Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прямолінійний рівномірний рух. Відносність руху

 

47. (с) Мотоцикліст, рухаючись рівномірно та прямолінійно, на подолання двох однакових ділянок витратив різний час. Порівняти швидкості руху мотоцикліста на цих ділянках.

48. (с) Автомобіль, рухаючись рівномірно та прямолінійно, дві однакові ділянки подолав за різний час. Порівняти швидкості руху автомобіля на цих ділянках.

49. (с) Турист, рухаючись із незмінною швидкістю, на подолання двох ділянок витратив різний час. Порівняти величини цих ділянок.

50. (с) Автобус, що рухався із швидкістю 90 км/год, обганяє вантажівку, що рухається швидкістю 15 м/с. Побудуйте в одній координатній площині графіки залежності швидкостей цих тіл від часу. Побудуйте графіки залежності переміщення цих тіл з плином часу.


51. (с) На графіках, наведених нижче, приведені залежності координати двох туристів від часу. Що спільного між цими графіками? Чим вони відрізняються? Як відрізняються характеристики руху цих туристів?


52. (с) За графіками переміщень двох тіл визначити швидкості руху та порівняти швидкості.

 

До зад. 52 До зад. 53

53. (с) За графіками руху двох тіл визначити , яке тіло рухається з більшою швидкістю та обчислити, на скільки відрізняються швидкості цих тіл.

54. (с) На малюнку зображено рухи п’яти тілу початковий момент спостереження. Записати рівняння руху кожного тіла, якщо відомо, що автобус рухається рівномірно праворуч зі швидкістю 20 м/с, легковий автомобіль – ліворуч зі швидкістю 15 м/с, мотоцикліст – праворуч зі швидкістю 10 м/с, пост ДАЇ та дерево – у стані спокою. Визначити : а) координату автобуса через 5 с після початку спостереження; б) координату та пройдений легковим автомобілем шлях за 10 с; в) час, через який координата мотоцикліста буде становити 600м; г) де був легковий автомобіль за 20 с до початку спостереження?

55. (с) За заданими графіками записати координати руху трьох тіл, визначити напрям руху та швидкість руху кожного тіла. З рівнянь та графіків визначити координати тіл через 20 с після початку спостереження. Визначити час та місце зустрічі першого та другого тіл, другого та третього тіл.

56. (с) Рівняння руху тіла має вигляд : Опишіть характер та характеристики руху тіла, побудуйте графіки швидкості та переміщення цього тіла.

57. (с) Рівняння руху автомобіля має вигляд: . Охарактеризуйте рух тіла, його параметри та побудуйте графік залежності швидкості від часу.

58. (с) Рівняння руху потяга має вигляд: . Охарактеризуйте рух потяга, враховуючи, що координати вимірюється в кілометрах, а швидкість – у км/год. Побудуйте графік залежності швидкості від часу.

59. (с) Пасажир сидить у закритій каюті пароплава, що рухається рівномірно та прямолінійно озером. Чи може він за допомогою механічних дослідів візничими напрям та швидкість руху пароплава?

60. (с) У вагоні потяга, що рухається рівномірно та прямолінійно, у напрямку його руху іде людина. У якого тіла – потяга чи людини швидкість руху відносно землі більша? У якого тіла швидкість руху відносно спостерігача у вагоні більша?

61. (с) у Кінофільмі «Швидкість» пасажирів автобуса евакують з автобуса на платформу, що рухається поряд з автобусом. З якою швидкістю повинна їхати платформа, щоб це було можливо?

62. (с) Річкою проти течії, що має швидкість 0,5 м/с, пливе човен із власною швидкістю 4,5 м/с. Якою є швидкість човна відносно спостерігача на березі річки?Яку відстань подолає човен по річці за 5 хв?

63. (с) Річкою за течією, яка становить 3 м/с, пливе пароплав, швидкість якого відносно берега становить 36 км/год. Якою є швидкість пароплава відносно води? За який час пароплав пройде відносно берега 70 м?

64. (с) Визначте, у скільки разів швидкість штучного супутника Землі 8 км/с більша, ніж швидкість кулі 500 м/с.

65. (с) Визначте швидкість рівномірного прямолінійного руху електропоїзда, який за 2,5 хв пройшов шлях 3600 м.

66. (с) Літак пролетів 2600 км зі швидкістю 800 км/год. Визначте тривалість польоту.

