рухається з гальмівним прискоренням 0,5 м/с2 і зупиняється через 20 с після початку гальмування. Якою була початкова швидкість мотоцикліста і який його гальмівний шлях?

136. (с) Визначте положення велосипедиста через 0,5 хвилини після старту, якщо велосипедист рухається з прискоренням 0,5 м/с2.

137. (с) Байдарка, рухаючись рівномірно прямолінійно, пливе зі швидкістю 6 м/с. Після проходження фінішу спортсмени опустили весла і байдарки рухалася з гальмівним прискоренням 0,5 м/с2. На якій відстані від фінішу буде байдарка через 4 с після фінішу?

138. (с) Тролейбус, рухаючись зі швидкістю 18 км/год, зупинився через 4 с. Визначте гальмівне прискорення та гальмівний шлях тролейбуса.

139. (с) Літак за 14 с збільшив свою швидкість від 108 км/год до 360 км/год. Якими при цьому були прискорення та переміщення літака, якщо рух можна вважати рівноприскореним?

140. (с) Тепловоз може надати потягу прискорення 1 м/с2. За який час та на якій відстані швидкість потяга буде становити 18 км/год?

141. (с) Автомобіль, рухаючись на великій швидкості, здатен розвинути прискорення 3,2 м/с2. За який час при такому прискоренні швидкість автомобіля зростає з 90 км/год до 108 км/год? На якій ділянці шляху це відбувається?

142. (с) Автомобіль рушає з місця і за 6,6 с розвиває швидкість 100 км/год. Який шлях подолав автомобіль та яку швидкість він набув?

143. (с) Теплохід за 10 с після початку руху досяг швидкості 0,6 м/с. Через який час після початку руху швидкість теплоходу буде становити 5 м/с?

144. (с) Залежність швидкості руху від часу має вигляд . Опишіть рух тіла та визначте параметри цього руху.

145. (с) Швидкість руху тіла залежить від часу за наступною закономірністю . Охарактеризуйте цей рух та визначте його параметри.

146. (с) Координата тіла під час руху змінюється відповідно до закономірності (м). Охарактеризуйте рух цього тіла, визначте його параметри та опишіть характер зміни швидкості руху тіла.

147. (с) Рівняння руху тіла (м). Охарактеризуйте рух тіла, визначте параметри цього руху та запишіть рівняння швидкості руху тіла.

148. (с) За графіками залежності швидкості від часу визначити початкові швидкості кожного тіла, їх прискорення та написати рівняння швидкості руху тіла .

а б в

149. (с) За графіком залежності швидкості тіла від часу записати рівняння зміни швидкості руху тала та рівняння зміни координати тіла під час руху, якщо початкова координата тіла становить 50 м.

150. (д) Космічний корабель розганяється із стану спокою до 11 км/с, подолавши при цьому 200 км. З яким прискоренням він рухається? Скільки часу триває розгін?

151. (д) З якою максимальною швидкістю повинен йти на посадку літак, щоб при гальмівному прискоренні 4 м/с2він міг приземлитися на смузі довжиною 850 м?

152. (д) Автомобіль рухався рівномірно по горизонтальній ділянці дороги зі швидкістю 36 км/год. Увімкнувши іншу передачу, він через 525 м збільшив швидкість до 90 км/год. Яким було його прискорення на цій ділянці? Скільки часу тривав розгін?

153. (д) Лижник спускається з гори довжиною 108 м, маючи початкову швидкість спуску 6 м/с, з прискоренням 0,5 м/с2. Скільки часу тривав спуск? Яку швидкість мав лижник в кінці спуску?

154. (д) Потяг на початку спуску довжиною 340 м мав швидкість 54 км/год і спустився за 20 с. З яким прискоренням рухався потяг? Яку швидкість він розвинув в кінці спуску?

155. (д) Рухаючись рівноприскорено зі стану спокою, тіло розвиває швидкість 36 км/год. Яку швидкість розвиває тіло посередині даного шляху?

156. (д) За 5 с швидкість руху мотоцикліста збільшилась від 36 км/год до 54 км/год. З яким прискоренням рухався мотоцикліст та яку відстань він подолав під час розгону? Побудуйте графік залежності швидкості від часу та переміщення від часу.

157. (д) На шляху довжиною 54 м швидкість електропотяга зросла з 21,6 км/год до 108 км/год. Обчислити прискорення руху потягу та час його розгону.

158. (д) Гальмування потяга метро розпочалося на відстані 200 м від станції. На якій відстані від станції буде потяг, що перед гальмуванням мав швидкість 108 км/год, через 7 с після початку гальмування, якщо модуль гальмівного прискорення становить 3 м/с2? З яким прискорення повинен гальмувати потяг, щоб зупинитися точно на платформі станції?