67. (с) Визначте шлях тіла, яке 1,5 год рухалося зі сталою швидкістю 80 км/год.

68. (с) Перший космонавт Юрій Гагарін здійснив політ тривалістю 89,1 хв. Визначте шлях, який пролетів корабель, що рухався зі швидкістю 28 000 км/год.

69. (с) Автомобіль за 15 хв проїхав відстань 24 км, а поїзд за 0,4 год — 36 км. Порівняйте швидкості руху та визначте, на скільки відрізняються швидкості.

70. (д) Рівняння руху матеріальної точки має вид: х = 2 + 5t. Визначте початкову координату матеріальної точки та координату в момент часу 12 с.

71. (д) Рівняння руху матеріальної точки має вид: х = 24 ─ 3t. Визначте момент часу, у який матеріальна точка знаходитиметься в початку координат.

72. (д) Рівняння руху матеріальної точки має вид: х = 4 + 3t. Вкажіть момент часу, коли матеріальна точка матиме координату 31 м.

73. (д) Швидкість поширення радіохвиль у повітрі становить 300 тис. км/год. На скільки раніше почують співака слухачі в концертній залі, що знаходяться на відстані 340 м, від слухачів радіотрансляції в Харкові, що знаходяться на відстані 480 км? Швидкість поширення звукових хвиль у повітрі становить 340 м/с. Технічні затримки радіотрансляції не враховувати.

74. (д) На якій відстані знаходиться радіослухач, якщо він почув трансляцію концерту на 195 мс раніше від слухача, що сидить у концертній залі на відстані 68 м від співака? Швидкості поширення звукових хвиль у повітрі 340 м/с, радіохвиль – 300 000 км/с.

75. (д) По прямолінійному відрізку шляху у позитивному напрямку зі швидкістю 90 км/год рухається автомобіль. Запишіть рівняння руху цього автомобіля для двох випадків: а) автомобіль почав рухатися з нульової точки відліку; б) автомобіль почав рухатися з точки з координатою 200 м.

76. (д) По прямому шосе рівномірно рухався автобус із швидкістю 72 км/год. Запишіть рівняння руху для двох випадків: а) у початковий момент часу положення автобуса збігалося із початком координат; б) у початок відліку часу автобус перебував на відстані 2 км від початку координат у додатному напрямку осі 0Х. Вважайте, що напрям руху автобуса збігається з позитивним напрямком осі 0Х.

77. (д) Рівняння руху лижника має вигляд: Охарактеризуйте рух, укажіть його параметри, визначте: а) координату лижника через 4 с від початку руху; б0) координату лижника за 2 с перед початком руху; в) проміжок часу від початку спостереження, через який лижник буде на відстані 20 м від початку координат; рівняння залежності швидкості руху від часу. Розв’яжіть задачу графічно та аналітично.

78. (д) Рівняннями та задані відповідно рух автобуса та велосипедиста. Охарактеризуйте рухи кожного з них, а також визначте: а) місце та час, коли автобус наздожене велосипедиста; б) координати автобуса та велосипедиста через 25 с від початку спостереження; в) проміжок часу від початку спостереження, через який відстань між цими об’єктами буде становити 140 м. Розв’яжіть задачу графічно та аналітично.

79. (д) Радісний собака зустрічає свого хазяїна. Рівняння рухів собаки та хазяїна мають вигляд: та . Охарактеризуйте рух кожного та визначте: а) місце та час їхньої зустрічі; б) координати собаки та хазяїна через 10 с після початку спостереження; в) проміжок часу, через який після початку спостереження відстань між хазяїном та собакою становить 200 м.

80. (д) З пунктів А і В одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Після зустрічі перший автомобіль прибув у пункт В через 45 хв, а другий автомобіль, проїхавши 90 км за 40 хв, прибув у пункт А. Обчисліть швидкості руху автомобілів, якщо їх рух — рівномірний прямолінійний.

81. (д) З пунктів А та В, відстань між якими 216 км, назустріч один одному рухаються мотоцикліст та велосипедист із швидкостями 72 км/год та 10 м/с відповідно. Записати рівняння руху кожного об’єкту, з’ясувати місце та час зустрічі мотоцикліста та велосипедиста.

82. (д) З Києва на південь вирушив товарний потяг із швидкістю 54 км/год, а через 2 години після цього у тому ж напрямку вирушив експрес із швидкістю 99 км/год. За який час і на якій відстані від Києва експрес наздожене товарний потяг?