159. (д) За 8 с показання спідометру автомобіля змінилися від 108 км/год до 72 км/год. Визначте прискорення руху автомобіля, запишіть рівняння залежності швидкості від часу та побудуйте графік швидкості тіла.

160. (д) Рівняння руху тіла має вигляд (м). Охарактеризуйте рух тіла, визначте його параметри, запишіть рівняння зміни швидкості з плином часу та побудуйте графік залежності швидкості тіла від часу.

161. (д) Рівняння руху тіла має вигляд (м). Охарактеризуйте рух тіла, визначте його параметри, запишіть рівняння зміни швидкості з плином часу та побудуйте графік залежності швидкості тіла від часу.

162. (д) Рухи двох автомобілів описуються рівняннями та . Визначте: 1) вид руху кожного тіла та параметри руху; 2) де і коли тіла зустрінуться; 3) відстань між автомобілями через 5 с після початку спостереження. Розв’яжіть задачу графічно та аналітично.

163. (д) Рухи двох автомобілів описуються рівняннями та ( всі величини в системі СІ). Опишіть рухи автомобілів. Де і коли відбудеться зустріч? Якою буде відстань між автомобілями через 4 с після початку спостереження руху?

164. Тіло, що рухалося рівноприскорено зі стану спокою за 4 с подолало відстань 48 м. Яку відстань воно пройшло за четверту секунду руху?

165. Рухаючись рівноприскорено зі стану спокою, автомобіль за п’яту секунду свого руху пройшов 18 м. З яким прискоренням рухався автомобіль та яку відстань він подолав за 4 с свого руху?

166. Потяг, що відходить від станції, за третю секунду свого руху долає 2,5 м. Визначити переміщення потягу за сьому секунду його руху.

167. В момент дотику до посадкової смуги літак мав швидкість 288 км/год. Він починає гальмувати з постійним прискоренням і за сьому секунду проходить шлях 28 м. Визначте прискорення та швидкість руху літака у кінці сьомої секунди.

168. Знизу вгору вздовж похилої площини штовхнули кульку. На відстані 80 см від нижньої точки кулька побувала двічі: через 1 с та через 4 с після початку руху. Визначте початкову швидкість та прискорення руху кульки.

169. Знизу вгору вздовж похилої площини штовхнули кульку. У точці А, що розташована на відстані 1 м від верхньої точки похилої площини, кулька побувала двічі: через 1 с та через 3 с після початку спостереження. Яка швидкість була надана кульці під час поштовху?

170. Два катери пливуть, прискорюючись, озером назустріч один одному з пунктів А та В, що розташовані на відстані 150 м. Через який час і на якій відстані від пункту А вони зустрінуться, якщо їх швидкості відповідно становлять 14,4 км/год та 21,6 км/год, а їх прискорення однакові за модулем та становлять 0,5 м/с2?

171. З двох пунктів, відстань між якими 1 км, назустріч один одному рухаються два потяги. Перший потяг рухається рівноприскорено у напрямку координатної осі з початковою швидкістю 36 км/год та прискоренням 2 м/с2. Другий, що мав початкову швидкість 54 км/год, гальмує з прискоренням 1 м/с2. Де і коли зустрінуться потяги?

172. Відстань між двома станціями, що дорівнює 18 км, потяг подолав із середньою швидкістю 54 км/год, причому на розгін він витрачає 2 хвилини, потім їде зі сталою швидкістю і за 1 хвилину гальмує. Обчислити найбільшу швидкістю руху потягу.

173. Людина починає підніматися по рухомому ескалатору вгору із прискоренням 0,21 м/с2.Добігши до середини ескалатора, вона повертає назад та з таким же за модулем прискоренням біжіть донизу. Скільки часу перебувала людина на рухомому ескалаторі, якщо його довжина 100 м, а швидкість підйому 2 м/с?

174. З автовокзалу в одному напрямку рушають два автобуси. Один з них виїздить на 20 с пізніше. Прискорення, з якими рухаються автобуси, однакові та становлять 0,4 м/с2. Через який час після початку руху першого автобуса відстань між ними буде становити 240 м?

175. Графіками рухів тіл є параболи, показані на малюнках. Запишіть рівняння залежності координати під час руху тіла від часу спостереження, рівняння зміни швидкості та прискорення тіла.