83. (д) Легковий та вантажний автомобілі рухаються рівномірно та прямолінійно у одному напрямку зі швидкостями 72 км/год та 54 км/год відповідно. Визначте, у який момент часу легковий автомобіль наздожене вантажний, якщо у початковий момент часу легковий автомобіль відставав від вантажного на 1 км. На якій відстані від положення легкового автомобіля відбудеться зустріч автомобілів? Розв’яжіть задачу графічно та аналітично.

84. (д) Два автомобілі рухаються рівномірно та прямолінійно в одному напрямку, причому швидкість першого втричі більша за швидкість другого. Чим відрізняються графіки: а) їхніх переміщень; б) їхніх шляхів; в) їхніх швидкостей? Перевірте свої міркування побудовою відповідних графіків.


85. (д) На малюнку наведено графік руху тіла. Який шлях воно пройшло та яке переміщення здійснило це тіло?


86. (д) Який шлях та яке переміщення здійснило тіло, графік руху якого наведений на малюнку?


87. (д) За графіком руху трамвая (див малюнок) визначте: а) початкову координату руху трамвая; б) напрямок його руху; в) положення трамвая через 6 с після початку спостереження; г) шлях, пройдений за час руху; д) швидкість його руху; е) запишіть рівняння руху трамвая.


88. (д) З графіком руху автобуса визначте: а) напрямок його руху; б) початкову координату автобуса; в) час, через який він буде на відстані 100 км від початку координат; г) положення автобуса через 3 години від початку руху; д) швидкість руху автобуса; е) його переміщення з моменту часу 1 година та моментом часу 3 години; є) рівняння руху автобуса.


89. (д) На малюнку подано графіки руху двох тіл. Визначте: а) швидкість руху кожного тіла; б) відстань між ними через 3 с після початку спостереження; в) через який час після початку відліку часу відстань між тілами буде становити 60 м; г) рівняння руху кожного тіла.


 


90. (д) На малюнку показано графік руху двох автомобілів. Охарактеризуйте рух кожного з них та визначте: а) місце та час зустрічі автомобілів; б) відстань між ними через 2 хв після початку руху; в) положення кожного автомобіля через 5 хв після початку руху та відстань між ними у цей момент часу; г) запишіть рівняння руху кожного автомобіля.

 

 


91. (д) Хлопчик перепливає річку , ширина якої 75 м, із швидкістю 1,5 м/с відносно води, причому він пливе перпендикулярно до течії, швидкість якої становить 2 м/с. Визначте швидкість руху хлопчика відносно берега. На скільки метрів течія знесе хлопчика вниз за час його переправи? Яке переміщення він здійснить за цей час?

92. (д) Мостовий кран протягом 10 с піднімає вантаж зі швидкістю 15 м/в.. І одночасно переміщує його у гори зональному напрямку зі швидкістю 0,3 м/с. визначте переміщення вантажу відносно землі.

93. (д) Між двома пунктами, відстань між якими 100 км, річкою курсує катер, який долає відстань за 4 години за течією та за 10 годин проти течії. Визначте швидкість течії та власну швидкість катера.

94. (д) Пароплав за течією річки долає відстань між двома містами за 6 години, і за 8 годин при русі проти течії. За який час відстань між цими містами долає пліт?

95. (д) За 1,5 години катер долає відстань між пристанями, що становить 18 км. За який час від подолає зворотній шлях, якщо швидкість течії 3 км/год?

96. (д) Ескалатор метро рухається зі швидкістю 0,75 м/с. За який час підніметься пасажир по ескалатору довжиною 50 м, якщо він йде у напрямку руху ескалатора зі швидкістю 0,25 м/с відносно стрічки ескалатора?

97. (д) Пасажир піднімається пішки по нерухомому ескалатору метро за 2,5 хвилини, а по рухомому – за 50с. За який час ескалатор підніме пасажира, що нерухомо стоїть на ньому?

98. (д) Ескалатор метро піднімає нерухомого пасажира за 1,5 хв. Пасажир піднімається по нерухомому ескалатору за 2,5 хвилини. За який час підніметься пасажир, що йде по рухомому ескалатору у напрямку його руху?

99. (д) Велосипедист обганяє армійську колону завдовжки 300 м, рухаючись зі швидкістю 18 км/год. За який час він здійснить обгін, якщо колона рухається зі швидкістю 4,5 км/год?

100. (д) Пасажирський потяг, швидкість якого 108 км/год, і товарний, який рухається зі швидкістю 54 км/год, їдуть по паралельним коліям в одному напрямку. За який час відбудеться обгін, якщо довжина потягів відповідно 120 та 180 м?

101. (д) Два потяги рухаються назустріч один одному. Пасажир першого помітив, що другий потяг, довжина якого 150 м, проходить повз нього за 6 с. З якою швидкістю рухається другий потяг, якщо перший рухається зі швидкістю 36 км/год?

102. (д) Вагон, що рухався зі швидкістю 54 км/год, пробила куля, яка летіла перпендикулярно до напряму руху вагона. Ширина вагона 2,4 м. Зміщення отворів у стінках вагона один відносно іншого 6 см. Визначте швидкість кулі.

103. (д) Ширина річки 140 м, швидкість течії 1 м/с. Два човни рухаються з одного пункту перпендикулярно до течії зі швидкостями 4 м/с і 7 м/с. Визначте відстань човнів один від одного, коли вони пристануть до берега.

104. (д) З пункту А в пункт В з однаковою швидкістю вийшли два електропоїзди з інтервалом 10 хв. Зустрічний поїзд, що рухався зі швидкістю 72 км/год, розминувся з ними з інтервалом часу 4 хв. Визначте швидкість руху електропоїздів.

105. Пропливаючи під мостом через річку проти її течії, рибалка загубив бриля. Виявивши це через 5 хв, він повернув назад і підібрав бриля на відстані 0,3 км нижче мосту. Визначте швидкість течії, вважаючи швидкість рибалки відносно води сталою.

106. З якою швидкістю має рухатися нафта у трубопроводі з площею поперечного перерізу 100 см2, щоб за годину трубопроводом протікало 18 м3 нафти?

107. Потік води, що надає руху колесу млина, тече зі швидкістю 0,5 м/с по каналу, ширина якого 1,5 м, а глибина – 0,6 м. Скільки води падає на колесо млина щосекунди?

108. З міста з інтервалом 4 хвилини в одному напрямку виїхали два велосипедисти зі швидкістю 15 км/год. Визначте швидкість руху туриста, який йшов їм назустріч, якщо він зустрів велосипедистів і інтервалом 3 хвилин?

109. Автомобіль за 45 хвилин обігнав два рейсових автобуси, які рухалися з інтервалом 30 хвилин, маючи швидкість 60 км/год. З якою швидкістю рухався автомобіль?

110. Інтервал між зустрічами пасажирського експреса, який рухався зі швидкістю 120 км/год, з двома електричками, що їхали в протилежному від нього напрямку з однаковою швидкістю 80 км/год, становить 20 хвилин. Визначте інтервал руху електричок.

111. Пліт завдовжки 16 м пливе річкою зі швидкістю 0,8 м/с. Вздовж плота рівномірно рухається людина, яка проходить від одного кінця до другого за 20 с і повертається назад. Знайдіть швидкість руху, переміщення та пройдений людиною шлях: а) відносно плота; б) відносно берега.

112. Пліт завширшки 12 м пливе річкою із швидкістю 1,5 м/с. поперек плота рівномірно рухається людина, що за 16 с проходить від одного кінця плоту до іншого та повертається назад. Знайдіть швидкість руху, переміщення та пройдений людиною шлях: а) відносно плота; б) відносно берега.

113. Два тіла рухаються рівномірно прямолінійно назустріч одне одному. При цьому відстань між ними за кожні 3 с зменшується на 240 м. на скільки буде збільшуватися відстань кожні 4 с, якщо тіла будуть рухатися в одному напрямку? Відомо, що швидкість руху одного з тіл 50 м/с.

114. З пунктів А та В, відстань між якими 50 м, назустріч один одному по прямій дорозі йдуть два брати з однаковими швидкостями 5 км/год. Від одного брата до другого біжить їхня собака, який,добігши, негайно повертає і мчить до першого брата. Це повторюється до моменту зустрічі братів. Визначити переміщення собаки та пройдений ним шлях, якщо швидкість руху собаки 20 км/год.

115. Швидкість течії річки становить 12 м/хв.., а власна швидкість моторного порома відносно берега становить 20 м/хв.. Він має перепливати річку перпендикулярно до берега вздовж лінії АВ. Під яким кутом до лінії АВ має тримати курс моторний пором?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.