а б

176. Рухи двох тіл задані рівняннями (м) та (м). В який момент часу швидкості цих тіл будуть рівними? Записати рівняння швидкостей та прискорення тіл і побудувати графіки залежності швидкості та прискорення від часу. Перевірити аналітичний розв’язок графічним.

 

 

Вільне падіння тіл

177. (с) Тіло вільно падає на Землю з висоти 245 м над Землею. Скільки часу триває падіння?

178. (с) Тіло з висоти 80 м впало за 10 с на поверхню Місяця. За цими даними визначте прискорення вільного падіння для Місяця.

179. (с) Під час вільного падіння тіла на поверхню Землі воно впало за 5 с. Визначте швидкість, з якою тіло торкнулося Землі, та висоту, з якої впало тіло.

180. (с) Кульку кинули вертикально вгору зі швидкістю 25 м/с. На яку максимальну висоту вона підніметься та скільки часу триває політ кульки?

181. (с) Струмінь води, спрямований з брандспойта вертикально вгору, досягає висоті 16,2 м. З якою швидкістю вода виривається з брандспойту?

182. (д) З гелікоптера, що рівномірно спускався вниз зі швидкістю 6 м/с, скинули пакет, який впав на Землю через 8 с після моменту кидання. З якої висоти скинули цей пакет?

183. (д) З повітряної кулі, що рівномірно піднімалася вгору зі швидкістю 5 м/с, з висоти 200 м випало тіло. Через скільки часу тіло впаде на Землю?

184. (д) М’яч кинули вертикально униз з висоти 150 м. Він через 5 с впав на Землю. З якою швидкістю кинули м’яч? Вважати, що прискорення вільного падіння становить 9,8 м/с2.

185. (д) Тіло вільно падає з висоті 10 м. одночасно з висоти 20 м кидають униз друге тіло. Обидва тіла досягають Землі одночасно. З якою швидкістю кинули друге тіло? Вважати, що прискорення вільного падіння становить 9,8 м/с2.

186. (д) Тіло вільно падає з висоти 80 м. Який шлях долає тіло за останню секунду свого падіння?

187. (д) Камінь вільно падає з висоті 100 м. Який шлях він подолає за останні 2 с падіння?

188. (д) Тіло вільно падає з висоти 196 м. Який шлях подолає тіло за другу половину часу польоту? Вважати, що прискорення вільного падіння становить 9,8 м/с2.

189. (д) Тіло впало з висоти 45 м. За який час воно подолало останній метр свого шляху?

190. (д) Камінь падає з висоти 150 м. Скільки часу камінь проходив другу половину свого шляху?

191. (д) М’яч, який кинули вертикально вгору, впав на Землю через 3 с після моменту кидання. З якою швидкістю кинули м’яч та на яку висоту він піднявся? Опором повітря знехтувати.

192. (д) Тіло, кинуте вертикально вгору, впало на поверхню Землі через 6 с після моменту кидання. З якою швидкістю кинули тіло та на яку висоту воно піднялося?

193. (д) З якою швидкістю потрібно кинути вгору камінь, щоб через 8 с він падав вниз зі швидкістю 20 м/с?

194. (д) Снаряд, який випустили з гармати вертикально вгору зі швидкістю 850 м/с, через 4 с досяг цілі. На якій висоті була ціль та з якою швидкістю снаряд потрапив в ціль?

195. (д) Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 25 м/с. через скільки часу тіло буде на висоті 20 м?

196. (д) З яким інтервалом часу тіло, що кинули вертикально вгору зі швидкістю 40 м/с, перебувало на висоті 35 м?

197. (д) м’яч кинули вертикально вгору із швидкістю 20 м/с. Скільки часу знадобиться, щоб м’яч подолав шлях 30 м?

198. (д) Над колодязем глибиною 20 м вертикально вгору кидають камінь зі швидкістю 15 м/с. Через скільки часу камінь впаде на дно колодязя?

199. З яким проміжком часу від карнизу відірвалися дві краплини води, якщо через 2 с після відриву другою краплини відстань між ними становила 25 м?

200. Тіло кинули з висоти 200 м з початковою швидкістю 2 м/с. протягом якого часу падало це тіло? Скільки розв’язків має задача?

201. З якої висоти падало тіло, якщо за останню секунду воно пролетіло 50 м?

202. Аеростат починає підніматися вгору із прискоренням 2,5 м/с2. Через 4 з нього випадає предмет. Протягом якого часу предмет буде падати на Землю?

203. З висоти 100 м почав падати камінь. Одночасно з поверхні землі назустріч йому кинули м’яч зі швидкістю 40 м/с. Через який проміжок часу відбудеться зустріч предметів? На якій висоті?

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.